26 กันยายน 2549 16:03 น.

ตอบแทนโลก

ดอกบัว

เราเกิดมาแต่ตัวไม่มัวหมอง

ตามคันลองของชีวิตลิขิตฝัน

ทุกทุกอย่างเป็นไปตามกรรมกัน

ทั้งบุกบั่นสร้างสมเพิ่มคะแนน

เมื่อเราได้เกิดมาในอาโลก

ได้พ้นโศกพ้นภัยสบายแสน

จึงควรสร้างสิ่งชอบไว้ตอบแทน

ให้เป็นแดนดื่มสุขขึ้นทุกกาล

ตอบแทนโลกด้วยสร้างคุณความดี

เปลี่ยนวิถีอนารยะให้เป็นฐาน

สร้างสิ่งดีให้เกิดเป็นตำนาน

ให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ชื่นชม
				
20 กันยายน 2549 07:17 น.

ยังดีกว่า

ดอกบัว

อยู่เรือนพังยังดีไม่มีทุกข์

ดีกว่าคุกหลายเท่าไม่เศร้าหมอง

จนยังดีมีธรรมค้ำประคอง

ดีกว่าปองทุจริตติดเกรียงไกร

อันบ้านเรือนใหญ่โตระโหฐาน

มีเสาทานหลายต้นจึงทนไหว

เกิดเป็นคนอยู่เดียวก็เปลี่ยวใจ

ต้องอาศัยพวกพ้องพี่น้องนา

จะหาใครเหมาะใจที่ไหนเล่า

ตัวของเรายังไม่เหมาะใจหนา

อนิจจังทุกขังอนัตตา

รู้ล่วงหน้าเสียก่อนไม่ร้อนใจ
				
19 กันยายน 2549 16:06 น.

สานธารธรรม

ดอกบัว

มีปากกาอยู่ในมือไยถือนิ่ง

จงสร้างสิ่งสุนทรอันอ่อนหวาน

มโนน้อมแทนบุปผาสุมามาลย์

สอดผสานธารธรรมเป็นกำนัล

มิใช่เรื่องชวนเพลินเจริญจิต

แต่ที่คิดปรับปรุงเพราะมุ่งหวัง

เพื่อจะให้เรื่องนี้อยู่จีรัง

ให้ผู้อ่านตรึกตรองครองจิตตาม

หมั่นเตือนตนให้พ้นชั่ว

หมั่นเตือนตัวให้พ้นพาล

หมั่นฝึกสันดานให้พ้นผิด

หมั่นฝึกฝนจิตให้พ้นทุกข์

จึงต้องเรียนเพียรดูให้รู้ชัด

เร่งกำจัดมานะตนค้นสร้างสุข

รู้ให้เท่าเข้าให้ถึงกิเลสทุกข์

กำจัดมันอย่าให้เข้ารุมเร้ากาม
				
13 กันยายน 2549 12:55 น.

แค่.เจ็บ...เจ็บ

ดอกบัว

ฉันก็คน...มีหัวใจ

ไม่ใช่หลัก...ไม่ใช่ไม้

ไม่อ่อนแอ..แต่ไม่แข็งแกร่งเกินไป

ที่จะยืนได้...ตลอดเวลา

เวลาเจ็บก็เจ็บเป็น

บางทีก็เย็น...บางทีก็ชา

มีความรู้สึก....ขมขื่นดังว่า

ก็คนนี่นา...จะให้เป็นยังไง

ร้องให้ก็บ่อยบ่อย

แค่รอคอย...ก็เหงาได้

เพราะเป็นคน...มีหัวใจ

เจ็บ..เจ็บ..ไหว...ไหว

ก็เท่านั้น
				
5 กันยายน 2549 13:30 น.

ขอบคุณนะค่ะที่เตือน

ดอกบัว

เสียงระฆังดังกังวาลไปทั่วหล้า

เราทั่วหน้าต่างลุกจากหลับไหล

ต่างเกษมปรีเปรมเอมฤทัย

ที่ระฆังนั้นไซร้ช่วยปลุกเตือน

ยามใกล้รุ่งอรุณของวันใหม่

เรานี้แสนดีใจใครจะเหมือน

ที่ระฆังยังหวังดีช่วยปลุกเตือน

ไม่แชเชือนรีบเร่งมาปฏิบัติธรรม


พอดีวันหยุดกลับไปบ้านที่บ้านนอกมาค่ะ
ตั้งใจไว้ว่าจะตื่นมาหุงข้าวใส่บาตรแล้วลืมตั้งนาฬิกาปลุก
ได้ยินเสียงระฆังที่วัดเลยตื่นทันไม่งั้นคงไม่ได้ใส่บาตรแน่เลย
เพราะไม่ตื่นค่ะ  ขอบคุณค่ะ ระฆังผู้หวังดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว