อ่านเรื่อง นายจะอยู่ในใจฉันตลอดไป แล้วชอบไหม ชอบตอนไหน

เก่งกาจ

เขียนเป็นอย่างไรบ้าง เศร้าไหม				
comments powered by Disqus