31 ตุลาคม 2549 23:01 น.

พี่ชาย...

ตะวันจะลับขอบฟ้า

2549-10-28-162536-30565.jpg 
            
      ความรู้สึกของน้องที่มีอยู่		
      อยากให้พี่รับรู้ใจลิขิต
      สิ่งต่างๆได้รับยังคงคิด		
      แนบสนิทในใจของน้องยา

      ถึงตัวเราทั้งสองใช่ท้องเดียว		
      ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ก่อนหน้า
      หากแต่ฟ้าลิขิตได้พบพา		
      ให้ห่วงหาคะนึงตราตรึงใจ

      น้องขอส่งทุกสิ่งที่ได้รับ		
      ให้ย้อนกลับไปเคียงคู่อยู่ใกล้ใกล้
      ให้แทนวันสำคัญของกำลังใจ		
      ฝากพี่ชายเอาใจใส่มันด้วยที

      อีกอย่างเดียวที่น้องจะขอ	
      น้องเฝ้ารอมีแต่รักจากพี่
      อย่าพึงหนีอำลาจากน้องนี้		
      ไปอยู่ที่ดินแดนอันแสนไกล

2549-10-28-162213-28842.jpg				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตะวันจะลับขอบฟ้า
Lovings  ตะวันจะลับขอบฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตะวันจะลับขอบฟ้า
Lovings  ตะวันจะลับขอบฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตะวันจะลับขอบฟ้า
Lovings  ตะวันจะลับขอบฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตะวันจะลับขอบฟ้า