29 กรกฎาคม 2549 22:49 น.

กลับมาแล้ว

ตา-กลม

กลับมาแล้ว ตา-กลมกับมาแล้ว  
 แม้วันวานฉํนจะจากไปแสนนาน
อาจไปนานแต่กลับมาพร้อมคำเสน่ห์หา
มานะมาเชิญมาอ่านกลอน ตา-กลม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตา-กลม
Lovings  ตา-กลม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตา-กลม
Lovings  ตา-กลม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟตา-กลม
Lovings  ตา-กลม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงตา-กลม