29 พฤษภาคม 2553 13:16 น.

ความหวัง

ดอกบัว

1235380084.jpg

หวังดินแดนกว้างใหญ่ท่ามไพรสณฑ์
นภดลสว่างกระจ่างใส
มีนกน้อยร่อนเร่เห่ลมไกว
มีใบไม้พลิ้วไหวดอกไม้บาน

ไพรพนางดงามท่ามภาพฝัน
อัศจรรจ์ในแดนแคว้นถิ่นขวาน
สงบนิ่งกลิ่นไอไพรสราญ
ดุจวิมานรุ้งทองผ่องแพรวพรรณ

แสงสูรย์จับขอบฟ้าพาวันใหม่
ให้สดใสมาเยือนเหมือนภาพฝัน
ฉายแสงทองพรายจิตพิศตระการ
ส่องกำนัลผ่านฟ้ามาแนบใจ

ธรรมชาติอาบนภางค์พร่างพนา
ยิ้มระรื่นชื่นตาพาวันใหม่
ฟากฟ้ากว้างฟื้นฟูสู่ภายใน
หล่อหลอมใจท่ามโลกโศกวกวน

อิ่มไออุ่นไพรโหมโลมตรมโศก
วิปโยคทางใจคลายสับสน
ใครเดียวดายทุกข์ท้อต่อกมล
แสงพรายดลกล่อมขวัญผ่านเวลา

ธรรมชาติสวยงามยามเชยชิด
ให้ดวงจิตผ่องใสหายเหว่ว้า
มวลมาลีพลีพร่างกระจ่างตา
หลอมกายาเริงรื่นชื่นเชยชม

หมู่วิหคชวนคู่บินสู่ฟ้า
ร่อนถลาระริ้วทิวไพรสณฑ์
บรรเลงเพรงแผ่วหวานซ่านกมล
ขอทุกคนเริงร่านภาไกล

รักประเทศเขตขามนามแหลมทอง
รักประครองขอบเขินเนินไสว
รักหมู่มิตรชิดชูผู้ตรอมใจ
นามชาติไทยร่มเย็นเป็นธารริน

29 / พ.ค.2553
ดอกบัว

				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว