13 ธันวาคม 2549 09:18 น.

**....**++ ข้อสอบ **....**++

ตลิงปริง

 ทำข้อสอบการเรียนเพียรศึกษา 
 ผลออกมาผ่านไปไร้ขัดสน 
 ได้ที่หนึ่งเลื่อนขั้นมันสุขล้น 
 แต่อับจนวิชารักมันหนักใจ 
   ต้องสอบตกพ่ายแพ้แปรเป็นสอง 
 กลายเป็นรองแสนช้ำน้ำตาไหล 
 ทฤษฏีที่เราเฝ้าทำไป 
 ต้องแพ้ให้ปฏิบัติเต็มอัตตรา 
   เธอให้โจทย์และสอนขั้นตอนรัก 
 แล้วคิดหลักสูตรใหม่ใช้ห่วงหา 
 แต่คะแนนที่ออกมันบอกมา 
 เฉลยว่าฉันแพ้เขาเราติด 				
13 ธันวาคม 2549 09:09 น.

***-**.....จะทำร้าย...อีกนานไหม**...***

ตลิงปริง

 จะทำร้ายกันไปถึงไหนหนอ
 น้ำตาคลอทุกวันมันน้อยเหรอ
 ความเจ็บปวดภาพที่เห็นยังเป็นเธอ
 ที่ต้องเจอเห็นเขาอยู่คู่เคียงไป
   ใจของฉันบอบบางอย่างกระดาษ
 เกือบจะขาดทุกทีที่หวั่นไหว
 เมื่อต้องมีภาพบาดตามาบาดใจ
 อีกนานไหมเธอหยุดซ้ำทำร้ายกัน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตลิงปริง
Lovings  ตลิงปริง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตลิงปริง
Lovings  ตลิงปริง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตลิงปริง
Lovings  ตลิงปริง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตลิงปริง