15 กุมภาพันธ์ 2557 04:55 น.

ปากแข็ง

ณ ภาณุ

๐ นานกาลนานเนิ่นล้า ... แรมไกล คืนค่ำวาเลนไทน์ .......... ทาบเศร้า ออกปากมิสนใจ ........... โกหก ตนเฮย ใจลึกรื้นแรงเร้า ............. อดีตชื้นอัสสุชล ฯะ เนิ่นนานกาลผ่านคืนเหมือนยืนย่ำ ณ คืนค่ำแห่งรักปักใจฝืน ปากเอ่ยว่าไม่สนแสร้งทนกลืน น้ำตารื้นตกในใส่รอยจำ ------------- ณ ภาณุ

15 กุมภาพันธ์ 2557 04:55 น.

ปากแข็ง

ณ ภาณุ

๐ นานกาลนานเนิ่นล้า ... แรมไกล คืนค่ำวาเลนไทน์ .......... ทาบเศร้า ออกปากมิสนใจ ........... โกหก ตนเฮย ใจลึกรื้นแรงเร้า ............. อดีตชื้นอัสสุชล ฯะ เนิ่นนานกาลผ่านคืนเหมือนยืนย่ำ ณ คืนค่ำแห่งรักปักใจฝืน ปากเอ่ยว่าไม่สนแสร้งทนกลืน น้ำตารื้นตกในใส่รอยจำ ------------- ณ ภาณุ

Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟณ ภาณุ
Lovings  ณ ภาณุ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงณ ภาณุ