28 สิงหาคม 2545 14:28 น.

ทำไมลืมความฝัน

ธีรธัช

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

     ยังจำความตอนเป็นเด็กเล็กนั่น
ทุกคืนวันแสนสนุกและสดใส
ได้เที่ยวเล่นเริงร่าเทียวท่องไป
โลกกว้างใหญ่ภายในบ้านเล็กของตัว
     ได้หยิบจับรื้อค้นซึ่งข้าวของ
คึกคะนองลองเล่นทุกสิ่งทั่ว
แม้บางทีหกล้มจนเจ็บตัว
แต่ไม่กลัวที่จะลุกเล่นต่อไป
     ทุกทุกสิ่งที่เห็นเก็บไปฝัน
ทุกชิ้นอันที่แตะต้องด้วยสงสัย
มีเรื่องราวจินตนาการออกไป
แสนสุขใจเพียงได้คิดคะนอง
     เคยอยากเป็นนักบินอวกาศ
เป็นนักบาสชนะเลิศไม่เป็นสอง
เป็นสายลับนักสำรวจขุดหาทอง
เป็นนักร้องบนเวทีชื่อก้องไกล
     แต่เหตุใดเมื่อเติบโตจึงลืมฝัน
ทำไมกันจึงเร่งรีบจะไปไหน
ที่เคยคิดที่เคยชอบเลือนลบไป
หายไปไหนล่ะความฝันเมื่อเยาว์วัย
     แต่หากลองค้นหาลงในจิต
ลองครวญคิดก็คงจะนึกได้
ถึงความฝันที่เคยลืมลบไป
เมื่อนึกได้ก็คงยิ้มอย่างก่อนมา
    แม้ชีวิตอาจไม่เป็นเหมือนที่ฝัน
แต่กระนั้นก็อย่าลืมเลือนไปว่า
ยังเคยมีความฝันเมื่อนานมา
คอยเตือนว่าอย่าท้อแท้บนทางเดิน

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธีรธัช
Lovings  ธีรธัช เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธีรธัช
Lovings  ธีรธัช เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธีรธัช
Lovings  ธีรธัช เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธีรธัช