25 เมษายน 2554 14:22 น.

ผลดีตามสนอง

ดอกบัว

1231243520.jpgเมื่อแรกเกิดสุขพร้อมล้อมเมื่อเกิด
ชีวิตเลิศไร้ทุกข์มีสุขขี
มีเจือจานหว่านล้นบนธานี
ตามวิถีวิบากจากภพกาล

ชีวิตดีถิ่นฐานวิมานแก้ว
เสาล้วนแล้วรัตนะงามสถาน
สวมมณีอ่าองค์อลงการ
เรือนวิมานมาลีมีประดับ

ธารธาราล้อมเด่นเป็นขอบเขต
ประดับเวสน์แวววามงามระยับ
กระดิ่งดังกังสดาลกังวานขับ
ดาวประดับไพจิตรพิศพราวพราย

ผลดีต่อเติมช่วยอำนวยชัย
ด้วยมีใจเกื้อหนุนบุญมากหลาย
สร้างวัดวาอารามงามประกาย
ผลบุญพรายประทินถวิลครอง

ปทุมมาลย์บานสล้างกลางนที
งามวาปีเวิ้งคุ้งทุ่งบึงหนอง
อิ่มเอมจิตกุศลผลศรีทอง
หทัยผ่องไร้ทุกข์สุขสำราญ

เมื่อแรกเกิดสุขพร้อมล้อมชีวา
ด้วยบุญญาบารมีพลีผสาน
เพลิดเพลินใจในกมลทิพย์ดนดาล
ชีพเบิกบานพบสุขทุกทิวา

25 / เมษายน/2554
ดอกบัว
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว