ขอเชิญสืบสานวรรณศิลป์ ประชันกลอน สุนทรวาที

"เพชรสังคีต"

บ้านครูณัฐเปิดใหม่ภายใต้แนวคิด
ขับลำนำสุนทร ดำรงกลอนกานท์ สืบสานวรรณศิลป์ ลือระบิลนาฏย-ดุริยางค์สยาม
เชิญที่ http://baankrunutt.com
บางแห่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับ กำลังทยอยทำครับ
เชิญที่ห้องกระทู้ 
http://baankrunutt.com/board
ท่านจะพบ
- ขับลำนำสุนทร
สำหรับสอบถามปัญหา พูดคุยเรื่องการร้องเพลงครับ
- ดำรงกลอนกานท์
สำหรับประชัน-ต่อกลอน โอ้อวดลำนำกลอน ฯลฯ
- สืบสานวรรณศิลป์
สำหรับพูดคุยกันเรื่องวรรณคดีไทยที่ต้องรักษาไว้ครับ
- ลือระบิลนาฏย-ดุริยางค์สยาม
สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนาฏศิลป์ ศิลปะการแสดงต่างๆ และรวมถึงดนตรีของไทยเราครับ
อนึ่ง ขอขอบคุณเว็บบ้านกลอนที่กรุณาเอื้อเฟื้อพื้นที่ประกาศ
เราเดินมาบนทางอุดมการณ์สายเดียวกันแท้ๆครับ
ขอเชิญทุกท่านนะครับ				
comments powered by Disqus