2 พฤษภาคม 2554 10:25 น.

ทำ ธรรมดา @ ธรรม ธรรมชาติ @

ดอกบัว

1165484648.jpgเรื่องของทำทำงานงานที่ทำ
งานชักนำชีวิตผลิตผล
งานเป็นเงินเงินงามงามค่าตน
งานพาดลเงินมาพาสบาย

บริสุทธิ์การทำนำชีวิต
ไม่ทำผิดหน้าที่ดีมากหลาย
ธรรมดาบาปบุญหนุนวนวาย
ชีพสบายธรรมดาทำมาดี

หากทำชั่วมัวเมาเค้ากรับกรอก
จิตหลอนหลอกใครอื่นขื่นสุขี
เฝ้ากอบโกยโกงกินสิ้นปรานี
โลกใหม่มีชดใช้ไม่ปิดลง

ธรรมสัมมามันโตโดยโวหาร
คือทำงานชอบไว้อย่าให้หลง
อย่าฆ่าสัตว์ทุกชนิดให้ปลิดปลง
ตั้งดำรงจิตไว้ในเมตตา

อทินนาอย่าลักยักสิ่งของ
ละเว้นครองทุจริตในมิจฉา
เจริญพรตพรหมจรรย์จรัญญา
คิดตรึกตราสุจริตในกิจกาย

สัมมาอาชีวะท่านกะห้าม
จะตั้งความเลี้ยงชีวาคิดค่าขาย
อย่าโกงคดปดเล่ห์เพทุบาย
อย่าคิดขายสัตย์ที่มีชีวิต

อันยาเบื่อสุราทั้งอาวุธ
ตัดยั่งหยุดอย่าปองขายของผิด
ประพฤติชอบกอบไว้ให้เป็นนิตย์
เลี้ยงชีวิตให้สวัสดิ์สัจธัญ

องค์สัมมายาโมอันโอภาค
คือเพียรมากเพิ่มผลกุศลขันธ์
เร่งละบาปเพียรบุญให้หนุนกัน
ตัวบาปนั้นเสนีสิบสี่นาย

คือโมหะคอยรุมให้ลุ่มหลง
ยุให้งงไม่รู้จริงสิ่งทั้งหลาย
มีโทโสกริ้วโกรธพิโรธร้าย
ทั้งตัวนายตระหนี่มัจฉริยัง

ยุยงให้พระองค์หลงห่วงทรัพย์
มิให้จับจ่ายได้เหมือนใจหวัง
ทั้งสองนายถีนัจทั้งมิทธัง
มักให้นั่งเคลิ้มเขลาง่วงหาวนอน

อหิริกังตัวร้ายไม่อายบาป
ยุให้หยาบวายวุ่นขุ่นกระฉ่อน
ทั้งอโนตตัปปะเล่าคอยเฝ้าวอน
ให้ยอกย้อนทำบาปที่หยาบคาย

อุทธัจจังกุกกุจจังสิ้นทั้งสอง
มันคอยมองอกุศลวนใจหาย
ให้ฟุ้งซ่านผลาญใจไม่สบาย
อีกตัวนายอิจฉานี้อาธรรม์

เจ้าโลภะคือโลภละโมบมาก
ทะยานอยากได้จริงทุกสิ่งสรรพ์
ทิฏฐิให้เห็นผิดคิดดึงดัน
มาโนนั้นใช่ชั่วถือตัวตน

เจ้าวิจิกิจฉาพาสงสัย
ให้หลงใหลวุ่นวายฝ่ายอกุศล
บาปธรรมสิบสี่นี้ ทรชน
อย่าปะปนคบค้าสมาคม

ส่วนมิตรแท้อย่าหลบควรคบหา
คือเสนาฝ่ายผลกุศลสม
ยี่สิบห้ามีคุณาวโรดม
สิ่งประถมศรัทธาให้กล้าใจ

มีปัญญาดีเลิศประเสริฐสุด
จะวิมุตติถึงสุขทุกข์กษัย
เจริญสัมมัปปธานเจือจานไป
บุญสิ่งใดไม่เคยสร้างจงร่างทำ

กุศลใดเคนทำทำให้ยิ่ง
จะเป็นสิ่งตามทำนุอุปถัมภ์
บาปสิ่งใดที่สถิตติดประจำ
เร่งวิกขัมภข์ขับไล่ให้ไกลกาย

องค์สัมมาสติดำริชอบ
คิดประกอบธรรมขันธ์จิตมั่นหมาย
อนุสสติสิบนั้นท่านบรรยาย
จะถวายพรความตามบาลี

คือพุทธะธัมมะสังฆะนั้น
ยึดให้มั่นสามรัตน์จรัสศรี
ทั้งสีลาจาคะเพิ่มทวี
จะเป็นที่นำตนให้พ้นภัย

ธรรมชาติรอบตัวอย่ามัวหม่น
ตั้งจิตตนให้มั่นอย่าหวั่นไหว
นามธรรมรับรู้ความเป็นไป
อสงไขยสัณฐานการสิ้นกรรม

2 / พ. ค / 2554
ดอกบัว
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟดอกบัว
Lovings  ดอกบัว เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงดอกบัว