9 มิถุนายน 2554 13:16 น.

ทรงพระเจริญ

ดาวศรัทธา

... ครบหกสิบห้าปีที่ครองราชย์
ปณิธานประกาศเสียงสวรรค์
ประโยชน์สุขมหาชนคนสามัญ
พระทรงธรรม์โดยธรรมค้ำแผ่นดิน ...				
3 มิถุนายน 2554 14:16 น.

อัปปมาทะ

ดาวศรัทธา

สรรพสิ่งสรรพสัตว์อุบัตินั้น
ล้วนมีอันสิ้นสูญเสื่อมสลาย
สังขารเกิด สังขารเสื่อม สังขารวาย
ต้นถึงปลายให้เห็นเป็นธรรมดา

ท่านทั้งหลายพึงนำทำหน้าที่
ประโยชน์มีแก่ตนคนมีค่า
ทั้งมีคุณหนุนเสริมเพิ่มปัญญา
ต่อนานาสากลเพื่อผลดี

เพียรมานะอย่าละพยายาม
สติตามเตือนตนบนวิถี
ให้สำเร็จกิจการงานมากมี
ทุกชีวี “ไม่ประมาท” ทุกชาติ..เทอญ				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา