12 มกราคม 2546 09:13 น.

ห้องเรียนวันเสาร์

นกน้ำ ไซบีเรีย

ห้องเรียนวันเสาร์
หงอยเหงาเหลือหลาย
เด็กเด็กจากไป
สู่ท้องไร่ท้องนา
 
ห้องเรียนวันอาทิตย์
ยังเงียบสนิท
เด็กเด็กอยู่บ้าน
เล่นกันเฮฮา
  
ห้องเรียนจันทร์
คนขยันกลับมา
เล่าเรียนวิชา
หาความรู้ใส่ตัว
   
ห้องเรียนวันไหน
ก็ยังเหมือนเดิม
เพราะมีครูเสริม
ความรู้ใหม่ใหม่
  
แล้วห้องเรียนนี้
ยังใช้การได้ไหม
เด็กตอบว่าได้
แม้จะดูปุปะ
   
ห้องเรียนของฉัน
ในทุกวันนี้
ยังทำหน้าที่
ดังเช่นวันวาน..				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนกน้ำ ไซบีเรีย
Lovings  นกน้ำ ไซบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนกน้ำ ไซบีเรีย
Lovings  นกน้ำ ไซบีเรีย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนกน้ำ ไซบีเรีย
Lovings  นกน้ำ ไซบีเรีย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนกน้ำ ไซบีเรีย