5 ธันวาคม 2547 00:35 น.

รวมใจจงรักเจ้า...จักรี

ณ ภาณุ

แสงพระเกียรติผ่านเผ้า......ภูมิพล
สาดยิ่งแสงสุริยน.................	.ส่องฟ้า 
กำจายกล่อมใจชน................แจ่มชื่น
คือร่มรัฐฉัตรหล้า..................แผ่ล้อมพลเมือง

  เรืองธรรมพระผ่องแผ้ว......ผดุงไทย
พิชิตผองโพยภัย..................พิบัติพล้ำ
พอเพียง พ่อพิจัย..............เศรษฐกิจ สอนเฮย
ทาง ธ หลั่งสุขล้ำ....................รอบรั้วเรือนชน

  ฝนหลวง ฝนหยาดย้ำ.......หยดเย็น 
เพียงพระเสโทกระเซ็น.........สู่พื้น
หลั่งรินระล้างเข็ญ.................คืนค่า เขษตรแฮ
ป่าสักชลสิทธิ์ ฟื้น...............ใฝ่ค้ำชลคง

  ทรงศรีทรงสืบสร้าง.............ศาสตร์ศิลป์ พิสิฐนา
เสริมทุกศาสน์โศภิน.............เพริศถ้วน
กี่ทวยเหล่าโยธิน..................ธ โอบ เอื้อเฮย
ล้านกิจพระกอปรล้วน...........บ่มแล้วบุญไผท

  รวมใจจงรักเจ้า..................จักรี
ร้อยจิตเทียมมาลี..................แด่ไท้
ขอเทพทุกปฐพี.....................พิทักษ์พ่อ หลวงแล
ไตรรัตน์แต่งคุณให้..............กษัตริย์เจ้าจำเริญนาน				
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงณ ภาณุ