ความเป็นตัวของตัวเองจะนำความโดดเด่นมาสู่

แตงเม

วัยหนุ่มสาว...คงอยากทำอะไรให้เป็นที่สะดุดตาแก่เพศตรงข้ามฉันเคยแปลกใจว่า...ทำไมเราถึงต้องแต่งตัวตามๆกัน ตามแฟชั่น เพราะ เราให้คนอื่น...เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจให้ตนเอง เมื่อก่อนฉันมักจะคิดว่า...ถ้าเราทำตัวกลมกลืนไปกับเขาได้ เราจะดูนำสมัย แต่ใจฉันกลับไม่รู้สึกภูมิใจในเครื่องแต่งกายที่ส่วมใส่ ดูยังไงก็ไม่เข้ากับตนเอง..แม้พยายามเข้าข้างตนเองเต็มที่ สิ่งเดียวที่สร้างความมั่นใจ คือ ความพอใจในเครื่องแต่งกายของตนเอง
          
          เสน่ห์ในตัวเรา....ก็จะทะลุใยผ้าออกมาเอง				
comments powered by Disqus