25 เมษายน 2550 17:04 น.

อุ่นไอมีแบ่งปัน

ดอกบัว

โอบเศร้าเมื่อคราวก่อน
ร้าวรอนเธอปลอบขวัญ
ซับหยาดน้ำตาใส
อุ่นไอมีแบ่งปัน

       โอมเอื้ออาทรกล้า
เหว่ว้าช่วยปลอบขวัญ
คราวนี้ก็เช่นกัน
เธอมาเหมือนเช่นเดิม

    แต่มาร่วมสร้างฝัน
แบ่งปันมาช่วยเสริม
น้ำใจมาหลั่งเติม
สุขรวมเข้าร่วมกัน
  
      ทอถักเป็นสายใย
แบ่งใจไว้คงมั่น
ต่างเรามาสร้างฝัน
กับวันที่พร่างพราว
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว