4 มีนาคม 2550 15:08 น.

ไม้ผลัดใบใจผลัดรัก

ตลิงปริง

 ไม้ผลัดใบใจผลัดรักมักแปรเปลี่ยน 
 ต่างหมุนเวียนแปลกไปใหม่แทนที่ 
 ไม้ผลัดใบเหลือต้นไว้ให้ลมตี 
 จากนั้นมีใหม่เพิ่มเสริมเข้ามา 
    ดั่งคนเราผลัดใจไปเป็นอื่น 
 ล้มทั้งยืนทิ้งไปอย่างไร้ค่า 
 คนผลัดใจใหม่แทนที่มีน้ำตา 
 ยากคืนมาไม้ผลัดใบใจผลัดรัก 				
3 มีนาคม 2550 11:43 น.

หญ้าเจ้าชู้

ตลิงปริง

 หญ้าเอ๋ยหญ้าเจ้าชู้
 เจ้าช่างดูหลายใจไม่แปรผัน
 เกาะคนโน้นเกาะคนนี้ทุกวี่วัน
 ตัวเจ้านั้นมิเบื่อบ้างหรืออย่างไร
    เพราะตัวเจ้าถูกกำหนดบทวิถี
 เป็นอย่างนี้ธรรมชาติวาดสร้างให้
 แต่เจ้าชู้ผู้ชายสุดหลายใจ
 กระทำไปสันดารเขาเท่านั้นเอย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตลิงปริง
Lovings  ตลิงปริง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตลิงปริง
Lovings  ตลิงปริง เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตลิงปริง
Lovings  ตลิงปริง เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตลิงปริง