6 มกราคม 2549 17:39 น.

@ เย็นที่แสนเหงา @

นิรนาม / แก้ว กลางไพร


ฟ้าสุพรรณเย็นนี้สีคล้ำหม่น... 
คิดถึงคนแดนไกลใจห่วงหา .....
นานแล้วหนอที่ไม่พบสบสายตา ....
อยากรู้ว่าเขาสุขหรือทุกข์เอย
/font>				
25 ธันวาคม 2548 08:48 น.

*** โชคดี...ปีใหม่ ***

นิรนาม / แก้ว กลางไพร


สิ่งใดที่ท่านหวังท่านตั้งจิต
สิ่งใดคิดให้สมหวังดังใจหมาย
ขอให้ท่านมีความสุขทั้งใจกาย
สิ่งใดหมายขอประสพพบโชคดี
				
17 พฤศจิกายน 2548 06:47 น.

@ คืนที่แสนเหงา @

นิรนาม / แก้ว กลางไพร


ฟ้าสุพรรณคืนนี้สีคล้ำหม่น... 
คิดถึงคนแดนไกลใจห่วงหา .....
นานแล้วหนอที่ไม่พบสบสายตา ....
อยากรู้ว่าเขาสุขหรือทุกข์เอย
				
17 พฤศจิกายน 2548 06:31 น.

ชวนเพื่อนเที่ยว

นิรนาม / แก้ว กลางไพร

 
 อยากเชิญชวนมวลมิตรสนิทใกล้       
 เชิญมิตรไปเฮฮาพาสุขสันต์
 เชิญเที่ยวล่องคลองแกร่งแห่งสุพรรณ         
 กระเสียวนั้นน่าสนุกทุกคนมา
            ตกลงไหม..คุณเรไร..คุณทรายทะเล            
            ทั้งคุณเค...แดดเช้า....คุณคนป่า
            พี่ดอกแก้ว ..พี่แก้วประเสริฐ..คุณอัลมิตรา           
            คุณแก้ว  กรุงเก่าอย่า.....ข้องขัด..นัดเที่ยวเอย.
				
17 พฤศจิกายน 2548 06:18 น.

หามิตรใหม่ทางไปรษณีย์

นิรนาม / แก้ว กลางไพร


*** หามิตรใหม่ทางไปรษณีย์ ***

 ฉันนี้อยากมีมิตรใหม่วัยรุ่นเก่า
 ทุกวันเฝ้าคิดถึงมิตรจิตแจ่มใส
 ฉันไม่โสด..สิบเจ็ดปี..นี้คือวัย
 ใครอยากได้เป็นมิตรติดต่อมา
        ฉันนี้อยากมีมิตรบ้างทางจดหมาย
        เพื่อจะได้แลกความคิดจิตใฝ่หา
        แม้ว่าใครอยากได้เพื่อนเตือนอุรา
        จดหมายมา.. นิรนาม..คือนามเรา.
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิรนาม / แก้ว กลางไพร
Lovings  นิรนาม / แก้ว กลางไพร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิรนาม / แก้ว กลางไพร
Lovings  นิรนาม / แก้ว กลางไพร เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟนิรนาม / แก้ว กลางไพร
Lovings  นิรนาม / แก้ว กลางไพร เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงนิรนาม / แก้ว กลางไพร