อาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ไม้หอม

สวัดดีเพื่อ ๆพี่ ๆบ้านกลอนไทยทุกคนนะคะ
พอดีมีเรื่องให้ช่วยหน่อยนะคะ
คือว่าต้องแต่งกลอนแปดเรื่องนี้นะคะ
แล้วจะส่งแล้วด้วยตอนนี้ไม้หอมก็แต่งอยู่
แต่ยังไม่เสร็จถ้าใครว่าง ๆ ก็เข้ามาช่วยหน่อยนะคะ				
comments powered by Disqus