ช่วยพี่ดอกแก้วหน่อยนะคะ

พี่ดอกแก้ว

*** ขอความกรุณาช่วยลบกลอนให้พี่ดอกแก้วทีซิคะน้องปีกฟ้า
***มันซ้ากันคะและผิดด้วยไม่สวยเลยอายเขาคะนะคะ
****ที่หมายเลข...37337....และ...37336..ลบออกไปเลยนะคะ
ขอขอบคุณมาด้วยใจรักเสมอคะ				
comments powered by Disqus