24 กุมภาพันธ์ 2549 17:23 น.

สัมผัสที่หัวใจ

ดอกบัว

อยากให้เธอสัมผัสและรับรู้

อย่างที่เธอเห็นเป็นอยู่

ที่คนอยู่ไกลคนนี้แอบหวั่นไหว

เพราะแอบชอบเธอมากกว่าที่คิดไว้

ก็กว่าครึ่งที่ฉันนั้นให้ใจ

มีอะไร  ข้างใน  มากมายนัก

แม้จะมีบางคนหยิบยื่นไมตรี

ก็ปฏิเสธทุกที  เพราะหัวใจมีแต่เธอ

366-20080618130243.jpg				
23 กุมภาพันธ์ 2549 13:21 น.

สอนหญิง

ดอกบัว

เห็นดอกบัวผุดจากโคลนตม

คนนิยมถวายพระปฏิมา

ไม่เหมือนสาวเจ้าชั่งไร้จรรยา

ทำตัวไม่มีค่าควรชื่นชม

ไม่เอาดอกบัวเป็นครูสอน

จดจำย้อนนำมาศึกษาสม

เหมือนดอกบัวถึงอยู่ในโคลนตม

สวยสมค่านิยมคนยินดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว