27 มีนาคม 2553 19:42 น.

อันเชิญบทชุมนุมเทวดา (ดีส่องทาง”ล้างชั่ว)

ดอกบัว

1191498476.jpgขอเชิญเทพน้อยใหญ่..  มีหฤทัยอันเจริญ
ถึงพระไตรรัตน์เพลิดเพลิน..  จิตระงับดับทุกข์ภัย
มีพระไตรรัตนะ..  เป็นสรณะที่พึ่งใหญ่
ทั้งที่สถิตใน..  โลกนี้และโลกทั้งหลาย
เทพใดที่ทุกกาล..  ใจเบิกบานมุ่งขวนขวาย
ถือเอาซื่งคุณมากมาย..  เชิญเทพนั้นเสด็จมา
เทพผู้สถิตอยู่..  ณ เม รุราชภูผา
แล้วด้วยสุวรรณา..  ทองไพโรจน์โปรดเสด็จลง
พร้อมเทพสัตบุรุษ.. อุดมสุดถ้วนทุกองค์
สู่สถานที่สูงส่ง..  คือแดนดินถิ่นสยาม
พร้อมยักษ์พร้อมเทพพรหม..  ใฝ่อบรมอยู่ในความ
เมตตากรุณางาม..  มุติตาอุเบกขาประจำ
บุญอันใดให้ลุล่วง.. สมบัติทั้งปวงที่ข้าทำ
โปรดโมทนากุศลกรรม.. อันนั้นและพร้อมยินดี
ในพระพุทธศาสนา..  เทิดทูนรักษาอย่างเต็มที่
ความประมาทอย่ารู้มี..  รักษาโลกรักษาไทย
ขอจงเจริญสุข..  นิรทุกข์ตลอดไป
ขอเทพเจ้าทั้งปวงไซร้..  จงรักษาพระศาสนา
จงรักษาโลกทุกยาม..  รักษาสยามทุกเวลา
รักษาพระจอมขัตติยา..  แห่งพระมหาจักรีนิรันดร์
ขอเชิญเทพเจ้า..  ทั่วทุกเหล่าในสวรรค์
ในกามภพรูปภพชั้น..  ทั้งภุมเทพในพิมาน
ทั้งที่สถิตใน.. เขาน้อยใหญ่ในเรือนบ้าน
ในอากาศในสถาน..ที่ป่าชีฏในหุบผา
ในแว่นแคว้นในต้นไม้..  ทั้งที่ในไร่และนา
ทั้งยักษ์ทั้งนาคา.. ทั้งคนธรรพ์ทุกถิ่นที่
ที่สถิตอยู่ในน้ำ.. และอยู่ตามปัถพี
อยู่เนินดอยและอยู่ที่.. เขตเคียงใกล้ตั้งใจเชิญ
เชิญโปรดมาประชุม.. มาชุมนุมเพื่อเพลิดเพลิน
สดับเสียงสวดสรรเสริญ..  รัตนตรัยให้เป็นบุญ


บงกชบานเพื่อพร้อม....ปลิดราน
ฤาหวั่นไหวลมพาน......ผ่านต้อง
ฉันใดอุปมาปาน.......เปรียบดั่ง โรยแล
 เกิดย่อมดับฤาพ้อง...... อยู่ค้ำโลกใด

ดุจชนถึงเมื่อล้วน.....จมดิน
ทั้งแว่นแคว้นมากสิน.....ทรัพย์ถ้วน
ยังสูญสิ่งชีพสิ้น.....จิตย่อม จากนา
ครวญใคร่คิดถี่ถ้วน......ก่อนสิ้นสายเกิน

ชนใดใจต่ำเชื้อ.....ธานี
ชีพต่ำธรณี.....สาปต้อง
ฤาไร้ซึ่งดินดี....กลบร่าง กายแล
นรกเปิดรับโอบจ้อง....จ่อมให้รับกรรม

และชนใดหยาบเย้ย....ราชัน
ชนเหล่าผูกสัมพันธ์.....ชั่วช้า
วิญญูชนตกผัน.....อเวจี
จมสู่ตาปแกร่งกล้า.....เร่าร้อนครวญคราง

หากมนุษย์รู้ซื้งถึงตัวตน
ทุกผู้ชนหลุดพ้นความหม่นหมาง
ธรรมแสงทองส่องพรายปลายริมทาง
ส่องสว่างจิตตนดลไฉไล

แสงอาทิตย์รุ่งเรืองงามเรืองรอง
ฟ้าสีทองจรัสพิพัฒน์ใส
ทุกทุกสิ่งหมุนเวียนเปลี่ยนกาลไป
อรุณใหม่พรายแสงแจ้งนภา

27 มี ค. 2553
ดอกบัว
				
2 มีนาคม 2553 09:36 น.

บทชีวิต

ดอกบัว

574-20100302093206.jpgเขียนเรื่องราวหลากรสบทชีวิต
เขียนความคิดร้อยเรียงเคียงภาษา
เขียนธรรมชาติวาดลายพรายอุรา
ปรารถนาคลายเศร้าคนเหงาใจ

ภัยนานามาถึงซึ่งเปลี่ยนแปลง
ทั่วระแหงเหตุการณ์บ้านสั่นไหว
หลายหลากเรื่องเคืองขุ่นวุ่นวายใจ
เหตุไฉนประสบพบไพรี

ความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเพราะใจคด
ใจกบฏโลภหลงไม่คงที่
บุญกรรมใครก่อเกื้อเอื้อฤดี
ผลชวนชี้ชดใช้ใคร่ไตร่ตรอง

ชีวิตใครใคร่คิดลิขิตได้
อยู่ที่ใครใคร่ค้ำนำสนอง
บุญกรรมใครเกื้อหนุนค้ำจุนจอง
เสนอปองครองธรรมทุนนำฌาณ

มหาภูตรูปสี่นั้นมีจริง
รวมสี่สิ่งธาตุดินเป็นถิ่นฐาน
ธรรมชาติรูปลักษณ์ตระหนักกาล
ตั้งตระหง่านเกาะกลุ่มแข็งนุ่มมี

สสัมภารปฐวีชิ้นนี้แข็ง
อยู่ด้วยแรงต้นธาตุรวมธาตุสี่
ผสมรูปผสานสมานดี
ผมเล็บมีขนฟันแบ่งปันไป

อาโปธาตุเตโชวาโยธาตุ
น้ำมิขาดไฟโชนคุโพนไหว
ลมรำเพยเกยเคราะห์รัดเลาะไซร้
ดินน้ำไฟลมร่วมดั่งรวมพล

รวมรูปร่างอำพรางไว้อย่างเหมาะ
สังเคราะห์ปสาทเตรียมคลาดผล
จักขุรับปรับภาพพิมพ์ภาพตน
โสตชอบกลรับรู้ทุกผู้นาม

ฆานปสาทกระไรไฉนชื่น
รวยระรื่นลิ้มลองของต้องห้าม
ปสาทกายสัมผัสชัดทุกยาม
นิรนามสรรพสัตว์ถนัดกรรม

ปวัตติดำเนินเจริญสุข
หรือตกทุกข์ได้ยากวิบากคล้ำ
แล้วแต่กรรมปางก่อนกูลคอนนำ
มาหนุนค้ำเวียนวนสับสนใจ

สัทธาต่อปัญญานำพาเลิศ
เพื่อให้เกิดกุศลหวังผลได้
เชื่อองค์ธรรมกรรมหน้านำพาไป
แล้วแต่ใครได้คิดเพ่งพิศดู

ความบากบั่นสรรค์สร้างกระจ่างฏะ
วิริยะความเพียรร่ำเรียนรู้
สำเร็จได้สรรเสริญเจริญครู
ความสุขอยู่ที่ใจมิไกลเกิน

สติตั้งระลึกรู้สึกทั่ว
มิเมามัวหลงผิดจริตเขิน
มีสติรอบครอบพินอมเชิญ
หากเผอิญมิภัยไร้อารมณ์

สมาธิมั่นคงดำรงอยู่
ธรรมะคู่ดวงจิตสถิตย์สม
ความสมบูรณ์เพิ่มพูนจรูญพรม
เจตอารมณ์มั่นใจวิไลวัลย์

ด้วยปัญญารอบรู้พิศดูถ้วน
สิ่งทั้งมวลสสารทุกกาลผัน
คุณสมบัติห้าอย่างมิร้างกัน
นิพพานนั้นสวรรค์ในชั้นพรหม


2 / มี.ค. / 2553
ดอกบัว
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว