22 สิงหาคม 2555 11:07 น.

ไร้ตัวตน

ณ ภาณุ

บนเส้นทางหนึ่งสายจรดปลายรุ้ง
พบกี่รุ่งกี่ค่ำย้ำความหมาย
กี่ทุกข์สุขร้อนหนาวให้ก้าวกราย
กว่าถึงสายรุ้งงามตามต้องการ

บ้างอาจท้อทั้งยืนสะอื้นไห้
บ้างทิ้งรอยเจ็บไว้ให้สมาน
บ้างในทางอาจว้าง .. คว้างเนิ่นนาน
เงียบสงัดคำขานหว่างวารวัน 

ก่อนพบว่าสายรุ้ง ณ วุ้งฟ้า
ที่ล่อตาลวงใจให้คิดฝัน 
แท้จับต้องไม่ได้ไร้ชิ้นอัน 
เพียงถูกสรรค์เอาไว้ .. ไร้ตัวตน

………………………………………….
แท้เพียงแสงสุกใส .. ไร้ตัวตน
………………………………………….				
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงณ ภาณุ