บล็อก

อารมณ์กลอนตอนอกหัก

บ่อยครั้งที่ความผิดหวังจากความรักเป็นแรงบันดาลใจทำให้เกิดบทกวีดีๆ ขึ้นมา   
และว่ากันว่าเรื่องของความรักที่ผิดหวังนั้นจะตราตรึงในหัวใจคนอ่านได้ดีกว่ารักหวานชื่น

แต่คงไม่จำเป็นว่าคนไม่เคยอกหักจะเขียนกลอนอกหักไม่ได้ หรือได้ไม่ดี

ลองดูไหม ? ว่าคุณสามารถถ่ายทอดความรู้สึกอะไรได้บ้างถ้าคุณอกหัก หรือสมมติว่าอกหัก

ลองเขียนเป็นกลอนตลาด ความยาว 2-4 บท ลงในกระทู้นี้สิ
หมดเขตส่งกลอน 22 กพ 2549 เวลา 24.00 น.

ผมอ้อนวอนเพื่อนหลายคนมาช่วยเป็นกรรมการตัดสินแล้ว
และจะมีของที่ระลึกให้เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ชิ้น
กับรางวัลพิเศษสำหรับชิ้นที่ถูกใจกรรมการที่สุด

โดยจะประกาศผลในวันศุกร์ที่ 24				
 4653    80    0    

ยืมหน่อยนะคะ

ภาษาและวรรณกรรม 

ภาษาและวรรณกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงวัฒนธรรมของชาติ ภาษาเป็นสื่อในการสื่อสารของบุคคลชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการอันยิ่งใหญ่ของแต่ละชาติ ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นของตนเองนับว่าเป็นสิ่งควรภาคภูมิใจและส่งเสริม พัฒนาให้มีการใช้ภาษาในการสื่อสารทั้งด้านการพูด การอ่าน รวมทั้งการเขียนอย่างถูกต้องและดีงาม ส่วนวรรณกรรมนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการขั้นสูงของการใช้ภาษาให้เกิดข้อความและเรื่องราวที่แสดงเอกลักษณ์ของคนแต่ละชาติ ประเทศไทยเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้เนื่องมาจาก ภูมิปัญญาของบรรพชนไทย จึงสมควรเป็นอย่างยิ่งที่เราชาวไทยจะช่วยกันศึกษาและอนุรักษ์วรรณก				
 8680    0    0