19 มกราคม 2554 11:12 น.

แม่ศรีเรือน

ดาวศรัทธา

เธอคือแม่ของลูกร่วมปลูกเลี้ยง
คนข้างเคียงร่วมทุกข์ร่วมสุขสันติ์
ร่วมหยัดฝืนยืนอยู่เป็นคู่กัน
ร่วมสร้างฝันฟันฝ่าท้าชีวิต

เธอคือศรีดีงามสมความรัก
สมานสมัครส่งเสริมเติมสานสิทธิ์
ร่วมครรลองผองชนคนคู่คิด
จัดการกิจหลากหลายที่รายล้อม

เธอคือเรือนอาศัยทั้งใจกาย
สุขสบายกินอยู่ทะนุถนอม
ร่วมก่อกอบครอบครัวทั้งตัวยอม
ทั้งอดออมพร้อมสรรพรับทางไกล

สี่สิบปีที่ผ่านคล้ายนานเนิ่น
ยังเพลิดเพลินเดินอยู่คล้ายคู่ใหม่
ยังพร้อมพลีชีวิตเนื่องนิตย์ไป
เป็นคู่ใจคู่กายถึงปลายทาง .......
				
1 มกราคม 2554 01:37 น.

ใหม่ ใหม่

ดาวศรัทธา

วันใหม่
กาลหมุนเวียนเปลี่ยนไปในวันเก่า
เหมือนรอยย้ำซ้ำทับกับแสงเงา
แต่ไม่มีย้อนเหย้าเอากลับคืน

คนใหม่
เซลซ้อนแยกแบ่งได้ให้เป็นอื่น
คนเดิมต่อโยงเชื้อเยื่อยังยืน
แต่ทนฝืนสังขารไม่นานนัก

จิตใหม่
คิดใดใดตามต่อจิตทอถัก
ทั้งดีร้ายสุขทุกข์ทั้งเกลียดรัก
แต่ใจพักผันทิศเกินคิดเดา

หวังใหม่
อยากพาใจทานทนพ้นภัยเก่า
ให้มุ่งมั่นฟันฝ่าพาพ้นเงา
แต่หวังเราเป็นได้ ... ยังไม่รู้				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา