12 พฤศจิกายน 2545 20:51 น.

......ราตรีประดับดาว......

นักเดินทาง(Skeczys)

    ราตรี ประดับดาว     สุสกาวประดับใจ
ส่องแสงสว่างใส          ดุจเพชรระยับตา
    ดั่งเทพประทานพร    จิ ต กร ระบายฟ้า 
แต่งแต้ม ณ ดารา        สุ สว่าง ส ถิตทรวง
    เก็จแก้วพะแพ้วผ่อง  รุจิส่อง ธ แดนสรวง
มีจันทร์ สุ วรรณยวง      ม ธุ สี ส คราญใจ
    แพรฟ้า ณ ราตรี     บท คลี่ กระจายไป
แผ่นฟ้า น ภาใส         ร วิ ส่อง จะ มาแทน
     ลาแล้วบุหลันล่วง    ร พิช่วง ส ลับแสง
ถึงกา ล ฟ้าแปลง         ก็สว่าง ธ กลางวัน				
10 พฤศจิกายน 2545 13:57 น.

........สุริยันนั้นเจ้าไม่เหงาหรือ........

นักเดินทาง(Skeczys)


  ลมเอื่อยเฉื่อยเรื่อยไล้ลงผิวอ่อน
หลับตานอนผ่อนตามเรื่องความฝัน
มีแต่เราเฝ้ามองส่องแสงจันทร์
พาใจมั่นปั้นเป็นเช่นจันทรา
  แม้ยืนเด่นบนฟ้านภากาศ
ก็ผงาดมีดาวพราวแน่นหนา
เป็นเพื่อนแก้วแพรวระยับทุกเวลา
มีกระต่ายบนฟ้าเคียงคู่กัน
   ไม่อยากเป็นเช่นดั่งดวงอาทิตย์
อิทธิฤทธิ์แรงเร่าเผาสวรรค์
มิมีใครจักกล้าท้าตาวัน
ส่องประชันแสงสรรหวั่นฤดี
   สุริยันนั้นเจ้าไม่เหงาหรือ
ส่องแสงดื้อถือแรงแห่งศักดิ์ศรี
ไม่มีเพื่อนเตือนใจในชีวี
ฤ เจ้ามีความสุขเช่นนั้นเอง				
3 พฤศจิกายน 2545 18:06 น.

....เมื่อแขไขจะไคลคลา(อินทรวิเชียร์ฉันฑ์)....

นักเดินทาง(Skeczys)

 แว่วแว่ว วิ หกร้อง     บ ท ก้อง และ กังวาล
   วังเวง วิ เวกหวาน        น ภ เทียบ ผิ ทองทา
       รอนรอน ต ะวันลง     อั ส ดง ณ ปลายฟ้า
   แขไข จะ ไคลคลา         พ สุ ธา ก็ มืดไป
       วิบวิบ วะ วับวาว      พิ ศ ดาว สะ กาวใจ
   ยิ่ง เพชรัตน์ใด           ชุ ติ ล้ำ ณ ราตรี
        ลอยลอย บุ หลันล่อง   รุ จิ ส่อง ณ วารี
   เป็นเงา ระ ริบหรี่          ร ช นี จะ ครองกาล 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนักเดินทาง(Skeczys)
Lovings  นักเดินทาง(Skeczys) เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนักเดินทาง(Skeczys)
Lovings  นักเดินทาง(Skeczys) เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนักเดินทาง(Skeczys)
Lovings  นักเดินทาง(Skeczys) เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนักเดินทาง(Skeczys)