29 พฤษภาคม 2548 22:57 น.

๏ .นับ..ถอย..หลัง..๏

ทิกิ

ชุด...  บุญ..ปลดเปลื้อง
	 

	 ๏ .นับ..ถอย..หลัง..๏ 
           .
	๙
	 ๏ .  เริ่มชีวิต..เริ่มประสบ พบภาวะ
	อันไขว่คว้า...ทุกระยะ..มิแหนงหน่าย
	เมื่อแรกร้อง..แม่เมตตา..เกรงเจ้าตาย
	ป้อนนมให้..และป้อนน้ำ..ยามเจ้าครวญ...๏

	๘
	๏ .  ฝึกร่ำร้อง...ฝึกขอ..ดังพอใจ
	ฝึกทุกวัน...ร่ำไร..ร้องไห้หวน
	พ่อแม่รัก..มิขัด..ปัดกระบวน
	วิปลาส   เรรวน...ร่ำร้อนรน...๏

	๗
	๏ .  บัดนี้นั้น...เป็นใหญ่..ได้ทุกอย่าง
	สารพัด....รอบข้าง. ..มิขัดสน
	ล้วนสิ่งของ..พ่อแม่..แท้เปรอปรน
	สะสมจน...ท่วมกาย..คล้ายแบกคลาน...๏

	๖
	๏ .  หลงวัตถุ..หลงตน..จนลืมธรรม
	ว่าต้องเกิด..ใช้กรรม..นำผสาน
	จะต้องดี ..เด่นได้..ในทุกกาล
	ทุกสถาน..ต้องใหญ่..ในอัตตา...๏

	๕
	๏ .  ลืมเสียสิ้น..วิญญาณ..ด้านหนาหนัก
	มิประจักษ์..วัตถุ..ท่วมทับบ่า
	ลืมว่าเพียง...ธาตุสี่...ที่มีมา
	ก่อสร้างค่า...ตัวตน..บนหยดกาม...๏

	๔
	๏ .  กว่าสำนึก...ก็สาย...เกินกรายแก้
	วันล่วงลับ..เร็วแท้...แก่เกินห้าม
	หลงสิ่งของ..ผูกมัด..รัดลุกลาม
	สัจจะความ...เป็นจริง..โยนทิ้งคลอง...๏

	๓
	๏ .   แบกสมบัติ..มัดตน...ไว้บนโลก
	ครั้นวิโยค...สูญสิ้น..ชีวินหมอง
	มิเคยรู้...*ไม่มี.*..มิเคยลอง
	หลงเงาปอง...วิปลาส..ประสาทเลือน...๏

	๒
	๏ .   เกิด แล้ว แก่ เจ็บตาย..หมายว่ารู้
	แบมือดู...กำไว้...หาใดเหมือน
	หมดลม..วาย...คลาย.มือ..คือ...วันเตือน
	มัจจุเยือน...ตายเปล่า..เขลาวิญญาณ์...๏

	๑
	๏ .   ชุบชีวี...ที่เหลือเผื่อพอเห็น
	มุ่งประเด็น..เสียสละ...ประเทืองค่า
	โลกมนุษย์..นับถอย....น้อยเวลา
	อย่าชักช้า..ปักบุญ..หนุนตนเทอญ.....๚ะ๛-    

ทิกิ_tiki 	    
เขียนบนภาวะพิจารณาปลดเปลื้อง..ชีวิตธรรม
คืนพระอาทิตย์ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘				
27 พฤษภาคม 2548 19:30 น.

รูป..ทำ..นาม..รู้

ทิกิ

รูป..ทำ..นาม..รู้

    เช้าอย่างน้อยมีเวลาขณะหนึ่ง

 คำนึงถึง..ครุ่นคิด..ธรรมะ.บ้าง

ว่ารูปนอน...รูปนั่ง..รูปเดิน..ทาง

รูป...คือร่าง...ล้วนธาตุสี่..ที่เสื่อมไป


    นามตามรู้ ดูว่ารูป..ทำใดอยู่

นามตามรู้ ดูว่ารูป..ทำสิ่งไหน

รูปคือรูป..นามตามดู..รู้เหตุไป

*ปัจจุบัน*..ปิดพิษภัย..ในใจตน

   
   เพราะยามนั่ง...นามฟุ้ง...ไปที่อื่น

เพราะยามยืน..นามฟุ้ง...ทุกแห่งหน

เพราะยามยืน...นามฟุ้ง..พุ่งประจญ

เพราะยามนอน..นามร้อนรน..ฟุ้งติดตาม

    
     หากเพียงนิด..คิดดู กำหนดไว้

ถ่ายเทใจ นำสติ...ผลิคำถาม

รูปอยู่ไหน...นามอยู่นั่น ...กำกับความ

ปิดทุกยาม...หยุดฟุ้ง..ยุ่งอบาย


    ปัจจุบัน..นามรู้..ดูที่นี่

มือที่มี...เคาะเขียน...เวียนแหวกว่าย

กำกับตน...แม้นบนความ...อันเรียงราย

รูปมองหมาย..นามกรายเห็น...เป็นสัจจธรรม


คิดจะเขียนแต่เช้า
แต่เพิ่งมีเวลาได้เข้ามาเขียนค่ะ

ทิกิ_tiki

    รูป..ทำ..นาม..รู้				
24 พฤษภาคม 2548 02:01 น.

อิ่มเอิบ

ทิกิ

อิ่มเอิบ

  อิ่มเอิบยามพินิจพระศาสนา

ยืนสง่าในอารามวัดโพธิ์หลวง

ใจนั้นปลื้มปิติกว่าทั้งปวง

ราวเห็นสรวงสวรรค์ยื่นมายอยล

   
   ซึ้งใจยามได้ไปยืนใกล้

ดุจพระองค์เป่าไล้ไกลหมองหม่น

ดวงหทัยแช่มชื่น..มิฝืนตน

ซึ้งกมล...ชื่นหทัย..หาใดปาน


   มิอาจฝืน...คืนวัน...ฝันหลงหล้า

พินิจวันผันมา...คราฝันผ่าน

ยังปลื้มเปรม งามสีทองผ่องตระการ

เอิบอิ่มนาน..บุญฤทัย..ยามใกล้องค์


    จะภพใดชาติใด..ไหนจะเทียบ

สุขใดเปรียบ ยามศรัทธา..มาประสงค์

ซึ้งหัวใจ ..ยามได้เห็น..พระพุทธองค์

พระเนตรคง..ด้วยเมตตา...ทุกครามอง


ทิกิ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทิกิ
Lovings  ทิกิ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทิกิ
Lovings  ทิกิ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟทิกิ
Lovings  ทิกิ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงทิกิ