6 กุมภาพันธ์ 2550 15:10 น.

แต้มแต่งหรือแต่งแต้ม

ดอกบัว

เด็กก็มียิ้มแย้มให้แต้มสี
ผู้ใหญ่มีอะไรไว้แต้มแต่ง
เด็กมักตามผู้ใหญ่ไม่ระแวง
จะแสดงอะไรให้เด็กดู

เด็กมีแก้มแดงขาวราวดอกไม้
หวิวไหวหวานแท้แต่เช้าตรู่
สร้างแต่ความชื่นเย็นเด็กเป็นครู
เป็นครูผู้ไม่รู้ผู้เบ่งบาน

ผู้ใหญ่มีรอยย่นบนใบหน้า
ผ่านโลกหล้ามาจนกล้ากร้าน
บางคนยิ่งรอบรู้อยู่ทุกกาล
ยิ่งทำโลกร้าวรานนมนานมา

ผ้ใหญ่ก็ยิ้มแย้มคอยแต้มสี
จนกลีบที่อ่อนแอนั้นแก่กล้า
กลายเป็นดาบฉะฉาดตัดชีวา
ตัดความไร้เดียงสาอย่าใช้มัน

ผู้ใหญ่ควรน้อมใจให้เด็กน้อย
เดินต้อยต้อยมาแต้มสีที่ใฝ่ฝัน
แต้มลงลบจุดดำจุดสำคัญ
แต้มให้มันบริสุทธิ์ดุจสีขาว				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว