29 ธันวาคม 2554 13:13 น.

สุดยอด (สวัสดีปีใหม่)

ดาวศรัทธา

รูปสล้างพร่างตาพาใฝ่ฝัน
ท่ายั่วยวนกวนกระสันยิ่งหวั่นไหว
แวมวูบวาบภาพลับประทับใจ
เพริศพิไลในจินตนาการ

เสียงเสนาะเจาะสะท้านกังวานโสต
ระริกโลดโอดสดับค่อยขับขาน
สั่นกระเส่าเร้าหลักปักวิญญาณ
ซ่าสะท้านซ่านซึ้งตรึงกมล

รสประสานหวานขมผสมสวาท
รสประหลาดลึกล้ำฉ่ำฉงน
หอมจรุงฟุ้งกระจายสายสุคนธ์
กลิ่นกรุ่นกล่นเกลื่อนกายหญิงชายเชย

สรรพประสาทจับจิตตามติดกับ
ตามรุกรับเร้าเริงเชิงเฉลย
สู่สุดยอดตลอดโล่งจนลงเอย
คนต่างเคยถึงจุดสุดยอดกาม

เพียงปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลลื่น
ไม่ต้องฝืนขืนขัดตัดคำถาม
ตามกระแสกายใจในชั่วยาม
ไหลลงลามตามเงาสืบเผ่าพันธุ์

แท้ที่จริงดิ่งต่ำเช่นน้ำไหล
ดิ่งสู่ใยก้นบึ้งซึ้งกระสัน
จุดสุดยอดลอดกลับสลับกัน
ดุจความฝันพลันมลายคล้ายมายา

หากมานะหมายลุสู่สูงสุด
ต้องดิ้นหลุดยางใยในตัณหา
ต้องปล่อยละชะกิเลสเศษนานา
ต้องฝืนฝ่าทวนกระแสเพียรแก้กรรม

เพียรพ้นคลองข้องขัดตัดกิเลส
ก้าวพ้นเหตุเขตวางหนทางต่ำ
เพียรบำเพ็ญเห็นบุญช่วยหนุนนำ
มุ่งทางธรรมย้ำเตือนสติตน

จิตที่ว่างวางปล่อยรอยกรรมเก่า
เปิดใจเข้า ..ปีใหม่.. ในกุศล
สติสร้างทางประเสริฐเกิดมงคล
ปล่อยว่างจนพ้นจุด  สุดยอด ... เทอญ ...
				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา