29 ธันวาคม 2554 09:11 น.

แสนรัก

ดอกบัว

1325123918.jpgยี่สิบเก้าธันวาพาสุขสันต์
ฟ้ากำนัลนวลเพ็ญเด่นจำรัส
พิสมัยหนูน้อยโสมนัส
ประวาลปัทม์ไกวัลพลันไผท

ถนอมนวลนิ่มน้องประคองคุ้ม
คอยโอบอุ้มพริมาสู้ฟ้าใหม่
ถนอมเนื้อลูกน้อยเจ้ากลอยใจ
พ่อร่วมไกวเห่กล่อมยอดจอมขวัญ

ผ่านมาถึงสองขวบประจอบเหมาะ
เสียงเสนาะจ๊ะจ้าพาเสกสรร
เจ้าจอมใจกงม่าโทรหาทุกวัน
ช่างจำนรรจ์เจรจาพาเพลิดเพลิน

บรรจบวันครบเกิดกำเนิดเจ้า
จะคอยเฝ้าส่งเสริมเพิ่มสรรเสริญ
ให้เจ้าเรียนเพียรรู้คู่ก้าวเดิน
ยามเผชิญโขดเขินเดินสบาย

ขอพระขอเทพพร้อม.....ยินดี
ตามปกปักป้องพลี.....พรั่งพร้อม
เสริมสร้างรัศมี.หลานรัก
นานเนิ่นนับห้อมล้อม.....ทบด้วยกัปกัลป์

ขอหลานรักรุ่งรุ้ง....เรืองรอง
งามผ่องพระธรรมส่อง....ผ่องแผ้ว
บรรเจิดจิตครรลอง....เรืองวิชา
มิตรหมู่อยู่เคียงแล้ว.....ผ่องพร้อมพิมลเทอญฯ


29 ธ.ค. 2554
ดอกบัว				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว