20 สิงหาคม 2553 22:32 น.

ระบบรุมเร้าระบอบเร่งรัด

ดอกบัว

ระบบจิตคิดค้นดลลิขิต
ระบอบกิจก่อกวนชวนขัดสน
ระบบคำล้ำค่ามาเล่นกล
ระบอบผลเร่งรัดตัดวลี

ระบอบการณ์งานล้นจนเวียนหัว
ระบบกลัวเลือนรางทางสวนศรี
ระบอบเบียดความคิดดีดนิ้วคีย์
ระบบพลีร่วมเรียงเคียงประพันธ์

ระบบตรึงอุรามารุมเร้า
ระบอบเนาหน่วงหนักของนักฝัน
ระบบเปิดดวงจิตคิดแบ่งปัน
ระบอบผันงานสร้างหว่างชีวิต

ระบอบบานเผยแพร่แด่โลกกว้าง
ระบบบางพลิ้วไหวใฝ่ลิขิต
ระบอบปิดเวลาคร่าลิมิต
ระบบดีดบรรเลงเพรงพรพรหม

ระบอบเกินร่างล้มจมจ่อมเจ็บ
ระบบเก็บเรื่องราวคราวสุขสม
ระบอบบีบเร่งเร้าเศร้าระบม
ระบบห่มมานัสปัดจาบัลย์

ระบบจิตคิดค้นดลประพันธ์
ระบบฝันงอกงามยามเสกสรรค์
ระบบทรวงซาบซึ่งหนึ่งกำนัล
ระบบผันฝันพร่างสว่างจินต์


20 สิงหาคม 2553
ดอกบัว
				
10 สิงหาคม 2553 16:40 น.

สิบสองสิงหามหาราชินี

ดอกบัว

queen.gifถึงสิบสองสิงหาราชินี
มิ่งมณีปกเกศเขตสยาม
ประสูติในแว่นแคว้นแดนถิ่นนาม
ชาติสยามเมืองยิ้มพิมประไพ

สมเด็จพระบรมนาถราชินี
จอมจักรีเปรื่องปราดชาติไสว
ศิลปาชีพชูชาติราษฏร์วิไล
ศูนย์บางไทรหัตถกรรมล้ำสกล

ทรงเมตตาทวยราษฏร์ชนชาติรู้
เสด็จสู่ถิ่นฐานงานผลิตผล
พัฒนาท้องถิ่นสิ้นอับจน
บันดาลผลปวงราษฏร์ให้หยาดเย็น

ศุภฤกษ์อร่ามรัตน์จรัสแสง
นภาแจ้งผ่องแผ้วแววพรายเพ็ญ
ร่ายจรัสปรายรุ้งพุงหยาดเป็น
เฉลิมเพ้นท์ขวัญแก้วแพรวประไพ

 ขออนุญาตอันเชิญบทสวดจิตภาวนาวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอพระรัตนตรัย    ที่ยิ่งใหญ่ในสามโลก
ขอพรหมเทพผู้งาม   ด้วยเมตตาบารมี
รักษาสมเด็จฯ พระ  บรมนาถราชินี
ในพระจอมจักรี   ปกเกศเกล้าเหล่าชาติไทย
   วันนี้มงคล    เฉลิมพระชนมพรรษาใน
สมเด็จฯ ผู้ผ่องใส   ทรงทูนเทิดพระศาสนา
ทรงให้อย่างเหมาะสม   ต่อเทพพรหมเลิศฤทธา
ต่อวิญญาณด้วยสัมมา   ทิฐิซึ่งทรงมากมี
พระสัมมาปัญญาชัด   ทรงเป็นขัตติยานี
ผู้ทรงสมควรที่     จะพรั่งพร้อมด้วยอภิบาล
จากพระรัตนตรัย    จากเทพไททุกสถาน
บุพกรรมจำแผ้วพาน  จงกลับเป็นอโหสิกรรม
พระกุศลที่ทรงสร้าง   จักเป็นทางที่น้อมนำ
สามสถาบันที่สำ.   คัญของไทยให้มั่นคง
จึงขอสมเด็จพระ   บรมนาถนรีทรง
พิพัฒน์สวัสดิดำรง   พระหฤทัยไกลราคี
พระโรคทางร่างกายนั้น   จงอัศจรรย์กลายดี
ด้วยพระพรศักดิ์สิทธิ์ที่   พระและเทพถวายเทอญ.  
  
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า.. นามดอกบัว  
10 สิงหาคม 2553

				
6 สิงหาคม 2553 22:01 น.

แปดสองแปดสิบหก

ดอกบัว

1217121264.jpg238-20060830204505.jpgแปดสองแปดสิบหกยกมาอ้าง
ในระหว่างสองแปดแฝดสิงหา
แปดวันเปิดวันเกิดเลิศนภา
แปดสิงหาบรรจบครบอีกครั้ง

แปดวันเปิดเกิดงานสราญสุข
ร่วมประยุคผลงานการณ์แผนผัง
จากก้าวย่างมุ่งหมายใช้พลัง
สร้างความหวังชีวิตมิคิดท้อ

แล้วผลงานการณ์เกิดประเสริฐผล
บันดาลดลผลิตมิตรเชื่อมต่อ
ขยายงานเรืองรุ่งมุ่งสร้างกอ
ร่วมเชื่อมต่อโปรแกรมแจมเครือข่าย

แปดวันเกิดมิตรกลอนอักษรศรี
มิตรวลีทายทักภักดิ์สหาย
วันเวลาเปลี่ยนปรับกับมิคลาย
ยังพริ้มพรายผูกพันวันพบเจอ

เมื่อสองแปดผสมอย่างกลมกลืน
ให้ยั่งยืนรุ่งเรืองประเทืองเสมอ
เลิศปัญญาพรั่งพร้อมล้อมมิตรเกลอ
ให้สบเจอนิเวศน์เขตรังรอง

แปดสองแปดภิรมสมยิ่งหนัก
หริรักษ์ปกปักพิทักษ์ป้อง
ศักรินทร์เชยชมพรหมคุ้มครอง
เทวัญพ้องพรชัยให้บริบูรณ์
                                                    
ดอกบัว 6 สิงหาคม 2553
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว