เชิญแขก "เด็กวัด" (R +18)

ดาวศรัทธา

ขอใช้เวทีบ้านกลอนเปิดบ้าน
เชิญ คนที่ไม่อยากคุยด้วย มาคุย
แบบ ไม่มีกติกา
อ้ะ... เชิญ				
comments powered by Disqus
 • กรูพ่อมรึง

  8 กุมภาพันธ์ 2554 21:20 น. - comment id 24027

  เขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  เขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  เขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเขียนกลอนมาอีกสิไอ้ส้นตรีนกรู ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 555555555555

  2 กุมภาพันธ์ 2554 23:12 น. - comment id 26749

  ดูเพื่อเป็นอุธาหรณ์ครับ)
  พบหนุ่มใหญ่ที่ถูกยิงเสียชีวิต ก่อนถูกลากศพไปไว้หน้า บชน. หลังจากเข้าไปต่อว่าพันธมิตร ส่วน กทม.แจ้งความ พันธมิตรฯยึดรถดับเพลิงของหลวงซึ่งเป็นภาษีของประชาชน
  
  
  การ์ดอาสาพันธมิตรฯนำรถดับเพลิงของ กทม. ที่ยึดเอาไว้มาซักซ้อมวิธีการดับเพลิงบริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ อ้างว่าเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ขณะที่นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯ กทม. ฉุนแจ้งความจับพันธมิตรฯ. 
  วานนี้ (29 ต.ค.) นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว ถึงกรณีที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นำรถดับเพลิงของ กทม. ที่มีเลขครุภัณฑ์ สามเสน 05-8 ออกมาฉีดน้ำ อ้างว่าเพื่อซ้อมดับเพลิงกรณีที่อาจถูก นปช. วางเพลิงเผาทำเนียบฯว่า รถดับเพลิงคันดังกล่าว จอดรักษาการณ์อยู่ในทำเนียบ ก่อนหน้าที่พันธมิตรฯ จะบุกยึดทำเนียบ กทม. ได้ยึดกุญแจรถคืนมาแล้ว และประสานขอรถดับเพลิงคืนมาเป็นระยะ แต่กลุ่มพันธมิตรฯไม่ยอมคืนให้ เหตุที่เกิดขึ้นขอยืนยันว่า กทม.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ที่ขับรถก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ กทม. กลุ่มพันธมิตรฯใช้วิธีต่อสายตรงและนำรถออกมาขับ ขณะนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่ สน.ดุสิต เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการและเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แล้ว
  
  ขณะที่ ด.ต.วิรัตน์ คงขำ รักษาการหัวหน้าสถานี ดับเพลิงสามเสน กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าว ว่า เคยประสานขอความร่วมมือไปที่กลุ่มพันธมิตรฯ เพื่อนำรถดับเพลิงซึ่งเป็นของหลวงออกมา แต่ได้รับการปฏิเสธ โดยกลุ่มพันธมิตรฯ ระบุว่า หาก กทม.จะนำรถคันดังกล่าวออกไป จะต้องนำรถดับเพลิงคันใหม่มาเปลี่ยนคืนให้
  
  อ้างอิืง ไทยรัฐ
  http://news.sanook.com/politic/politic_315606.php
  _________________________________________________________________
  
  เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบสภาพศพ นายสังเวียน รุจิโมละ อายุ 46 ปี พบ บาดแผลถูกยิงเข้าที่ท้ายทอย 1 นัด เสียชีวิตใกล้เต็นท์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของกลุ่มพันธมิตรฯ บริเวณสวนมิสกวัน นอกจาก นั้น พบรอยกระสุนบนกำแพงรั้วกองบัญชาการตำรวจนครบาล อีก 1 นัด จึงได้เก็บเขม่าดินปืนไว้เป็นหลักฐาน
  
  พล.ต.ต.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ซึ่งเดินทางมาตรวจที่เกิดเหตุด้วยเผยว่า เตรียมสอบปากคำญาติผู้ตาย ที่จะเดินทางมารับศพถึงสาเหตุที่เดินทางมา ยังจุดชุมนุมเพราะเหตุใด โดยยังไม่สรุปว่า ถูกการ์ดพันธมิตรฯ ยิงหรือไม่ ทั้งนี้ จากการสอบสวนเบื้องต้น ช่วงก่อนเกิดเหตุมีพยานเห็นผู้ตายดื่มสุรา กับเพื่อนจากนั้นได้บุกเดี่ยวเข้าไป ว่ากล่าวกลุ่มพันธมิตรฯ บริเวณแยกมิสกวัน ก่อนได้ยินเสียงปืนกว่า 10 นัด จนในช่วงใกล้เช้า จึงได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพ
  
  อ้างอิง MCOT
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  26 มกราคม 2554 19:27 น. - comment id 26780

  เป็นงัยไอ้ดาวสัตว์ทวย เด็กสวนกุหลาบ
  
  
  มรึงหายไปไหน ไปประท้วงกับพันทมิตรเหรอ
  
  
  รัฐบวมหัวขวดของมรึงดีแล้วจะไปประท้วงทำไมวะ
  
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 55555

  28 มกราคม 2554 05:29 น. - comment id 27392

  ต่อให้วันนี้ นายกฯ แห่งประเทศไทย จะได้ฉายามากมาย ว่า "คุณหนูถุงยาง" เพราะวันที่เขาสวมหมวกที่ทำจากถุงยางอนามัย อย่างไม่ยี่หระเรื่องภาพพจน์ แถมทำหน้าเป๋อเหรอ หรือจะถูกเรียกว่า AB หรือ Abhi แม้แต่ เด็กดื้อ ก็ตาม แต่สำหรับผู้มีบารมีแห่งบ้านสี่เสาฯ แล้ว ประเทศไทยยังโชคดีที่มีอภิสิทธิ์ เป็นนายกฯ
  
  ..................
  
  
  http://matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1296130535&grpid=no&catid=&subcatid=
 • ลูกชาวนา

  13 มกราคม 2554 13:05 น. - comment id 28773

  เห็นด้วยที่พันธมิตรจะออกหน้าไปปิดด่านอรัญฯเผชิญหน้ากับทหารเขมร  
   
  
  เนื่องจากความคิดเห็นเรื่องเขตแดนก็ไม่ตรงกับรัฐบาลกับคนส่วนใหญ่ เมื่อเป็นเช่นนี้คนของพันธมิตรควรไปเผชิญหน้าถกเถียงกับเขมรเอง ถ้าเกิดรบกัน กลุ่มนี้ควรจะถือปืนไปรบกับทหารเขมรแทน เพื่อเก็บชิวิตทหารไทยไปใช้ในเรื่องที่สำคัญกว่านี้ มันเป็นตรรกะที่สมควรอย่างยิ่ง ไม่ควรให้ทหารไทยเสียชีวิตในเรื่องนี้เลย
 • 5555555555555555555555

  13 มกราคม 2554 13:06 น. - comment id 28777

  เฮ้ยเด็กสวนกุหลาบอยู่นี่หว่า หนีเด็กวัดลิงขบเหรอ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • กรูเองว่ะ

  13 มกราคม 2554 13:35 น. - comment id 28778

  ความคิดเห็นที่ 103 
  
  โอ้โฮ.........เทียบสงครามเก้าทัพเลยเหรอ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เก่งมากกกกกกกกกกกกกกกกก เหมือนตรงไหนมิทราบ งั้นช่วยนำเรื่องไทยบุกเขมรเข้าสหประชาชาติเลยนะ บอกให้เปลวสีเงินดำเนินการด่วนด้วย ปัจจุบันเปลวสีเงินอาชีพอะไรมิทราบ เคยทำอะไรให้บ้านเมืองนี้มาบ้าง บอกประวัติหน่อยสิไอ้ดาวสัตว์ทวยเด็กสวนกุหลาบ
  
  2. แล้วตอนนี้มันรักชาติสามัคคีในสายเลือดตรงไหน บอกมาสิ ต้องยึดสนามบิน 3 แห่ง ถนนราชดำเนิน ยึดทำเนียบ ทำร้ายตำรวจ ต้องเข่นฆ่าเพวกเสื้อแดงรากหญ้าจนยากบ้านนอกให้ตายให้หมด ยังงั้น ใช่ไหม 
  
  3. อย่ามาทำเท่อ้างพระองค์ท่านมาให้แปดเปื้อนกับความคิดที่ไม่เข้าท่าเลย คนจนรากหญ้าเขาอ่านความคิดแบบนี้เขารู้ถึงก้นบึ้งจิตใจ มีมรึงเด็กสวนกุหลาบกลุ่มเดียวที่อ่านแล้วไม่รู้ มรึงเชื่อไปเถอะ
  
  4. พระดำรัสของ "กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท" ก่อนทรงนำทหารเข้าตีค่ายพม่า
  " พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน" ตรงนี้ถือสุดยอดมาก กรูอยากให้มรึงและเปลวสีเงินเอาไปให้นายอภิสิทธิและพวกพ้องได้อ่านและนำเอาไปปฏิบัติด้วยจะดีอย่างยิ่งกับประเทศชาติและบ้านเมืองประชาชน
  
  5. ก็อวยพรให้นายธาริต อยู่ฟ้าดินกำจัดเสื้อแดงให้หมดสิ้นแผ่นดินไทย อย่าตายเลย คนดีแบบนี้ต้องให้อยู่นานๆ
  
  6. มรึงช่วยไปบอกเปลวสีเงินด้วยว่าเก่งนักก็กรุณาลงสมัคร สส.ซะ จะได้ช่วยชาติให้เจริญยิ่งๆขึ้น ให้ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละดีที่สุด 
  
  7. อ้อ เสื้อเหลืองจองวันที่ 25 ก่อนใครเลยเน้อะ มรึงก็ว่าแบบเปลวสีเงินใช่ไหม กรูเชื่อว่า วันที่ 25 มค.นี้ เสื้อเหลืองจะมา 3 ล้านขึ้นแน่นอน มรึงว่างั้นไหม เพราะ 2 ครั้งก่อนก็เกิน 8-9 แสนคนนะ  แล้วเขาทวงเขาพระวิหารได้มาแล้วนี่ พรรคประชาธิปัตย์ก็เคยพูดอะไรไว้มิใช่รึ
  
  8. แดงเขาจะไปกินเหลืองอะไร แดงเขาเจียมเนื้อเจียมตัวตามประสาคนไม่มีเส้น ชุมนุมแต่ละครั้งน่าสงสาร มาไม่เกิน 300 คนได้มัง มีแต่ชาวไร่ชาวนาที่ท่านนายกฯทักษินใช้เงินหลอกเอามาได้ จิงไหม
  
  9. อ้าว....มาว่าเสื้อเหลืองได้งัยเนี่ย พวกเดียวกันไม่ใช่เร้อะ  แต่รัฐบาลนี้สุดยอดสำหรับเปลวสีเงินสิ มรึงว่าจริงไหม
  
  มรึงมีอะไรจะค้านกรูก็ว่ามา ไอ้เด็กสวนกุหลาบ เด็กวัดลิงขบจะรออ่าน
 • ดาวศรัทธา

  15 มกราคม 2554 06:31 น. - comment id 28779

  ดาวสัตว์ทีน หน้าส้นตา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าส้นอะไร
  
  ดาวสัตว์ทวย หน้าหัวคา  แล้วดาวสัตว์ทา จะหน้าหัวอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ ทายถูกจะให้มรึงดมตรีนกรูหนึ่งทีด้วยเอ้า  เดาว่าคนอย่างมรึงเด็กสวนกุหลาบทายไม่ถูกจริงป่ะ 
  ดาวสัตว์ทา 15 ม.ค. 54 - 06:28 IP 58.181.189.221 
   
   
   ความคิดเห็นที่ 13 : หมายเลข 67679 
  ดาวสัตว์ทีน หน้าส้นตา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าส้นอะไร
  
  ดาวสัตว์ทวย หน้าหัวคา  แล้วดาวสัตว์ทา จะหน้าหัวอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ ทายถูกจะให้มรึงดมตรีนกรูหนึ่งทีด้วยเอ้า  เดาว่าคนอย่างมรึงเด็กสวนกุหลาบทายไม่ถูกจริงป่ะ
 • ดาวศรัทธา

  15 มกราคม 2554 06:32 น. - comment id 28780

  ดาวสัตว์ทีน หน้าส้นตา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าส้นอะไร
  
  ดาวสัตว์ทวย หน้าหัวคา  แล้วดาวสัตว์ทา จะหน้าหัวอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ ทายถูกจะให้มรึงดมตรีนกรูหนึ่งทีด้วยเอ้า  เดาว่าคนอย่างมรึงเด็กสวนกุหลาบทายไม่ถูกจริงป่ะ 
  ดาวสัตว์ทา 15 ม.ค. 54 - 06:28 IP 58.181.189.221 
   
   
   ความคิดเห็นที่ 13 : หมายเลข 67679 
  ดาวสัตว์ทีน หน้าส้นตา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าส้นอะไร
  
  ดาวสัตว์ทวย หน้าหัวคา  แล้วดาวสัตว์ทา จะหน้าหัวอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ ทายถูกจะให้มรึงดมตรีนกรูหนึ่งทีด้วยเอ้า  เดาว่าคนอย่างมรึงเด็กสวนกุหลาบทายไม่ถูกจริงป่ะ
  
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • Dao

  13 มกราคม 2554 13:05 น. - comment id 28782

  11.gif
  
  ไง เด็กวัด
  
  มีเวลามากนี่ เอาอะไรมาให้อ่าน ไม่อยากอ่านกไม่ต้องอ่าน
  
  11.gif
  
  ประเทศไทยตอน"หนังใกล้จบ"
  
  " เหมือนภาพยนตร์ไทย "ใกล้อวสาน" แหละคุณเอ๊ย ดาราน้อย-ดาราใหญ่, ผู้ร้าย-ผู้ดี, พระเอก-ตัวโกง กระทั่งนางแจ๋ว ไอ้จ้อน เป็นต้องออกมาประชันกันเต็มจอ ธาตุแท้ของตัวไหน-เป็นอย่างไร ก็จะมาแบไต๋ให้รู้กันตอนนี้แหละ ท่านลองนึกตามประวัติศาสตร์ตอน "สงคราม ๙ ทัพ" ตามที่เรียนมาดูซีครับว่า เมื่อคนไทยทราบข่าว "พระเจ้าปดุง" กษัตริย์พม่ายกทัพมาตีไทย เขาอยู่ในสภาพไหนกัน?
   เท่าที่อ่านๆ ดูนะครับ คนไทยบ้วนน้ำหมาก ขัดฟัน แล้วร้อง...อีกแล้วเรอะ พอเป็นพิธี จากนั้น ผู้ชายก็ไปหยิบดาบข้างฝามาลูบคลำคม ส่วนผู้หญิงก็เตรียมข้าวตู ข้าวตาก เนื้อแห้ง-เนื้อเค็ม ใส่ไถ้ไว้ให้ผู้ชายคาดเอว ด้วยรู้งาน รู้หน้าที่ รู้ว่าเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย เป็นคนไทย ถึงช่วยอะไรประเทศยามมีภัยมากไม่ได้
   แค่ไม่เนรคุณชาติ....
   ก็ถือว่าได้ "ตอบแทนบุญคุณชาติ" แล้ว!
   ไม่มีอสัตยชนตนไหนคิดนอกเหนือไปจากนี้ สยามประเทศ หรือประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.๒๓๒๘ จึงไม่มีคำว่า "รักชาติ-สามัคคี" เพราะคำว่ารักชาติ-สามัคคี มันมีอยู่ในสายเลือด ในลมหายใจคนไทย เป็นจิตวิญญาณที่สัมผัสได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูด
   ถ้าครั้งนั้น รักชาติ-สามัคคี ไม่มีอยู่ในสายเลือดและจิตวิญญาณคนไทย นั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่จะมีคำว่า "ประเทศไทย-คนไทย" ปรากฏอยู่ในสารบบโลก
   ๙ ทัพของพม่า โสร่งหลากสี มีกำลังพลรวม ๑๔๐,๐๐๐ นาย แต่ของไทยมีสีเดียว นับแล้วทั้งหมดมี ๗๐,๐๐๐ นาย แต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งเพิ่งทรงขึ้นครองราชย์ และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ใหม่ๆ ทุกอย่างยังไม่ตั้งมั่นดีนัก ยกเว้นสิ่งเดียวที่ตั้งมั่น และสิ่งนั้นทำให้คนไทย-ประเทศไทยอยู่มาได้ตราบถึงทุกวันนี้
   นั่นคือ พระสติ "ตั้งมั่น"!
   กำลังน้อย เอาชนะกำลังมาก ทำอย่างไร?
   ทัพเดียว สู้ ๙ ทัพให้ชนะ ทำอย่างไร?
   สติมา-ปัญญาเกิดนั่นแหละครับ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กับพระอนุชาของพระองค์ "สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท" ทรงร่วมกันวางแผน ใช้ปัญญาเอาชนะกำลัง
   และก็สำเร็จ!
   ถ้าไม่สำเร็จครั้งนั้น ป่านนี้ "ลมมันเย็น" เพราะนุ่งโสร่งกันโทงเทงไปแล้ว...คุณเอ๋ย!!
   โดยเฉพาะสนามรบที่ทุ่งลาดหญ้า เชิงเขาบรรทัด ทางด่านพระเจดีย์สามองค์ กาญจนบุรี เป็นสงครามชี้ขาด พระเจ้าปดุงเป็นทัพหลวง และทรงนำทัพมาเอง พรั่งพร้อมด้วยขุนศึกและไพร่ราบพลเลว ๕๐,๐๐๐ กว่านาย ซึ่งมากกว่าทุกทัพ
   ด้วยแผน ด้วยกลศึก ทหารน้อยทำให้เห็นว่ามาก ไม่มีทำให้เห็นว่ามี ถอยทำให้เห็นว่าเตรียมรุก ขาดเสบียงทำให้เห็นว่าอิ่มแปล้เหลือเฟือ ในที่สุด ทัพพระเจ้าปดุง "กำลังมาก" ก็ต้องถอยทัพกลับไป พ่ายแพ้ต่อ "ปัญญามาก"-สติมั่น" ของฝ่ายไทย
   ลองทัพหลวงแพ้ ทัพที่เหลือก็เหมือนเห็บตามตะเข็บกางเกงใน บี้ก็ตาย คลายก็รอด อยู่ที่จิตเมตตาของไทยเราว่าจะชูหัวนิ้วโป้ง หรือคว่ำ!?
   เป็นสงครามครั้งสุดท้ายของสยามประเทศกับเพื่อนบ้าน นอกจากพระสติ และพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทแล้ว สิ่งหนึ่งอันเป็นหัวใจที่ควรตระหนักกันไว้ เพราะความสำเร็จทั้งมวลนั้น ล้วนมาจากรากฐานอันนี้ นั้นก็คือ
   คนไทย "หลอมใจ" เป็นหนึ่ง!
   ถึงไม่ร่วมรบ ไม่ร่วมสู้ อยู่เฉยๆ ก็ได้ชื่อว่ารักชาติ-ทำเพื่อชาติ
   เพราะเขาไม่เอาเท้าราน้ำ ไม่ปลุกปั่นสร้างปัญหาซ้ำภายใน ไม่จุดไฟเผาเมือง ไม่ยกตนโตเขื่องว่ารักชาติมากกว่าคนอื่น และไม่ยุให้รำ-ตำประเทศให้รั่วกันเอง!
   ที่ทุ่งลาดหญ้า อันเป็นจุดชี้เป็น-ชี้ตาย สมเด็จพระอนุชาธิราช พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (น่าเสียดายที่คนไทยทุกวันนี้ไม่ค่อยรู้จักพระองค์ และไม่ค่อยได้แสดงกตเวทิตาต่อพระองค์มากนัก) ทรงใช้อุบายทัพสกัดกั้นกองทัพพระเจ้าปดุงไม่ให้บรรจบกัน สกัดกั้นไม่ให้รุกล้ำเข้ามายึดดินแดนได้
   กลางคืนทำเป็นถอยกำลัง พอกลางวันทำว่ามีกำลังมาเสริม หมุนเข้า-หมุนออก จนพม่าตาลาย จับทางไม่ถูกว่าไทยมีกำลังพลซักเท่าไหร่ เผลอๆ ก็ เอ้า...เฮ...บุกเข้าตี จนทัพพม่ารวมกันไม่ติด ซ้ำเสบียงกรังก็ถูกตัดขาด ที่ลำเลียงมาใหม่ก็ถูกยึด รุกคืบไม่ขึ้น ตั้งอยู่กับที่ก็ไม่มั่นคง ทหารงวยงง-เสียขวัญ พระเจ้าปดุงจำต้องสั่ง
   พม่าถอยยยย!
   แม่ทัพหลวงสั่งด้วยวลีนั้นหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ ที่สำคัญยิ่งยวด ที่พวกเราคนไทยทุกคน "สมควรอย่างยิ่ง" ต้องจำให้ฝังลึกลงไปถึงจิตวิญญาณไทย ก็จากพระดำรัสของ "กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท" ก่อนทรงนำทหารเข้าตีค่ายพม่า
   " พวกเจ้าเป็นไพร่หลวง ข้าเป็นพระราชวงศ์ แต่เจ้ากับข้าเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือเราเป็นคนไทย เป็นเจ้าของแผ่นดินเหมือนกัน
   รบวันนี้เราจะแสดงให้ผู้รุกรานเห็นว่าเราหวงแหนแผ่นดินแค่ไหน รบวันนี้เราจะไม่กลับมาค่ายนี้อีกจนกว่าจะขับไล่ศัตรูไปพ้นชายแดน ข้าจะไม่ขอให้พวกเจ้ารบเพื่อใคร นอกจากรบเพื่อแผ่นดินของเจ้าเอง แผ่นดินที่เจ้ามอบให้ลูกหลานของเจ้าได้อยู่อาศัยอย่างเป็นสุขสืบไป"
   เอ้า...เช็ดเม็ดน้ำที่ซึมหัวตาของท่านซะ แล้วมาสำรวจตรวจตราดูซิว่า วันนี้มีข่าวคราวอะไรเป็นชีพจรเมืองบ้าง...คุณธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี DSI ยื่นศาลถอนประกันคุณจตุพร "ส.ส.เสื้อแดง" อีกรอบ ผมดูรูปที่เขาถ่ายมา ท่านธาริตยืนคุยกับคุณจตุพรที่ศาล ถ้าใครบอกว่า "พี่ชาย-น้องชาย" ผมเชื่อเลย
   ในภาวะ "อำนาจลู่ตามทางลม" ผมชื่นชมการทำหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและคงเส้นคงวาของคุณธาริต เหลือท่านอยู่คนเดียวกระมังที่เป็น "คู่กัด" และ "กัดไม่ปล่อย" ข้าราชการอย่างนี้หายาก ต้องช่วยกันรักษา และให้กำลังใจท่านมากๆ 
   นปช.หรือ "กองกำลังทักษิณ" ในเครื่องแบบเสื้อแเดง เขาก็ช่ำชองทั้งในตำราป่าและตำราพิชัยสงคราม เห็นประเทศกำลังมีปัญหา ถูก "กระหน่ำ" ทั้งจากศึกภายนอกและภายใน ก็ดีใจที่ประเทศตัวเองพลิกคว่ำคะมำหงาย รีบฉวยโอกาส "ซ้ำเติม" ทันที บาง ส.ส.เพื่อไทยในแต่ละจังหวัด และเครือข่ายกู้อำนาจทักษิณ
   ระดมพลพรรคเสื้อแดงมาชุมนุมรุมตีซ้ำประเทศกันในวันที่ ๒๓ มกราที่จะถึงนี้ เอาให้หนัก คว่ำได้-คว่ำไปเลย ตั้งแต่บ่ายโมง ขยายเวลาไปถึง ๒ ยาม ย่ำให้แหลก ตั้งแต่ราชประสงค์ไปจนถึงราชดำเนินที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย!
   จำได้ว่าพันธมิตรฯ "เสื้อเหลือง" เขาจองกฐินประเทศไว้ในวันที่ ๒๕ มกรา ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าจะมาชุมนุมปักหลักค้างแรมกันที่มัฆวานฯ เสื้อแดงมา ๒๓ มกรา เสื้อเหลืองมา ๒๕ มกรา
   ก็เอา...สนุกดี ถือเป็นศึก "วัดศักดิ์ศรี" จากปริมาณคนมาชุมนุม เหลืองจะกินแดง หรือแดงจะกินเหลือง แล้วคอยดูกัน ใครก็อย่าให้น้อยหน้าใคร เดี๋ยวถูกเบิ้ลไม่รู้ด้วยนะ?
   ประเทศแหก-แหลกสลายไม่เป็นไร เอากันให้สะใจไปเลย!
   อ้าว...แล้วนี่ หัวขบวนคนไทยรักชาติ ไม่รู้จะฟาดงวง-ฟาดงากับใคร กรณีเขมรยังไม่ปล่อย ๗ คนไทย ก็หันไปฟาดใส่รัฐบาล จะมาชุมนุมหน้าทำเนียบ หาว่าไม่ช่วย ไม่สู้เพื่อคนไทยที่ถูกจับ เผลอๆ จะพาชาวบ้านบุกไปปฏิบัติการที่ยังไม่ยอมแจ้งรายละเอียดถึงพื้นที่ภาคสนามสระแก้วโน่น
   เฮ้อ...เอาเท่านี้พอครับ หมุนซ้าย-หมุนขวา แขกมา แขกไป เลยไม่มีเวลาจะคุยอะไรให้ทันเวลา จบดีกว่า...เนอะ.
  
  เปลว สีเงิน "
  
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif36.gif
 • ดาวศรัทธา

  12 มกราคม 2554 23:52 น. - comment id 28784

  11.gif
  
  ชอบใจนะ
  
  คืนวันพระนี้
  
  ได้เจริญสติดีมาก
  
  นอนหลับฝันดีนะ
  
  
  11.gif11.gif11.gif
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  13 มกราคม 2554 11:19 น. - comment id 28788

  ความคิดเห็นที่ 100 
  
  โถๆๆ ทำมาพูดวันพระวันโกน กรูจะอ้วกแตก อ้วกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ทุเรศว่ะ เด็กสวนกุหลาบจะทำเท่คุยสิเนี่ยว่า เป็นคนมีธรรม อย่างมรึงน่ะไม่มีธรรมแม้แต่ขี้เล็บในจิตของมรึงหรอก จิงป่ะ
  
  อะไรเหรอ "เจริญสติ" ของมรึงน่ะ กรูเดาได้เลยเด็กสวนกุหลาบอย่างมรึงน่ะ อธิบายได้ก็แค่งูๆปลาๆ อยากเท่อวดคนอื่น โดยเฉพาะอวดสาวๆในเวปนี้ ใช่ป่ะ เรื่องสติกรูต่อให้มรึงเด็กสวนกุหลาบไปลอกวิกิ กูเกิล มาด้วย มรึงไม่มีทางอธิบายได้ จิงป่ะ
  
  อ้วกแตกว่ะ ไอ้พวกพันทมารชั่วทำลายชาติทำตัวเท่นี่
  
  อ้วกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • rพรรปะชาทิเปรต พูดเอาดีใส่ตัว ชั่วใส่คนอื่น

  13 มกราคม 2554 11:28 น. - comment id 28789

  มรึงพูดเรื่องเจริญสติ ทั้งที่มรึงบอกกรูว่าต้องไปพบหมอ ดมส้วมอะไรของมรึงน่ะ แสดงว่ามรึงน่ะ มันสติแตกแล้ว นอนไม่หลับประสาทแดก จิตเสียไปแล้ว จิงป่ะ
  
  มรึงเด็กสวนกุหลาบมันหมดสภาพแล้ว ทุกคนในเวปนี้เข้ามาอ่าน เขาเลิกนับถือมรึงหมดแล้ว เพราะมรึงโชว์โง่ไว้มากมาย กรูเด็กวัดลิงขบมาประจานมรึงหมดสิ้น 
  
  สงสารว่ะ ที่มรึงสติแตก จิตเสีย อวดเก่งอวดดี ทะนงตัวไว้เยอะ มรึงมันก็พวกเดียวกะไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนนั่นแหละ
  
  วันนี้เป็นงัย สร้างความเสียหายให้ประเทศ เกียรติภูมิของชาติหมดสิ้น แต่ยังทำหน้าด้านอยู่ได้ เพราะมีตัวช่วย ในเวทีนานาชาติหมดตัวช่วยพวกมรึงก็ไปไม่รอด เก่งแต่ในบ้าน
  
  หน้าด้าน ทำชั่วสุดขีด ทุกวันนี้พวกเสื้อแดงเขารอเวรกรรมผลบาปจะตามลงโทษพวกมันและตัวมรึงด้วย จิงป่ะ
 • ผ่านมาอีกแล้ว

  14 มกราคม 2554 21:06 น. - comment id 28790

  ความคิดเห็นที่ 11
  
  ก็โครพ่อโคตรแม่มรึงรวมทั้งตัวมรึงงัย สติแตก  มรึงจะงงไปทำไม
  
  กรูไม่เห็นจะน่างงตรงไหน
  
  มรึงต้องขำสิ เพราะมรึงสติแตกงงัย ไอ้โง่ เรื่องโง่ๆละฉลาดนักนะมรึงน่ะ 
  กรูเอง 13 ม.ค. 54 - 22:47 IP 58.11.24.12 
   
   พาลไปถึงคห.11 เลยรึ แบบนี้สติไม่แตกไม่ได้แล้วล่ะ
  
  ขำจริงๆเลยนะ โง่อวดฉลาดจริง ไอ้ คว...ย มอมอ เอ้ย
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูเอง

  14 มกราคม 2554 22:41 น. - comment id 28791

  ความคิดเห็นที่ 119 
  
  ขำโคตรพ่อโคตรแม่มรึงเร้อะ 
  
  โง่อวดฉลาด โคตรพ่อโคตรแม่มรึงรวมทั้งตัวมรึงเร้อะไอ้ คว...ย มอมอ เอ้ย
 • 555555555555555555555

  14 มกราคม 2554 22:42 น. - comment id 28792

  ความคิดเห็นที่ 119
  
  ไอ้ส้นตรีนผ่านมาอีกแล้ว ผ่านมาอีกนะ ไอ้คว....ย 
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ผ่านมาอีกครั้ง

  14 มกราคม 2554 22:56 น. - comment id 28793

  อืม ผ่านมาแล้ว แวะเข้าในปากเอ็งด้วยแหละ
  
  ล้างส้นตีนแทบตายกว่าจะหายเหม็น
  
  
  51.gif51.gif51.gif51.gif
 • 555555555555555555555

  14 มกราคม 2554 23:07 น. - comment id 28794

  แวะเข้าในปากโคตรพ่อโคตรแม่มรึง ส้นตีนมรึงเหม็นแทบตายก็เรื่องของมรึงสิ
  
  มาบอกกรูทำส้นตีนอะไรวะ
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 555555555555555555555

  14 มกราคม 2554 23:11 น. - comment id 28795

  ลองเอาส้นตีนกรูใส่ปากมรึงบ้างไหมล่ะ
  
  ส้นตีนกรูหยาบกร้านดีนะ
  
  กรูว่าปากมรึงไม่คู่ควรกะส้นตีนกรูว่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ดาวศรัทธา

  15 มกราคม 2554 05:29 น. - comment id 28796

  ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหนังคา  แล้วดาวสัตว์ทา จหน้าหนังอะไร
  
  และดาวสัตว์ที  คนหน้าหนังหา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าหนังอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ  เดาว่ามรึงทายไม่ออกว่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหนังคา  แล้วดาวสัตว์ทา จหน้าหนังอะไร
  
  และดาวสัตว์ที  คนหน้าหนังหา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าหนังอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ  เดาว่ามรึงทายไม่ออกว่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหนังคา  แล้วดาวสัตว์ทา จหน้าหนังอะไร
  
  และดาวสัตว์ที  คนหน้าหนังหา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าหนังอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ  เดาว่ามรึงทายไม่ออกว่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหนังคา  แล้วดาวสัตว์ทา จหน้าหนังอะไร
  
  และดาวสัตว์ที  คนหน้าหนังหา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าหนังอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ  เดาว่ามรึงทายไม่ออกว่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 55555555555555

  24 มกราคม 2554 21:35 น. - comment id 28961

  อายเขมร ...แนวหน้าออนไลน์ 
  
   เห็นนโยบายด้านการต่างประเทศแบบหน่อมแน้มและปวกเปียกของรัฐบาล 
  นายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้ว บอกคำเดียวว่า อายเขมร 
  
   ทั้งเรื่อง 7 คนไทยที่ถูกจับกุมในพื้นที่ที่ของประเทศไทย มีนส.3ถูกต้อง
  ตามกฎหมายทุกอย่าง 
  
   การที่ศาลกัมพูชาตัดสิน 5 คนไทยจำคุก 9 เดือนโทษจำคุกให้รอลงอาญา
  เอาไว้ ถ้าเราไปอุทธรณ์ ฎีกา แสดงว่าเราเคารพศาลเขมร เท่ากับว่าเรายอม
  รับว่าคนไทยถูกจับบนดินแดนกัมพูชา
 • 555555555555

  6 กุมภาพันธ์ 2554 22:01 น. - comment id 28982

  กลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควาย
  
  
  กลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อ
  
  
  
  หมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาหมาอ
  
  
  
  ควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายควายกลอนเป่าจ้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อนขี้เรื้อน
  
  
  อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรีย์อัปรี
 • ดาวศรัทธา

  24 มกราคม 2554 20:02 น. - comment id 29035

  ไอ้กร๊วกเด็กสวนกุหลาบ เขียนมาอีกสิ กรูรออ่านอยู่นะไอ้ส้งตรีนกรู
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  ดาวศรัทธา
  
  ดาวสัตว์ทีน หน้าส้นตา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าส้นอะไร
  
  ดาวสัตว์ทวย หน้าหัวคา  แล้วดาวสัตว์ทา จะหน้าหัวอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ ทายถูกจะให้มรึงดมตรีนกรูหนึ่งทีด้วยเอ้า  เดาว่าคนอย่างมรึงเด็กสวนกุหลาบทายไม่ถูกจริงป่ะ 
  
  
  
  ดาวสัตว์ทีน หน้าส้นตา แล้วดาวสัตว์ทาจะหน้าส้นอะไร
  
  ดาวสัตว์ทวย หน้าหัวคา  แล้วดาวสัตว์ทา จะหน้าหัวอะไร
  
  กรูมาให้มรึงทายเล่นๆ ทายถูกจะให้มรึงดมตรีนกรูหนึ่งทีด้วยเอ้า  เดาว่าคนอย่างมรึงเด็กสวนกุหลาบทายไม่ถูกจริงป่ะ
  
  
  
   
  
  
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ฉางน้อย

  9 มกราคม 2554 12:17 น. - comment id 32907

  13..... ลุงดาวๆ วันก่อน พี่ชายข้างบ้านมาตัดหญ้าให้บ้านวา แล้วหายไปสองวัน
  
  วาเลยไปมองๆๆ เอ เราก็น่าจะตัดได้ว๊า
  
  เหลียวซ้าย มองขวา แหะ..แหะ.. ลองดูดิ
  
  ลุงดาว เหมือนที่ลุงบอกเลย กว่าจะดึงสายพานได้อ่ะ ค่อดเมื่อยแขน 55555
  
  แล้วทีนี้ พอนำมาสะพาย ตัดหญ้านะลุง เครื่องมันสั่นๆแถวๆเอวด้วยอ่ะ 5555
  
  ตรูขำก๊ากกก เมื่อยก็เมื่อยเนอะ ไหล่ที่สะพายเคริ่องตัดหญ้าอ่ะ 
  
  แต่วา ก็ตัดได้อ่ะ เสร็จแล้วยกแขนแทบไม่ขึ้น 5555
  
  เครื่องไม่ใหญ่มากนะ แต่หนักเนอะ
  
   ซื้อน้ำมันมาใส่เองไงลุง 
  
  ...... พี่เค้ากลับมา ถาม อ้าว วา ตัดเองเหรอ เก่งวุ้ย เขาก็เลยสอนให้ว่า ต้องทำงี้ๆๆ
  
  อิอิ ไม่น่าหัดเล๊ยย วา พอวาตัดเป็น แม่ก็เรียกไปตัดที่นั่น ที่นี่ แหะ...19.gif20.gif46.gif
 • ฉางน้อย

  9 มกราคม 2554 08:23 น. - comment id 32929

  มดย่องสีแดง...
  
  6067.gif
 • ลชร

  9 มกราคม 2554 08:27 น. - comment id 32930

  ^
  ^
  ^
  19.gif19.gif19.gif
  
  จะสงสารดีมั๊ยเนี่ย
  
  เว็บที่ฝากมดแดงมังเจ๊งไงแกรเอ๊ย20.gif
  
  โอ๋ๆๆๆเดี๋ยวตรูหาให้ใหม่21.gif
 • ลชร

  9 มกราคม 2554 08:41 น. - comment id 32931

  86353667.gif
  
   url ข้างล่าง
  
  http://img403.imageshack.us/img403/3847/86353667.gif
  
  ..................
  
  อ่า.........สวัสดีค่ะ ดาวศรัทธา 23.gif23.gif23.gif
  
  แว๊กก......เพิ่งอ่านเนื้อหากระทู้3.gif3.gif3.gif
 • ดาวศรัทธา

  9 มกราคม 2554 08:43 น. - comment id 32932

  ฉาง ทำไรอ้ะ 20.gif
  
  ระวังมดแดงไปเที่ยวสวนเน้อ14.gif
  
  ฝนมาเที่ยวบ้านเป็นเพื่อนฉางเหรอ
  ระวังนะ เปิดบ้านเฉพาะกิจ ระวังโดนลูกหลง
  (อายุเกิน 18 ยัง)
  
  อ้ะ เลี้ยงกาแฟ ทุๆคน
  
  59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif11.gif
 • ดาวศรัทธา

  9 มกราคม 2554 08:47 น. - comment id 32933

  ขอบคุณเจ้ามดแดงน่ารักนะฝน
  โตะจัยหมดล่ะสิ
  เปิดทู้เพราะ บ้านกลอน โค ตะ ระ เสรี เลยจำเป็น ต้องสะสางเอาเอง
  
  ขออภัย ทุกๆท่านด้วย หากเผอิญเข้ามาโดยไม่ตั้งใจ
 • ฉางน้อย

  9 มกราคม 2554 10:46 น. - comment id 32934

  1...... อ้าววววว เพิ่งเห็น  17.gif17.gif
 • แก้วประภัสสร

  9 มกราคม 2554 10:48 น. - comment id 32935

  อะ หนู ไม่เกี่ยว
  
  หนูมาเป็นกรรมการให้เฉยๆ...
  
  อ้าว ยกหนึ่ง เป๊งๆๆ
  
  19.gif20.gif65.gif
 • ฉางน้อย

  9 มกราคม 2554 10:51 น. - comment id 32936

  2......ม่ะต้องมาเยาะเย้ยตรูเลยไอ่ลิง
  
  ว่าแต่ว่า มดแดงน่าร๊ากกกกกก ชอบๆๆๆ
  
  แท้งค์กิ้วเน้อสหายฯ 11.gif11.gif
 • แก้วประภัสสร

  9 มกราคม 2554 10:51 น. - comment id 32937

  12244078831224407905l.jpg
  
  คลุมเชิง...มองห่างๆ ..อย่างห่วงๆ ..
  
