5 สิงหาคม 2555 20:51 น.

สัมมาทิฏฐิ

ดาวศรัทธา

สรรพสิ่งยิ่งย้ำธรรมชาติ
ดารดาษธาตุธรรมกรรมฐาน
ธรรมบทกฏกรรมธรรมบาล
สรรพสารขานคำธรรมดา

ผิดชอบชั่วดีมีหรือไม่
ในใจใครนั่งน่ากังขา
ทำดีได้ดีไม่มีมา
ทำชั่วมั่วฆ่าท้าเวรกรรม

ความคิดอยู่ดูใจใครคิด
ความถูกผิดจิตจูงสูงต่ำ
ทางบาปบุญคุณโทษจดจำ
ทางทำธรรมงำเงื่อนเลือนลาง

ในวิถีทฤษฎีปฏิบัติ
มุ่งขจัดอกุศลทนสะสาง
กุศลจิตทฤษฎีวิถีทาง
รู้ละวางข้างอบายขยายความ

ศึกษาธรรมนำกุศลจนเข้าใจ
เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรมหมดคำถาม
เริ่มจากใจให้รู้จริงอิงรูป-นาม
รู้จิตยามโลภโกรธหลงส่งกำลัง

สัมมาทิฏฐิ ชี้นำ
กฏแห่งกรรมอริยสัจจ์เหตุปัจจัยไตรลักษณ์ หลักสอนสั่ง
รู้ กุศลมูล อกุศลมูล บุญบาป ปัจจัตตัง
เพื่อปลูกฝังต่อไปในมรรคา ..........

.............................................................

โปรดฟังเพลง(?)โปรด

http://www.youtube.com/watch?v=hkjRoIB4IiE&feature=related				
3 สิงหาคม 2555 10:58 น.

ทิฏฐิ

ดาวศรัทธา

สรรพสิ่งยิ่งย้ำธรรมชาติ
ดารดาษธาตุธรรมกรรมฐาน
ธรรมบทกฏกรรมธรรมบาล
สรรพสารขานคำธรรมดา

ผิดชอบชั่วดีมีหรือไม่
ในใจใครนั่งน่ากังขา
ทำดีได้ดีไม่มีมา
ทำชั่วมั่วฆ่าท้าเวรกรรม

ความคิดอยู่ดูใจใครคิด
ความถูกผิดจิตจูงสูงต่ำ
ทางบาปบุญคุณโทษจดจำ
ทางทำธรรมงำเงื่อนเลือนลาง

ในวิถีทฤษฎีปฏิบัติ
มุ่งขจัดอกุศลทนสะสาง
กุศลจิตทฤษฎีวิถีทาง
รู้ละวางข้างอบายขยายความ

ศึกษาธรรมนำกุศลจนเข้าใจ
เชื่อมั่นในกฏแห่งกรรมหมดคำถาม
เริ่มจากใจให้รู้จริงอิงรูป-นาม
รู้จิตยามโลภโกรธหลงส่งกำลัง

สัมมาทิฏฐิ ชี้นำ
กฏแห่งกรรม อริยสัจจ์ เหตุปัจจัย ไตรลักษณ์ หลักสอนสั่ง
รู้ กุศลมูล อกุศลมูล บุญบาป ปัจจัตตัง
เพื่อปลูกฝังต่อไปในมรรคา ..........				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา