ชวนเพื่อนบ้านกลอนร่วมกิจกรรมค่ายนักเขียนน้อยช่วยอนุรักษ์

ร้อยฝัน

ครบเวลาขวบปี ครั้งนี้ครั้งที่3 ที่บ้านกลอนไทย ร่วมกับชุมนุม
นักเขียนน้อยโรงเรียนมัธยมหนองเขียด และโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร
จัดค่ายเยาวชน เพื่อให้เยาวชนตัวน้อยตระหนักถึง คุณค่างานเขียน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการร่วมด้วยช่วยกัน พัฒนากำลังสำคัญของชาติ จึงอยากเชิญชวนเพื่อน ๆ บ้านกลอนไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นกำลังใจให้ด้วย รายละเอียดกิจกรรมคร่าว ๆ
 ดังนี้
กำหนดการค่าย
วันที่ 12 ธันวาคม 2551
เวลา 07.30 น. 08.00 น.	รายงานตัวเยาวชน
เวลา 08.00 น. 10.00 น.	เดินทางจากโรงเรียนมัธยมหนองเขียด ผ่าน อำเภอคอนสาร สู่
                            ค่ายพักแรมรอยเสือ สถานีส่งเสริมและรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยกุ่ม 
                            อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 
เวลา 10.00 น. 10.30 น.	พิธีเปิดค่าย
เวลา 10.30 น. 11.00 น.	แนะนำวิทยากร สถานที่ และ แบ่งกลุ่มเยาวชน
เวลา 11.00 น. 11.30 น.	เรียนรู้การประกอบอาหาร ด้วยหม้อสนาม และวัสดุธรรมชาติ  
เวลา 11.30 น. 13.00 น.	เก็บสัมภาระเข้าที่พัก ทุกกลุ่มประกอบอาหาร รับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 น. 15.30 น.	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมฐาน(นักเขียนน้อย)
เวลา 15.30 น. 16.00 น.	นัดรวม ตรวจการจัดการค่าย 
เวลา 16.00 น. 18.00 น.	ทุกกลุ่มประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 18.00 น. 19.30 น.	รวมเยาวชน สันทนาการ ชมสไลด์จาก สถานีห้วยกุ่ม ฯ
เวลา 19.30 น. 20.30 น.	ตัวแทนเยาวชนทุกกลุ่มนำเสนอผลงาน
เวลา 20.30 น. 21.00 น.		นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ เข้านอน
วันที่ 13 ธันวาคม 2551
เวลา 05.30 น. 06.00 น.	ออกกำลังกาย	
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.30 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.30 น. 15.30 น.	เดินป่า กิจกรรมฐาน(อนุรักษ์)
เวลา 15.30 น. 19.00 น.	เข้าที่พัก สร้างค่ายพัก ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 19.00 น. 21.00 น.	นัดรวม เปิดใจชาวค่าย พิธีต้อนรับนักอนุรักษ์
เวลา 21.00 น. 21.00 น.		นัดหมายกิจกรรมวันต่อไป  สวดมนต์ เข้านอน
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550
เวลา 06.00 น. 08.00 น.	ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร ภารกิจส่วนตัว
เวลา 08.00 น. 08.15 น.	นัดรวม เช็คสัมภาระ แบ่งกลุ่มเดินทาง
เวลา 08.15 น. 11.30 น.	เดินทางกลับค่ายพักแรมรอยเสือ 
เวลา 01.30 น. 12.00 น.	สรุปกิจกรรม พิธีปิดค่ายเยาวชน
เวลา 12.00 น. 14.00 น.	เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
       กิจกรรม กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 
      รายละเอียดอื่น ๆ จะแจ้งภายหลัง ค่ะ
กิจกรรมที่เคยจัดมาแล้ว ตาม link เลยค่ะ 
ขออนุญาตเจ้าของกระทู้ คัดลอกมาเด้อ
http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story6196.html
http://www.thaipoem.com/forever/ipage/story7994.html				
comments powered by Disqus
 • ขอโทษครับ

  17 พฤศจิกายน 2551 17:54 น. - comment id 21994

  รับทราบ
  มาตอบรับคำเชิญ
  
  พร้อมที่จะไปป่วน เหอๆๆๆ21.gif20.gif
  
  
  เดี๋ยวชวนทีมงานก่อน ถ้าทีมงานพร้อม 
  คงมีอะไรดีๆ ไปฝากเด็กๆ มากมาย (ไม่ใช่เมามาย) 
  
  74.gif
  
  มิตรภาพอาบเมรัย