19 มิถุนายน 2549 16:04 น.

ชีวิตย่อมมีทั้งสุขทุกข์ คู่กัน

ดอกบัว

กระแสชลวนเชี่ยวเรือเลี้ยวลด

ดูค้อมคดขอบคุ้งคงคาไหล

แต่สายชลเจียวยังวนเป็นวงไป

นี่หรือใจที่จะตรงอย่าทุกข์ทน

เพราะใจนั้นชอบคิดเป็นนิจสิน

ในเรื่องกินเรื่องกามความสับสน

เดี๋ยวเรื่องรักเรื่องใคร่ดุจไฟลน

เดี๋ยวกังวลว้าเหว่คิดเรรวน

อดีตคือตะกอนที่นอนก้น

เราทุกคนต้องมีสุขทุกข์ร่วม

เหมื่อนดุมวงกงเกวียนอันเวียนไป

อย่าโทษใครนี่เพราะกรรมจึงจำเป็น

ประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนา

ทั้งโลกาเกิดทุกข์จึงยุคเข็ญ

ซึ่งจะกลับดับร้อนให้ผ่อนเย็น

ก็ต้องเป็นไมตรีปรานีกัน
				
15 มิถุนายน 2549 19:52 น.

เก็บไว้แนบใจ

ดอกบัว

ท้องฟ้าสีสวยงาม

ทะเลครามสีสดใส

จะเก็บรักไว้แนบใจ

จะฝากกายไว้แนบกัน

เราจะมีความรักอุ่นละมุน

จะมีฉันกับคุณในความฝัน

ใจฝากใจไว้คิดถึงกันและกัน

ไม่มีวัน  ไม่มีใคร  มาลบเลือน***15  มิ.ย 49				
8 มิถุนายน 2549 14:52 น.

แค่หัวใจง่ายๆ

ดอกบัว

 ไม่มีกล่องของขวัญผูกโบว์

ไม่มีสิ่งโก้เก๋มอบให้

เป็นเพียงบางสิ่งที่จริงใจ

และได้เลือกสรรมาอย่างดี

ก็หวังว่าจะชอบ

เลยนำมามอบให้แบบนี้

หวังว่าคงถูกใจ....คนดี

เพราะฉันก็แค่นี้มีให้เธอ

เป็น....หัวใจง่ายๆ

คล้ายๆว่ามันจะเพ้อ

จึงนำมามอบให้กับเธอ

รับไว้นะเออ...จะขอบคุณ...*  

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว