23 กรกฎาคม 2545 11:00 น.

ดอกหญ้า

นกน้ำ ไซบีเรีย

เมื่อลมพัดมา
ดอกหญ้าก็ไหวระเนนตาม
ดูงามไปทั้งท้องทุ่ง
ราวกับ..ราวกับดินแดนในฝัน
เจ้ามีพลังสรรค์สร้างโลก
ให้งามได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ
เจ้าดอกหญ้าผู้ต้อยต่ำ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนกน้ำ ไซบีเรีย
Lovings  นกน้ำ ไซบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนกน้ำ ไซบีเรีย
Lovings  นกน้ำ ไซบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนกน้ำ ไซบีเรีย
Lovings  นกน้ำ ไซบีเรีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนกน้ำ ไซบีเรีย