27 กันยายน 2552 15:09 น.

นิรนาม (มณีแห่งฝัน(รัก)

ดอกบัว

5-20070508062233.jpgแด่รัก
ผู้เป็นนิจนิรันดร์แห่งใจ
ทุกทุกนิยามความเป็นไป
หากมีดอกไม้ประดับประดา

ความหวัง
ยังไม่จีรังดั่งปรารถนา
แต่ฉายแสงผ่านฟากนภา
ในความปรารถนาเฉิดโสภางค์

ความฝัน
ขออุทิศสร้างสรรค์แสงสว่าง
ขอเป็นดวงแก้วส่องแสงเบาบาง
เป็นฟากฟ้ากว้างหลอมร่างวิญญาณ์

เป็นดอกไม้
ให้ผีเสื้อโบกร่ายร่อนถลา
ผลิช่อกลีบแย้มแต้มโสภา
ทั้งโลกนี้โลกหน้าได้ถาวรณ์

ระบายฝัน
ชั่วโมงนี้บุษบันขวัญโอนอ่อน
ระบายสีสร้างฝันอรชร
ความเอื้ออาทรคงอยู่เท่านาน

ขอเขียนวลีอ่อนไหว
ที่ให้อักษรอ่อนหวาน
สะสมคมคำทำงาน
สืบสานวรรณศิลป์ถิ่นไท

ทุกนิยามนิรนาม      ของความรักเฝ้าใฝ่
ทอถักสร้อยหฤทัย      สืบนัยฝากใจฝัน

ท่ามราตรีที่พราวพร่าง    กระจ่างอัศจรรย์
จักรวาลดอกไม้สวรรค์     ตะวันพรายนิรนาม

27/9/2552

ดอกบัว				
24 กันยายน 2552 18:24 น.

วุ่นวาย

ดอกบัว

P25.jpgท่ามกลางความวุ่นวายที่วายวุ่น
ให้เคืองขุ่นดูคล้ายวุ่นวายเหลือ
เคยแบ่งปันตัดรอนดุจก้อนเกลือ
เคยเผยเผื่อแปรเปลี่ยนกับเพี้ยนไป

เคยพนอคลอเคล้าเมื่อคราวก่อน
เคยเว้าวอนเงียบงำเผาดำไหม้
เคยดูแลกับคองปองแคระไคร์
ฟ้าอำไพกับมัวสลัวราง

ปัจจุบันใจพรรค์เปลี่ยนผันง่าย
คล้ายสลายด้วยฤทธิ์หลงพิษพร่าง
ความเคลือบแคลงซ่อนไซร้ให้อับปาง
กิเลสจางกับพอกเพิ่มงอกเงย

ล่วงพรรษาหลายเพลายังเร้ารบ
เพิ่งเคยพบความแปลกที่แทรกเผย
จิตซอกซ่อนร้อนรุ่มเกาะกุมเกย
กิเลสเผยตัวตนหนอคนเรา

ฤาโลกเปลี่ยนใจคนจึงข้นแค้น
ความขาดแคลนถึงแก่นเข้าแล่นเคล้า
เฝ้าทยานเซาะแทรกบาปแบกเนาว์
อารมณ์เคล้าอบายคมคายนำ

ความวุ่นวายมิคลายยังวายวุ่น
ยังคุกรุ่นคุมเคราถึงเถ้าถ้ำ
แม้ธรรมะพริ้มพรายยังกลายคำ
สังคมคล้ำด้วยเหตุกิเลสครอง

24/9/25521253439470.gif				
22 กันยายน 2552 09:20 น.

สุดท้าย(ชีวิต)จะเลือกไปที่ใด

ดอกบัว

1235696245.jpgชีวิตคือเจริญเผชิญกรรม
ร่างกำยำเคลื่อนลุกไปทุกที่
กินอาหารสืบพันธ์ผิวพรรณมี
รูปธรรมนี่สิ่งนี้มีชีวิต

ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์สงัดทุกข์
ในทุกยุคเวียนวนดลสถิตย์
เจ้าชะตาแปรเปลี่ยนใช่เพียรขีด
วิปริตตามกรรมกระทำมา

ต้องเวียนเกิดเวียนตายวางวายวน
ชีวิตคนแตกดับสลับจ้า
กรรมวิบากวิญญาณภพกาลพา
ลักขณารูปงามรูปนามใด

ขณิกมรณะชั่วขณะ
ลักขณะตายเกิดกำเนิดให้
จิตดับวูบวิบวับแล้วกลับไว
อยู่เรื่อยไปจนสิ้นดับวิญญาณ

ฝึกเรียนรู้ก่อเกิดกำเนิดจิต
พรหมลิขิตก็เปล่าเพียงเล่าขาน
เป็นด้วยกรรมเกี่ยวดองประคองกาล
เจ้าสังขารปฏิสนธิกรรม

อกุศลอุดหนุนค้ำจุนผล
บันดาลดลให้คนขัดสนล้ำ
ชนกกรรมหนุนเนืองประเทืองงำ
วิบากกรรมชะตาเจตนาครอง

ชีวิตใครใคร่คิดลิขิตได้
อยู่ที่ใครใคร่ค้ำนำสนอง
บุญกรรมใครเกื้อหนุนค้ำจุนตรอง
เสนอปองครองธรรมทุนนำฌาน

มหาภูตรูปสี่นั้นมีจริง
รวมสี่สิ่งธาตุดินเป็นถิ่นฐาน
ธรรมชาติรูปลักษณ์ตระหนักกาล
ตั้งตระหง่านเกาะกลุ่มแข็งนุ่มมี

สสัมภารปฐวีชิ้นนี้แข็ง
อยู่ด้วยแรงต้นธาตุรวมธาตุสี่
ผสมรูปผสานสมานดี
ผมเล็บมีขนฟันแบ่งปันไป

อาโปธาตุเตโชวาโยธาตุ
น้ำมิขาดไฟโชนคุโพนไหว
ลมรำเพยเกยเคราะห์รัดเลาะไฟ
ดินน้ำไฟลมร่วมดั่งรวมพล

รวมรูปร่างอำพรางไว้อย่างเหมาะ
สังเคราะห์ปสาทเตรียมคลาดผล
จักขุรับปรับภาพพิมพ์ภาพตน
โสตชอบกลรับรู้ทุกผู้นาม

ฆานปสาทกระไรไฉนชื่น
รวยระรื่นลิ้มลองของต้องห้าม
ปสาทกายสัมผัสชัดทุกยาม
นิรนามสรรพสัตว์ถนัดกรรม

ปวัตติดำเนินเจริญสุข
หรือตกทุกข์ได้ยากวิบากคล้ำ
แล้วแต่กรรมปางก่อนกูลคอนนำ
มาหนุนค้ำเวียนวนสับสนใจ

สัทธาต่อปัญญานำพาเลิศ
เพื่อให้เกิดกุศลหวังผลได้
เชื่อองค์ธรรมกรรมหน้านำพาไป
แล้วแต่ใครได้คิดเพ่งพิศดู

ความบากบั่นสรรค์สร้างกระจ่างฏะ
วิริยะความเพียรร่ำเรียนรู้
สำเร็จได้สรรเสริญเจริญครู
ความสุขอยู่ที่ใจมิไกลเกิน

สติตั้งระลึกรู้สึกทั่ว
มิเมามัวหลงผิดจริตเขิน
มีสติรอบครอบพินอมเชิญ
หากเผอิญมิภัยไซร้อารมณ์

สมาธิมั่นคงดำรงอยู่
ธรรมะคู่ดวงจิตสถิตสม
ความสมบูรณ์เพิ่มพูนจรูญพรม
เจตอารมณ์มั่นใจวิไลวัลย์

ด้วยปัญญารอบรู้พิศดูถ้วน
สิ่งทั้งมวลสสารทุกกาลผัน
คุณสมบัติห้าอย่างมิร้างกัน
นิพพานนั้นสวรรค์ในชั้นพรหม

22 /9/2552

1253439470.gif				
17 กันยายน 2552 11:02 น.

ในฝันของฉันมีเธอ

ดอกบัว

1240444035.gifในความฝันของฉันนั้นมีเธอ
เคียงเสมอมิเพ้อมิเผลอไผล
แนบสนิทติดตรึงก้นบึ่งใจ
ทั้งหทัยมอบให้ด้วยใจรัก

เธอรู้ไหมเส้นใยด้วยไหมถัก
มีความรักอิงแอบในแบบปัก
ตรึงด้วยลายห่วงโซ่มิโก้หนัก
แต่สลักความรักลงปักลึก

ทุกอณูเนื้อในหัวใจนี้
มีคนดีเคียงข้างมิห่างนึก
ในห้องใจเสมอเผลอผลึก
ทุกส่วนลึกของใจมอบให้ครอง

ทุกคราวหนาวเฝ้าหวงเฝ้าห่วงหา
ส่งแววตาอบอุ่นให้คุณจ้อง
ฝากแววดาวแทนห่มคลุมห่มปอง
ขอคุณมองแสงดาวทุกคราวจร

นิมิตฟ้าวางแทนแผ่นกระดาษ
บรรจงวาดหัวใจใส่อักษร
วาดความรักห่วงใยใฝ่อาทร
ทุกหนาวร้อนอุ่นเอื้อเพื่อดูแล

เธอรู้ไหมหัวใจใช่ลาร้าง
ทุกอณูมิจางมิห่างแน่
ยังเป็นเธอเพียงหนึ่งยังซึ้งแล
เธอคงแน่เสมอในเธอฉัน

เขียนลำนำบทเก่ามาเล่าใหม่
คำที่เขียนฝากใจไปในฝัน
คำที่เอยออกปากฝากสัมพันธ์
จะมีกันเคียงใกล้ในนิทรา

ในความฝันของฉันยังฝันเพ้อ
ยังเป็นเธอที่ฉันยังฝันหา
ยังเฝ้าชิดสัมพันธ์ใต้จันทรา
ปรารถนาเคียงฝันสัมพันธ์เดิม

หอมรักห่มหอม  
 ล้อมห่มดมดอม........ระรื่น

สวยสุดบานชื่น
รวยรินฉ่ำชื้น..........เชยชม

ผลิแย้มผสม
งามใจภิรมย์........แพรวพรรณ

ดุจสรวงสวรรค์
ความรักสัมพันธ์......หทัย

17 กันยายน 2552
ดอกบัว

 				
10 กันยายน 2552 09:43 น.

กรองกานท์ภิรมอักษร

ดอกบัว

8-20070514205246.jpgกรองกานท์งานอักษรวิวรณ์วาบ
ประพิมพ์ภาพประไพละไมฝัน
วรรณศิลป์ถิ่นศรีวลีปัน
ร่วมสร้างสรรค์งานเขียนพากเพียรพลี

มธุรสหยดหยาดหมึกวาดหวาม
คือนิยามหยาดถ้อยถักรอยศรี
แม้ต่างเลือดเชื้อไขในธานี
ทว่ามีจินตนาภาษากรอง

ด้วยบางมุมมุ่งเน้นดั่งเช่นฝัน
ร้อยเรื่องปันอุษาบุปผาพ้อง
ปลอมประโลมโลกหล้าขอบฟ้าทอง
ท่วงทำนองกรองกานท์ผสานคำ

เรื่องลำนำย้ำบทธุรสสร้อย
ขีดเขียนรอยอดีตที่กรีดคล้ำ
เหมือนหัวใจคร่ำครวญหวลระกำ
ดั่งถลำย่ำโศกวิโยคใจ

เขียนกลั่นกรองลองเขียนเพียรศึกษา
บ้างเข้าตาบ้างหน่ายระบายให้
เขียนทุกสิ่งซับทรวงลงห้วงใน
ลำนำไว้ด้วยใจที่ใฝ่พรม

เขียนรำพันหนาวเหน็บดังเหน็บร้าว
เขียนเรื่องราวสนุกความสุขสม
เขียนซับซ้อนซ่อนในหัวใจตรม
เขียนสุขสมสะเทิ้นดุจเขินอาย

คืออักษรกลอนมากที่ฝากไว้
ด้วยหัวใจด้วยชิดมิตรสหาย
ด้วยขับเคลื่อนบรรเลงบทเพลงพราย
ด้วยความหมายด้วยรักภักดิ์ฤดี

กานท์ภิรมชมชอบเพียรมอบฝาก
อักษรจากหทัยใสใสนี้
ผลิตผลการเขียนร่ำเรียนฟรี
ให้เป็นศรีเป็นศักดิ์สลักเรียน

ฉันรำบายเกริกก้อง.......กรองคำ
ผลิช่อเรียงลำนำ.........ค่ำเช้า
ผันฝากสุนทรีย์ธรรม..........ผายผ่อน 
มอบแด่โลกโศกเศร้า.......สุขสร้างชีวา 


10  กันยายน 2552
  


1252405157.gif				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว