29 มีนาคม 2550 22:11 น.

ความดีไม่หนีหาย (คติเตือนใจ)

ดอกบัว

อันความดีการกุศลควรทำเถิด

เราตายเกิดชาติไหนๆไม่หมองศรี

รูปจะสวยรวยทรัพย์ปัญญามี

เป็นคนดีพร้อมได้ทั้งใจกาย

พ้นกะเทยเบ้ยบ้าตาหูหนวก

อีกจำพวกเดินไม่รอดไปทางไหน

น่าสมเพชเวทนาน่าน้อยใจ

ทำบุญไว้ช่วยอุดหนุนบุญค้ำชู

การเกิดแก่เจ็บตายให้สำนึก

ควรละลึกเอาไว้ให้ทุกผู้

ทั้งเศรษฐียาจก ทาส ปราชญ์วิญญู

ใครจะอยู่พ้นตายนั้นไม่มี

เมื่อตายแล้วก็เวียนเกิดกำเนิดใหม่

ท่องเที่ยวไปในสงสารหมดทางหนี

ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแต่ละที

จะเกิดดีตายดีอยู่ที่กรรม

ถ้าทำดีบุญมีกุศลช่วย

เอื้ออำนวยกุศลชุบอุปถัมภ์

พ้นเปรตสัตว์อสุรากุศลนำ

ช่วยจุนค้ำสู่สวรรค์ขั้นนิพพาน

ถ้าทำชั่วจะพาตัวไปสู่ทุกข์

เข้าบั่นบุกในนรกแดนสถาน

ต้องทนทุกข์เวทนาสุดประมาณ

ขอเชิญท่านหญิงชายสร้างความดี

อันศีลทานภาวนาอุตส่าห์สร้าง

หมั่นปล่อยวางสังขารในทุกที่

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ท่านทรงชี้

หนทางนี้ใครเดินอยู่สู่นิพพาน

จะช้าเร็วอยู่ที่สร้างการกุศล

บำเพ็ญตนภาวนากัมมัฏฐาน

ละกิเลสตัณหาอุปาทาน

จิตฟุ้งซ่านใจศร้าหมองอย่าให้มี

เอาศีลธรรมถือประจำในชีวิต

บำเพ็ญจิตปล่อยว่างเข้าทางหนี

ตัวกิเลส โลภ โกรธ หลง อย่าให้มี

ทั้งหมดนี้ท่านชี้ไว้ในพระธรรม

ธรรมนี้แลสุดแท้แต่ท่านจะคิด

กระแสจิตของท่านขั้นสูงต่ำ

ท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อบาปบุญกรรม

เชิญท่านทำกรรมนั้นๆ  ของท่านเทอญ ฯคนดี อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ดี และเป็นแบบอย่างของคนดี
คนชั่วอยู่ที่ไหน ที่ไหนก็ชั่วและเป็นแบบอย่างของคนชั่ว
คนชั่วอยู่ใกล้กับคนดี อาจดีตามได้บ้าง คนดีพึงคิดช่วยเหลือคนชั่ว
แต่ก็ต้องระวังตัว พวกคนชั่วไม่อยากดี

ทุกคำพูกที่พูดออกไปจะย้อนเข้าหาตัวเองจงพูดแต่คำดีๆ
       คำสอนหลวงปู่ฝากไว้ค่ะ				
22 มีนาคม 2550 21:05 น.

ความปรารถนา

ดอกบัว

แด่แม่
ผู้เป็นนิจนิรันดร์ของลูก
ขอให้การพักผ่อนเป็นของแม่
ส่วนการดิ้นรนเป็นของลูกแด่คนรัก
ผู้จินตนาการถึงความสดชื่น
หากวันสีดอกไม้ของเราเกิดอุปสรรค
ขอให้หยาดฝนเป็นของเธอ
ส่วนหยาดน้ำตาเป็นของเราแด่เพื่อนแท้
ระหว่างเราไม่มีการหลั่งเลือด
แต่ถ้าเราผิดใจกันจนถึงกับต้องหลั่งน้ำตา
ขอให้ชัยชนะเป็นของเพื่อน
ส่วนความพ่ายแพ้เป็นของเรา
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว