10 ตุลาคม 2553 13:32 น.

วังวน วงเวียน

ดอกบัว

567-20080419131816.jpgแวะเวียนว้าวุ่นเว้า....วงเวียน
วนว่ายไหววงเวียน.....เหว่ว้า
เว้าวอนวิ่งแวะเวียน....วังวน
แหวกว่ายวนเหว่ว้า....วุ่นเวิ้งวงเวียน

เวรวิวาทว่ายเวิ้ง.....เวียนวน
ว้าวุ่นวายวกวน.....ว่อนไว้
วิวรณ์วิ่งวายวน....วิวาท
เวรวุ่นวกวนไว้....วาดเวิ้งวอนไว

เวทแวววาววาดวุ้ง....วับวาว
วัชว่องไวไหววาว......วาบเวิ้ง
วกวังวัตรแวววาว.....ไหวหวาม
วรรธวับแวววาวเวิ้ง.....วกเว้นเวรวน

จริตนัยไหวค้นวนวัฏฏะ
จริตคละครอบงำกรรมท่วมท้น
อุปาทานักขันธ์ผันพิษผล
ยึดถือตนยึดมั่นในสัญญา

อนิจจะทุกขะอนัตตะ
อายตนะตัวงำนำทุกขา
สังสารทุกข์ยืดเยื้อเอื้อเวลา
นำเวียนมาเกิดดับสลับนัย

ขันธ์ทั้งห้านี้หนอก่อเกิดทุกข์
ให้เกิดสุขโศกเศร้าเคล้าไสว
โลกมายาป่าดอนนครกาย
ทั้งหญิงชายท้ายสุดผุดว่ายวน

10  ตุลาคม 2553
ดอกบัว
				
1 ตุลาคม 2553 18:36 น.

ใครลิขิต

ดอกบัว

1180074757.jpgใครลิขิตเส้นทางระหว่างเกิด
การกำเนิดชีวิตดวงจิตให้
พรหมฤาขีดเส้นทางสร้างใครใคร
มนุษย์ไหวว่ายวนหนทางทุกข์

จริงการเกิดการลับดับกายสิ้น
ไร้กสิณสัมมาพาปลอบปลุก
เฝ้าเหยียดเยาะหยามหยันผันสนุก
จึงถูกปลุกให้เกิดกำเนิดมา

อยู่ในความรำพึงถึงชีวิต
ใครลิขิตขีดเส้นเช่นเหว่ว้า
มองดาวเด่นเพ็ญภาพฉาบนภา
มองกายาภายจิตพิษหมองมัว

จริงรอบตนคนหลากมากสนิท
ทั้งญาติมิตรเพื่อนคล้องพ้องอยู่ทั่ว
คอยชะแง้แลถึงพึงพันพัว
พิษจิตกั่วเกยกอบระบอบกรรม

อนิจจังทุกขังฟังไม่รู้
ว่ายเวียนอยู่อารมณ์จมถลำ
อนัตตาไร้ตนทนเก็บงำ
หลงเพลี้ยงพล้ำกิเลสเหตุโสกา

มุทิตาอุเบกขามาตั้งต่อ
เป็นก้านช่อสายใบไว้ภาคหน้า
พระไตรลักษณ์ล้ำทรงจงนำพา
ขึ้นต่อกล้าสำเภาเสากระโดง

เอาปัญญาหยั่งเห็นเป็นเช่นกล้อง
ใช้ดูส่องทะเลเห่ทางโล่ง
กายคตาเป็นฝ่ายสายระโยง
สี่ห้องโถงสมาธิดำริการณ์

เอาขุนนางยี่สิบห้าผู้สามารถ
ไว้เคียงอาสน์เป็นฝ่ายนายทหาร
เอาดวงจิตคิดชอบประกอบการ
เป็นนายงานบังคับกำกับตน

ใครลิขิตเส้นทางระหว่างเกิด
ชาติกำเนิดต่างชั้นนั้นเหตุผล
เพราะสั่งสมบุญกรรมนำเกิดตน
จึงต่างชนเชื้อชาติญาติกา
 
1 ตุลาคม 2553
ดอกบัว

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว