24 ธันวาคม 2549 17:06 น.

ดอกบัวขอสวัสดีปีใหม่กับทุกๆท่านค่ะ

ดอกบัว

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ดอกบัวขอให้

พี่ปีกฟ้า คุณลุงแก้วประเสริฐ คุณลุงผู้เฒ่า พี่พุด พี่ดอกแก้ว 

พี่สดายุ พี่ร้อยแปดพันเก้า พี่แทนคุณแทนไท พี่ลำน้ำน่าน

พี่กุ้งหนามแดง พี่ลักษมณ์ พี่อรุณสุข พี่ฤกษ์ ชัยพฤกษ์

พี่บินเดี่ยวหมื่นลี้ พี่mommamsun พี่แม่จิตร พี่กวีปกรณ์

พี่เรไร คุณครูใหญ่โรงเรียนเล็ก พี่ปักษาวายุ พี่ชัยชนะ คุณเบรฟฮาร์ท

คุณอาคนบนเกาะ พี่แมวคราว พี่วงค์ตะวัน คุณตราชู คุณลุงรอง

พี่โฉบเฉี่ยว พี่สนสามใบ คุณขาว-กรมท่า คุณนบบวรนครพิ้งค์

คุณดอกข้าว คุณอัสสุ คุณแดนไกล ไลบีเรีย คุณพงษ์ศักดิ์ สิงห็ขจร

คุณวิสกี้ เลอฟองเบียร์ คุณห้วงคำนึง คุณโคลอน คุณศิลป์กีรติ ว่าโร๊ะ

คุณอัลมิตรา พี่ราชิกา พี่กัลลดา พี่กันมัทรี คุณกีกี้ พี่ไรไก่

พี่กอกก พี่ผู้หญิงไร้เงา พี่ภูตะวัน ตะวันรอน พี่แดดเช้า

พี่ idaho พี่ปราณดี พี่เณอมาลย์ คุณแมงกุ๊ดจี่ พี่แสงไร้เงา

พี่เพรง-พเยีย พี่กระต่ายใต้เงาจันทร์ พี่white roses  พี่ศรรกรา

พี่นางฟ้แสนซน พี่สีน้ำฟ้า พี่ก้าวที่...กล้า พี่หิ่งห้อยน้อยใจ 

พี่แม่มดใจร้าย คุณแก้วนีดา คุณชมพูภูคา คุณนางสาวใบไม้

พี่เพียงพลิ้ว คุณเรน คุณทะเลใจ  คุณปุยเมฆสีชมพู   คุณเพชรพรรณราย

คุณทะเลไม่เคยหลับ คุณไอดิน-กลิ้นฝุ่น คุณเจน-จัดให้ คุณโพลารีส  

พี่ ทวารวดี  พี่อังคาร พี่ลุ่มน้ำตาปี-ออนไลน์ พี่สุชาดา โมรา

พี่ร่มสัก พี่whitelily พี่มนต์กวี พี่ดาริกา  คุณหนอนดุ๊กดิ๊ก

คุณผู้หญิงช่างฝัน ตุณตะวันจะลับขอบฟ้า  คุณเปเป้ซังแม่มู๋

คุณammydear คุณzilver คุณnig ขอให้ทุกๆท่านที่ดอกบัวเอ่ยชื่อทั้งหมด และ ที่ไม่ได้
เอ่ยชื่อมาในที่นี้ทุกๆท่านที่ผ่านมาในบ้านกลอนไทยหลังนี้


ดอกบัวน้อมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อธิษฐาน
โปรดบันดาลพรปีใหม่ให้พร้อมพรั่ง
ให้สุขเกษมเปรมปรีย์ มีพลัง
ให้เจริญ รุ่งเรือง สมหวังดังที่ปรารถนา
ทั้งร่ำรวย มีลาภยศนับ คณา
ให้ชีวิตมีแต่หรรษา ตลอดปี และ ตลอดไป
สุขสันต์วันปีใหม่ทุกๆท่านค่ะ


MERRY CHRISTMAS !				
22 ธันวาคม 2549 17:02 น.

เอตทัคคะสาวก

ดอกบัว

พระสารีบุตร อุดมปัญญา 
 พระโมคคัลลา มีอิทธิฤทธิ์
รัตตัญญูสถิตย์ โกณฑัญญะ 
 พระมหากัสสะปะ ธุดงค์คุณ

ทิพย์จักขุบุญ พระอนุรุทธะ 
 พระสาคตะ ชำนาญเตโช
พระปิณโฑโล บันลือก้องกึก
 ธรรมกถึก พระปุณณมันตานี

อธิบายความดี มหากัจจายนะ
 จุลบันถกะ เก่งพลิกมโน
มหาบันถโก เก่งพลิกปัญญา 
 สุภูติ นั้นหนาทักขิไณยบุคคล

เรวตะ พิกลท่านชอบอยู่ป่า 
 พระราหุลท่านเพียรศึกษา
กังขาเรวตะ ท่านเพ่งด้วยฌาน 
 พระรัฐบาล บวชด้วยศรัทธา

พระกุณฑธาน ปฐมสลาก
 นำเลื่อมใสมาก พระอุปเสนะ
พระสิวลีเถระ ลาภมากยิ่งยง 
 ศรัทธาน้อมลง พระวักกลิ (สัทธาวิมุตติ)

กุมารกัสสปะ เทศนาวิจิตร 
ปฏิสัมภิทาสถิต มหาโกฐิตะ
ปฏิภาณช่ำชอง คือพระราธะ 
อุรุเวลกัสสปะ บริวารยิ่งใหญ่

ให้สกุลเลื่อมใส พระกาฬุทายี
 ผู้โรคไม่มี พระพากุละ
ทัพพะมัลละ แต่งตั้งปูลาด 
วังคีสะ สามารถปฏิภาณปัญญา

ที่รักเทวดา พระปิลินทวัจจะ 
พระโสณะ ปรารภความเพียร
วาจาแนบเนียน โสณะกุฏิกัณณะ
 พระภัททิยะ ตระกูลสูงส่ง

ให้โอวาทพระสงฆ์ มหากัปปินะ 
 นันทศากยะ สำรวมอินทรีย์
พระอุบาลี ท่านทรงพระวินัย 
 เสียงไพเราะจับใจ สกุณฏกภัททิยะ

โสภิตะ ระลึกชาติคล่อง
 ตรัสรู้เร็วต้อง พระพาหิยะ
พระนันทกะ โอวาทภิกษุณี 
โมฆราชนี้ ทรงจีวรเศร้าหมอง

พระอานนท์ ทรงเลิศทั้งห้า 
 มีทั้งปัญญา สติ คติ ธิติ พหูสูตรแล				
3 ธันวาคม 2549 15:05 น.

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ดอกบัว

การกินอยู่ รู้พอเพียง จะเพียงพอ

คำสอนพ่อ คือแนวทาง เสริมสร้างสุข

ทรงห่วงใย ไพร่ฟ้า มาทุกยุค

พระทรงปลุก ให้ทำ แต่กรรมดี

ย่างแปดสิบ ชนมวาร ของผ่านฟ้า

ชาวประชา ทั้งแผ่นดิน ทุกถิ่นที่

น้อมถวาย พระพรชัยฯ ให้ภูมี

ทุกดิถี ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ


 ด้อยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ในนาม ชาวจังหวัดราชบุรี   ทรงพระเจริญ

พระทรงเป็นมิ่งขวัญชนทั่วหล้า

แผ่บารมีปกเกล้าไทยทั้งพ้อง

เป็นพ่ออยู่หัวทั่วโลกมอง

เป็นขวัญทองของไทยทั่วแดนสยาม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นาม ดอกบัว
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว