19 พฤศจิกายน 2553 19:40 น.

ฤดูท่องเที่ยว

ดอกบัว

pangung13.jpgเมื่อเหมันต์พลิ้วพร่างเยื้องย่างเยือน
ลมหนาวเตือนเคลื่อนวันความหรรษา
เหล่าเพื่อนผองรวมพลคนเฮฮา
เดือนธันวามีนัดวัดลมภู

พร้อมแล้วน่ะเธอหล่ะอย่าละเว้น
ร่วมตระเวนท่องไปให้สุดกู่
แดนสยามไพรพงดงไม้ลู่
แถบถิ่นภูเหนือไทยไปแอ๋วกัน

แม่ฮ่องสอนนอนปายขยายปอด
ใจคิดปลอดพันโค้งโยงใยนั้น
พันกว่าโค้งอาเจียนคงเวียนพลัน
หัวป่วนปั่นเมาโค้งโล่งข้างใน

สักครั้งน่ะไม่ลองคงข้องจิต
ถ่ายถอนพิษมวลสารการหม่นไหม้
ขยายปอดหลอดเลือดเดือดภายใน
ปรับกายในสมดุลจูนกมล

ท่องเที่ยวไปในเขตประเทศเรา
เที่ยวหยอกเย้าสายหมอกหยอกทิวสน
เยือนปางอุ๋งคุ้งน้ำล้ำสุมน
รอเยี่ยมยลแสงฉายพรายรวี

เมื่อเหมันต์แย้มเยือนเสมือนวัน
ฤดูผันพลิ้วไหวในวิถี
เปลี่ยนวัสสามาหนาวเคล้าฤดี
เหมันต์นี้เที่ยวไทยไปปายน่ะ


19 พฤศจิกายน 2553
ดอกบัว
				
7 พฤศจิกายน 2553 14:14 น.

ฤดูฤดี

ดอกบัว

1289113049.jpgปฏิทินใบสุดท้ายใกล้สิ้นสุด
ฤ หยั่งหยุดวันคืนขืนวิถี
สุดเหนี่ยวรั้งถ่วงเวลาแม้นาที
ประเดี่ยวปีประเดี๋ยวปีที่ผ่านไป

ใกล้สิ้นสุดหยุดคิดสักนิดบ้าง
ว่าเราสร้างบุญทานต่อกาลไหม
หรือกอปรกิจการสถานใด
ชีพกำไรขาดทุนงบดุลดู

ราตรีคละระดะดาวสกาวแสง
ฟ้าจำแลงเวหาสดาษสวยหรู
ฟ้ามีจันทร์แรมเสี้ยวเกี่ยวฟื้นฟู
ยามโลกสู่นิทราเวลานี้

ฤดูเวียนฤดีอย่ามีแหนง
โลกเปลี่ยนแปลงสารพลันฝันบินหนี
แม้นพบพานอุปสรรคหนักชีวี
เอาไมตรีแลกได้ดังใจจง

คำบุราณขานไขให้ประจักษ์
เอาความรักอ่อนตามความประสงค์
เอาเมตตาต่อเติมเสริมจำนง
รักเผ่าพงศ์วงศ์วานสานพลัง

ชีวิตนี้อยู่ได้เท่าไรกัน
จงสร้างสรรค์สุนทรีให้มีหวัง
ปฏิวัติชีพใหม่ไร้ชิงชัง
เสริมพลังด้วยแรงแห่งสายใย

ปลุกประโลมโน้มนำกระทำกิจ
ชุบชีวิตรุ่งโรจน์โชติสุกใส
ปราศพันธะระรานประหารใคร
ก่อหลักชัยชื่นชมสังคมชน

เพื่อชาติไทยยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่น
ช่วยกันฟื้นฟูหมายขยายผล
ให้จรัสพัฒนาทั้งสากล
ประชาชนทั้งชาติปราศภัยพา

ปฏิทินใบสุดท้ายใกล้สิ้นสุด
อย่าหยั่งหยุดสารธรรมนำวิถี
ฤดูเปลี่ยนเวียนไปในทุกปี
ปรับฤดีบ่มจิตปิดอบาย

7 พฤศจิกายน 2553
ดอกบัว

				
1 พฤศจิกายน 2553 08:37 น.

หลอมรวมร่วมใจ

ดอกบัว

1288574759.jpgหล่อหลอมรวมร่วมใจให้เพื่อนพ้อง
ร่วมประคองชีพหยั่งยังยืนได้
มือต่อมือหยิบยื่นเต็มตื้นใน
เพื่อนผองไทยสะอื้นต้องฝืนทน

น้ำหลากล้นชนชาติปราศพิงพัก
บ้านเรือนหักทุ่งนาน้ำบ่าล้น
ข้าวรวงเรียวลอยร่วงห้วงสายชล
ผักพืชผลราบเรียบเปรียบวางวาย

อันน้ำในใจคนฤาทนนิ่ง
หลอมรวมสิ่งสินทรัพย์ขยับหมาย
ประทังชีพปวงชนคนหนีตาย
ช่วยผ่อนคลายความโศกวิโยคนัย

เห็นโศกใหญ่ให้ช้ำระกำจิต
เห็นชีวิตผู้เฒ่ายิ่งเศร้าใหญ่
เห็นเด็กน้อยลอยคลื่นแตกตื่นภัย
ชลาศัยเกี่ยวกลาดปราศทัดทาน

ธาราท้นถั่งโถมชโลมหลั่ง
น้ำใจยังรินหยาดราดประสาน
ธาราเชี่ยวเวิ้งวุ้งทุ่งแหลกลาญ
น้ำใจชาญเชี่ยวกว่าชลาชล

หล่อหลอมรวมน้ำใจไม่แบ่งแยก
ร่วมกันแบกแบ่งผันปันพืชผล
มือต่อมือแผ้วถางทางอับจน
ให้ชีพชนอยู่หยั่งยังก้าวไป

สัตว์มีชีวิตทั้ง.....มวลหมด
ใดที่มีปรากฏ......อยู่ไซร้
ตัณหาห่อนปลงปลด.....ยังสะ ดุ้งเอย
หรือมั่นคงเหตุได้......หมดแล้วตัณหา

อันความทุกข์ที่แท้.....จริงคือ
เกิดแก่ดับใจลือ....ล่วงรู้
ทุกข์โศกร่ำไรหรือ.....โทมนัส
อีกความตายอันผู้.....เกิดต้องพบพาน

1 พ.ย.2553
ดอกบัว


				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว