30 มีนาคม 2548 02:17 น.

***** ทำ ธ ร ร ม ( ๒ ) ต า ม ธ ร ร ม *****

นาย มอมแมม

********* ทำธรรม ( ๒ ) ตามธรรม *********


มารไม่มี บารมี ยิ่งไม่แก่

จะมีแต่ ถอยถด หมดความหมาย

ไม่มีพลัง สร้างวิบาก ไว้มากมาย

หรือสอบไล่ ให้เรา เข้าใจตัวฯ


มารยิ่งมี บารมี ยิ่งแก่กล้า

ยิ่งรุดหน้า สามารถ ในธรรมทั่ว

สร้างวิบาก ได้มากมาย ในเนียนัว

ให้ดอกบัว เบ่งบาน สะท้านสะเทือนฯ


แล้วประหัต ประหารมารร้าย ให้ตายเตียน

ได้แนบเนียน ไม่มี อะไรเหมือน

เมื่อมารมี ก็เหมือนมาร มาตักเตือน

ให้พบเงื่อน งำกล้า ฆ่ามารเองฯ

************************************************


บัดนี้เมฆ ลอยพ้น ยอดเจดีย์

ทั้งโรงโบสถ์ มากมี และ วิหาร

เมฆรวมตัว เป็นภาพ พิสดาร

บอกอาการ พ้นแล้วโว้ย โปรยยิ้มมา


ตะโกนร้อง บอกสหาย สิ่งทั้งผอง

ว่าไม่ต้อง เสียเที่ยว เที่ยวค้นหา

อนันตสุข ในโลกนี้ ที่หวังมา

เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าแล


สุขแท้จริง จิตไม่วิ่ง ไปตามโลก

อยู่เหนือความ ทุกข์โศก ทุกกระแส

มือเท่าเหนียว เหนี่ยวขึ้นไป คล้ายตุ๊กแก

ไม่อยู่แค่ พื้นโบสถ์ โปรดคิดดู


ลอยเหนือยอด โบสถ์ ในเวหา

ลอยพ้นไป เหนือฟ้า ที่เทพอยู่

ถึงความว่าง ห่างพ้น จากตัวกู

ไม่มีอยู่ ไม่มีตาย สบายเอยฯ

*****************************************************************
..................โปรดแสดงความคิดเห็น.....................
หากท่านชอบธรรม แนวนี้ ลุงจะได้ลงให้อ่านกันต่อไป ครับ				
29 มีนาคม 2548 23:49 น.

**** ทำ ธ ร ร ม ( ๑ ) ต า ม ธ ร ร ม *****

นาย มอมแมม

********* ทำธรรม ( ๑ ) ตามธรรม **********


รสอะไร ไม่ประเสริฐ หรือ สุทธิศานติ์

ยิ่งไปกว่า รสของการ ไม่ต้องได้

ไม่ต้องเป็น ไม่ต้องอยู่ ไม่ต้องตาย

ไม่กระหาย ไม่สงสัย ไม่กังวล


ไม่หวั่นไหว ไม่ถือ ร้ายหรือดี

ไม่ถวิล หวังที่ มันสับสน

เช่นจวนได้ หรือ จะได้ แต่กลายวน

เป็นไม่แน่ ว่าตน จะได้มัน


รสความว่าง อิ่มโอชะ ตลอดกาล

เป็นสัมปราย- โวหาร พระอรหันต์

ดูให้ดี บางนาที ท่านมีมัน

แต่ว่าท่าน ดูไม่ดี ไม่มีเอยฯ
................................................................
************************************************

ชีวิตนี้ คืออะไรกัน? ฉันคิดว่า

เป็นความบ้า ของธรรมชาติ ประหลาดขัน

ปรุงแต่งธาตุ แห่งกายใจ ไหลเป็นควัน

เป็นธาตุความอร่อยชั้น สัญชาตญาณ


ชีวิตนี้ มีทำไมกัน? ฉันเห็นว่า

เพื่อความบบ้า ถึงที่สุด สิ้นสงสาร

สงบกาย ใจเย็น เป็นนิพพาน

อวสานแห่ง ความไหล ไม่มีควัน


ชีวิตนี้ ทำอย่างไรกัน? ฉันถือว่า

ต้องหยุดบ้า ในอร่อย คอยผ่อนผัน

ตามองค์มรรค แปดประการ ประสานกัน

ทุกคืนวัน ให้ถูกต้อง ครองสัมมาฯ

.....................................................................
..................โปรดแสดงความคิดเห็น.....................
หากท่านชอบธรรม แนวนี้ ลุงจะได้ลงให้อ่านกันต่อไป ครับ				
21 มีนาคม 2548 11:45 น.

ภู มิ ใ จ T h a i P o e m ด อ ท ค อ ม

นาย มอมแมม

           ภู มิ ใ จ  T h a i P o e m  ด อ ท ค อ ม
***************************************************************************
   . . . . . . . . . ถ่ า ย ท อ ด ส ด   ช่ อ ง นี้  ช่ อ ง เ ดี ย ว . . . . . . . . . 

     สักวา Thaipoem ดอทคอม         ช่างพรั่งพร้อมนักปราชญ์หลากหลาย

แต่งกลอนกันมาแล้วมากมาย             อ่านเสียจนตาลาย แล้วนา

    คุณบินเดี่ยวเดินเหี่ยว มาหมื่นลี้    ใช้กระบี่ในกลอนอย่างหรรษา

คุณยอดหญิงจริงแท้อัลมิตรา             ก็ชำนาญภาษาทุกกระบวน

     คุณลุงอ่ำช่ำชองในโคลงจริง          คนเมืองลิงท่าทางจะเสสรวล

ลุงมอมแมมสงสัยใจเรรวน               เดี๋ยวกลอนกวน กลอนรักประทับใจ

     คุณแก้วนิดา วาจาสุดน่ารัก           ที่รู้จักสนทนา ปราศรัย

คุณแม่จิตรดูผิดแปลกที่เป็นชาย           แต่ไม่วาย แต่งกลอนไพเราะดี

     คุณทิกิยิ่งยอดยกนิ้วให้              ที่หัวใจมีเมตตาและราศี

คุณแก้วประเสริฐ ก็ใช่ที                  มีกลอนดีมาฝาก ให้ซึ้งกัน

    ยังมีคุณดาหลาประการัง              แล้วก็ยังคุณอาภาภัส ที่ฝากฝัน

คุณผู้หญิงไร้เงากลอนคละกัน             พี่ดอกแก้วนั้นลั่น พาที

    เขียนกันมา มากมาย หลายบท          ยังไม่อด ให้กังขา ว่านี่

ใครอ่านกลอนร้อยบทพันทวี               เหมือนบ้านนี้กลอนไทยใช่ ใครเอย /. 

***************************************************************************************************
ก่อนอื่นต้องขออภัย นักกวีที่ผมชื่นชอบทุกท่านที่ ถูกพาดพิง
  กลอนสักวาบทนี้แต่งขึ้นด้วยความภูมิใจใน Thai Poem ของพวกเรา
     โดยไม่มีเจตนา จะล้อเลียนใคร หรือ ทำให้ผู้ใดเสื่อมเสีย
          ค..ร้....า.....บ    ท่านประธานที่เคารพ

.................................................................................................................
...............ท่านผู้ใดที่ไม่ถูกพาดพิง ร้องเรียนได้ที่นี่..............				
13 มีนาคม 2548 12:48 น.

* * * * เ รื่ อ ง ใ ห ญ่ ใ ก ล้ ตั ว

นาย มอมแมม


มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นกันเถอะครับ เพราะมันคือเรื่องใหญ่ที่ใกล้ตัว
******** โปรดอย่ามองข้ามอนาคต ความทุกข์สุขในภายภาคหน้า ***********
 .................................................................
.............จงเป็นใน สิ่งที่ต้องเป็น ให้เป็นสุข .................
อย่าพยายามเป็นในสิ่งที่ คิดว่าน่าจะเป็น ให้เป็น ทุกข์ 
 .................................................................
     ขอรัฐบาลที่รักชาติยิ่งกว่าชีพ 
ขอรัฐบาลที่เร่งรีบแก้ปัญหา
ขอรัฐบาลที่จริงใจไม่แหกตา
ขอให้อย่าเหมือนตอนจบกบเลือกเอา
อย่าอวดดีว่าตนนั้นฉลาด 
อย่าประมาทว่าเลิศจนเกินเขา 
อย่าไปเชื่อคนอื่นจะหูเบา 
อย่าให้เขาจูงไปใช่ควายเอย 
+* *+ +* *+ +* *+ +* *+ +* * + +* *+ +* *+ +* *

ด้แต่คิด แต่ไม่ทำ ไม่สำเร็จ 
ได้แต่จะ ก็ไม่เสร็จ ตามที่หมาย
ได้แต่รอ ก็ยิ่งช้า เนิ้นนานไป 
ถ้าขี้เกียจ แล้วยิ่งไซร้ ไม่เสร็จที
ลับสมองเพิ่มขยัน หมั่นการกิจ 
ใช้พินิจใคร่ครวญให้ถ้วนถี่ 
เติม ประหยัดทีละน้อยค่อยทวี 
รับรองว่าชาตินี้..ไม่มีจน 
+* *+ +* *+ +* *+ +* *+ +* * + +* *+ +* *+ +* *

อยากได้ดี ไม่ทำดี นั้นมีมาก 
ดีแต่ปาก หากไม่ทำ น่าขำหนอ
อยากได้ดี ต้องทำดี อย่ารีรอ 
ดีแต่ขอ รอแต่ดี ไม่ดีน๊า
ความรุนแรงแห่งความคิดจิตชั่วร้าย 
ล้วนทำลายชาติชนบนโลกหล้า
ความรุนแรงแห่งกิเลสเศษกามา 
ให้ธรรมช่วยรักษาพาผ่อนคลาย 
+* *+ +* *+ +* *+ +* *+ +* * + +* *+ +* *+ +* *

หนึ่งสมองกรองความคิดไม่ผิดพลั้ง 
สองหูฟังสองตาดูรู้แก้ไข
สองมือกำ สองท้าวก้าวทางยาวไกล 
หนึ่งดวงใจมีศีลธรรมนำชีวัน
มิตรรักใช่มิตรแท้
มิตรแน่อาจแปรผัน
มิตรใจสายสัมพันธ์ 
พ่อแม่นั้น ....มิตรถาวร 
+* *+ +* *+ +* *+ +* *+ +* * + +* *+ +* *+ +* *

หยุดพูดหยุดโพทนา 
หมดเวลาทะเลาะกัน 
หันหน้ามาสร้างสรรค์
วิกฤตินั้นรอแก้ไข
เพื่อชนคนทั้งชาติ 
มัวแย่งอำนาจจะบรรลัย 
ร่วมแรงร่วมน้ำใจ 
พิพัฒน์ไทยให้เรืองรอง 
+* *+ +* *+ +* *+ +* *+ +* * + +* *+ +* *+ +* *

รักด้วยใจ บริสุทธิ์ แสนประเสริฐ 
รักพ่อแม่ ให้กำเนิด เกิดตัวฉัน
รักยิ่งชีพ คือรักชาติ ศาสน์ราชัน 
รักยิ่งใหญ่ ต้องรักฉันท์ กันทั่วไทย 
ความรักเรา มีอยู่หลายประเภท 
ทั้งต่างเพศ ต่างวัย ต่างจุดหมาย 
รักทาง เพื่อน ทางแฟน รัก มากมาย 
แต่ยังไง้ ยังไง ไทยยังรัก สามัคคี 
+* *+ +* *+ +* *+ +* *+ +* * + +* *+ +* *+ +* * 				
12 มีนาคม 2548 01:43 น.

* * * * * เ ต๋ า ถ่ ว ง อ่ ะ ป ล่ า ว

นาย มอมแมม

    ถ้าไม่สู้แล้วจะรู้หรือว่าแพ้

ไม่อ่อนแอคงไม่รู้ความเข้มแข็ง

ไม่ยืนหยัดคงไม่รู้ว่ามีแรง 

ไม่ถูกแซวคงไม่รู้ว่าช้าไป 

เราทำดีที่สุดเป็นสุขแท้ 

ทำผิดแล้วคิดแก้กลับตัวใหม่

ทำสิ่งดีตัวเราก็สุขใจ 

เราทำไปก็เป็นสุขใจเพราะทำดี

     ความมั่นใจให้พลังแท้แผ่ขยาย 

ช่วยทำลายความกลัวได้ในทุกที่

แต่อย่าให้ความชั่วมัวเมานี้ 

มาทำลายความดีที่ใจตน 

นายกคนที่ 24 มีนาม ก้อทักษิณ 

ตามองดาวเท้าติดดิน ถิ่นทุกหน

มอบความไว้วางใจให้แก้ไขความยากจน 

พิชิตคนฉ้อฉล ให้เห็นผลสมศรัทธา

     เลือกมาแล้ว พวกเราก็ รอความหวัง 

อย่าเลลัง รีบดูแล แก้ปัญหา

จะตั้งใคร ให้รีบคิด พิจารณา 

ทำเวลา แก้ปัญหา อย่าใจเย็น

ท่านส.ส.ทั้งหลาย ใหม่หรือเก่า 

ประเทศเราย่ำแย่ แก้ให้เห็น

อย่ามัวแย่งแข่งขันกัน ให้รำเค็ญ 

คราวจำเป็นเราเลือกท่าน ทำงานไป 

     ไทยรักไทย ชาติไทย หรือใครด้วย 

โปรดได้ช่วย ไตร่ตรองตรึก ให้ลึกไว้

แก้ปัญหา ที่รับปาก ปวงชาวไทย 

ใช่เข้าไปแก้ที่ตัว กลัวอดกิน 

ปากว่าไม่ชอบคนที่ชอบโกง 

ปากว่าไม่ร่วมโรง โกงทั้งสิ้น

ปากว่าไม่ชอบคน โกงที่ดิน

หรือเป็นเพียงแค่ลมลิ้นนักการเมือง

********************************************************************
พวกท่านคือคนเก่ง โปรดอย่าปล่อยให้ พวกเราผิดหวัง น่ะครับท่าน
..........................................................เพี้ยง ออกสูง				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนาย มอมแมม
Lovings  นาย มอมแมม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนาย มอมแมม
Lovings  นาย มอมแมม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนาย มอมแมม
Lovings  นาย มอมแมม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนาย มอมแมม