11 กันยายน 2550 20:09 น.

เรารอ….......เขาลืม

ตะวันจะลับขอบฟ้า

เมื่อความเหงาเย้าเยือนเตือนจิตหมอง
ด้วยครรลองรักขมตรมไม่หาย
จากวันนั้นจวบวันนี้ที่วุ่นวาย
ทุกข์ไม่คลายจากกมลคนเฝ้ารอ

ความคิดถึงตรึงใจใครคนหนึ่ง
คนเคยซึ้งห่างหายไกลจริงหนอ
คงลืมแล้วโซ่รักที่ถักทอ
ติดตามง้อเว้าวอนอ้อนน้ำคำ

เฝ้าคะนึงความหลังครั้งยังหวาน
ดอกรักบานชื่นชูดูดื่มด่ำ
มนต์วิเศษเหตุผลดลน้อมนำ
ยังจดจำความดีที่มอบมา

อยู่ที่ไหนหนใดเจอใครบ้าง
คงมุ่งสร้างไมตรีสุขหรรษา
มีคนใหม่มากมายวนเวียนมา
ลืมรักข้าคนดีที่เคยครอง
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตะวันจะลับขอบฟ้า
Lovings  ตะวันจะลับขอบฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตะวันจะลับขอบฟ้า
Lovings  ตะวันจะลับขอบฟ้า เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตะวันจะลับขอบฟ้า
Lovings  ตะวันจะลับขอบฟ้า เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตะวันจะลับขอบฟ้า