1 เมษายน 2549 19:39 น.

อยากรู้ .. เธอรักฉันไหม?

น้ำแข็งไส

 เพราะฉันอาจไม่ใช่คนสำคัญ

จึงไม่หวังเรียกร้องความสัมพันธ์ว่ามีไหม

ความห่วงหา อาทร  ..  มันคืออะไร

เธอจึงห่างไกลไปจากฉันทุกที .. ทุกที
	

	ฉันเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจในความรัก

ที่เคยสัมผัส .. จริงจังได้แค่ไหน

หรือเหมือนสายลม .. พัดมาแล้วผ่านไป

จึงอยากถามให้มั่นใจ .. รักฉันไหมช่วยบอกที
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้ำแข็งไส
Lovings  น้ำแข็งไส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้ำแข็งไส
Lovings  น้ำแข็งไส เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟน้ำแข็งไส
Lovings  น้ำแข็งไส เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงน้ำแข็งไส