13 กุมภาพันธ์ 2546 09:26 น.

วันที่ฟ้าครึ้ม

ธีรธัช

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:

   เมื่อตื่นมาเช้านี้ให้แปลกใจ        ฟากฟ้าไกลใยดูไม่คุ้นหน้า
เคยสว่างอ่อนโยนมาทุกครา          เหตุใดหนาวันนี้จึงครึ้มไป
   เคยเฝ้าชมฟ้าครามอันงามพริ้ง     สดใสจริงลมโชยใบไม้ไหว
แดดอ่อนอ่อนเจ็ดโมงเช้าที่ทักทาย     เหตุไฉนวันนี้ไม่เหมือนเดิม
   ที่กล่าวแจ้งใช่ว่าจะตัดพ้อ         หรือว่ารอให้ฟ้าฉายให้ฮึกเหิม
เพียงจะบอกว่าก็ดีอยู่คล้ายเดิม        เหมือนได้เติมบรรยากาศที่แปลกไป
   เพราะแม้ว่าฟ้าจะครึ้มไม่ใสสด     ไม่งามงดสีครามสว่างไสว
แต่ก็ให้ความรู้สึกสงบใจ             เหมือนว่าได้ปลีกวิเวกอยู่เพียงเรา
   คล้ายกับว่าทุกชีวิตสรรพสิ่ง        จะแอบอิงอ่อยเอื่อยระเรื่อยเหงา
มองออกไปก็ไม่เห็นแม้เพียงเงา      ราวกับเราคือเจ้าของในดินแดน
   ให้รู้สึกถึงมุมมองเห่งปัจเจก       แห่งอเนกอนันตชนทุกแว่นแคว้น
แม้จะอยู่เป็นสังคมแห่งเมืองแมน      แต่ในแสนหมื่นคนมีเพียงตนเอง

:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:+:				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธีรธัช
Lovings  ธีรธัช เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธีรธัช
Lovings  ธีรธัช เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟธีรธัช
Lovings  ธีรธัช เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงธีรธัช