1 เมษายน 2556 11:00 น.

รัฐที่ขี้ฉ้อตอแหล

ดาวศรัทธา

ประชาหน้าซื่อดื้อขอ
รัฐก้อขี้ฉ้อตอแหล
จิตใจไม่สนไม่แคร์
เถือกแถสมญาเมืองยิ้ม

สมญาเมืองยิ้มพริ้มพราย
กรีดกรายย้ายท่ากระหยิ่ม
เลื่องลือทั่วท่องลองลิ้ม
เชิญชิมรสธรรมมรรคา

อริยมรรคาวิถี
นำทางชีวีมีค่า
ล้ำเลิศพุทธธรรมสัมมา
ตรึงตรากำหนดกฏกรรม

กฏกรรมนำชี้ดีชั่ว
เกรงกลัวกลั้วเกลือกเถลือกถลำ
แต่คนด้านโกงโยงระยำ
เสื่อมซ้ำรากฐานบ้านทลาย

รากฐานบ้านทลายขายชาติ
เกลื่อนกลาดโครงการสานสลาย
กู้หนี้ตกทอดวอดวาย
ชาติตายคนตายขายคน

ขายคนจัญไรไม่ออก
คนบอกร่ำร้องหมองหม่น
คนซื่อดื้อขอรอทน
รัฐชนขี้ฉ้อตอแหล .....................
				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา