9 มกราคม 2554 08:06 น.

เชิญแขก "เด็กวัด" (R +18)

ดาวศรัทธา

ขอใช้เวทีบ้านกลอนเปิดบ้าน
เชิญ คนที่ไม่อยากคุยด้วย มาคุย
แบบ ไม่มีกติกา

อ้ะ... เชิญ				
ไม่มีข้อความส่งถึงดาวศรัทธา