  20.gif
 • ฉางน้อย

  9 มกราคม 2554 10:56 น. - comment id 32938

  4..... ลุงดาว ม่ะต้องมาตอกย้ำฉางน้อยเลยน๊า 19.gif20.gif 
  
  วันพระม่ะมีหนเดียวเน้อลุง 19.gif
 • แก้วประภัสสร

  9 มกราคม 2554 10:59 น. - comment id 32939

  101044120
  
  สวยจังค่ะ
  46.gif36.gif
 • แก้วประภัสสร

  9 มกราคม 2554 11:05 น. - comment id 32940

  b11c9beddc58ee18211943c47427b0a3_1255314
  
  up and down46.gif
 • Dao

  9 มกราคม 2554 11:56 น. - comment id 32941

  ซื้อเครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์สองจังหวะแบบสะพายมาทิ้งไว้เป็นเดือน
  เพิ่งว่างมาลองใช้ ไปซื้อน้ำมันมาใช้น้ำมันเครื่องผสม
  กว่าจะติดเครื่องได้ เล่นเอาเมื่อยแขน
  ลองตัดมาได้ยกนึงและ พอใช้ได้ แต่มือชาเลย
  เปิดเครื่อง พิมพ์แป้นยังชาๆอยู่
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif36.gif
  
  ฝนกะฉางเพิ่งพ้นเกณฑ์ ดูเจ๋ยยๆ อย่าซนล่ะ
  มีพี่นู๋แบมมาอบเป็นกรรมเกินห่างๆ อิอิ
  
  คุณแบมไปถ่ายดอกซากุระที่ไหนมา รึว่าดอกท้อที่ดอยเหนือ
  
  เคยเห็นดอกคล้ายๆกันที่สวนสาธารณะในเมืองไหนจำไม่ได้ แต่สีขาวและดอกเล็กกว่า
  ขาวโพลนเต็มต้นเลย สวยมาก
  แต่ไม่เคยพกกล้องไปไหน ได้แต่ความทรงจำ
  ที่ค่อยๆเลือนลางไปตามกาล
  
  11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif
 • Dao

  9 มกราคม 2554 12:01 น. - comment id 32942

  แมวคุณแบมมาชวนเต้นแอโรบิควอร์มอัพเหรอ
  
  20.gif20.gif20.gif20.gif20.gif
  
  ไปตัดหญ้าวอร์มอัพ จนถึงพักมื้อเที่ยงแล้ว
  
  31.gif31.gif31.gif31.gif31.gif
 • ฉางน้อย

  9 มกราคม 2554 12:22 น. - comment id 32943

  15......ลุงดาว วา พิมพ์ผิด ขอโทษ อย่าถือสา 
  
  วาจะบอกว่า " วา ขำก๊าก กลายเป้น ตรูขำก๊าก ได้ไง 5555
  
  เคยตัว คุยกะลิงฝนบ่อย เลยลืม อิอิ
  
  อย่าถือคนบร้า อย่าว่าคนเมาน๊าลุงดาว
  
  ..... ปล.. ลุงดาวใช้ยี่ห้ออะไรคะ ราคาประมาณเท่าไหร่ 
  
  คือ ที่วาใช้ เป็นของคนอื่น ของวายังไม่ได้ซื้อคะ
  
  เห็นลุงมาคุย เลยลองถามดูว่า ราคาประมาณเท่าไหร่ ยี่ห้ออะไร 
  
  ขอบคุณล่วงหน้านะคะ สำหรับคำแนะนำ
  
  11.gif11.gif
 • Dao

  9 มกราคม 2554 13:22 น. - comment id 32944

  20.gif20.gif20.gif  ตรูจาเรียก ฉางเอ๋อ ดีมะเนี่ย อิอิ
  ชอบนะ "ตรู" ศัพท์รุ่นใหม่บัญญัติ ฟังดูนิ่ม เป็นเพื่อนสนิทกัน
  ยิ่งผู้หญิงใช้กัน ยิ่งคล้ายมาจาก โฉมตรู 555555
  
  ดีละ ชอบกล้าทำ งานตัดต้นไม้ ตัดหญ้า เป็นงานใช้แรง
  ผู้หญิงไม่ค่อยอยากทำ (คงกลัวกล้ามขึ้น)
  เดี๋ยวพลาดพลั้งไป จะเสียโฉมอีกต่างหาก
  
  ระวังรอบคอบละกัน พวกเตรื่องไม้เครื่องมือ
  ของมีคม ป้องกันตัว ดูหน้าดูหลังให้ดี
  
  เครื่องตัดหญ้าที่ซื้อมาเป็นเครื่องใหม่ ซื้อจาก โฮมโปรสาขาพัทยา มีหลายยี่ห้อ
  แบบที่ซื้อ เป็นช่วงลดราคา ยี่ห้อ Euroe รุ่น ROB44AB เคยดูในเน็ท ราคาประมาณ 4500 แต่ที่ซื้อราคาไม่ถึง 3000 ดูในเน็ทตอนนี้ไม่เห็นมี สงสัยบริษัทหนีไปแล้วมั้ง???
  
  เคยซื้อเครื่องมือเมื่อหลายปีก่อน เครื่องใหญ่กว่านิดหน่อย ราคา3000 โดนขมายไปแล้ว แต่ก็ติดเครื่องยากกว่ามากๆๆๆๆๆ
  
  ซื้อเครื่องใหม่ดีกว่า ลองเลือกหาดูในห้าง คงราวๆ 3-4000 ก็ใช้ได้ดี
  
  ระวังกล้ามขึ้น เดี๋ยวพี่เมี่ยงจะโกรธ (รึชอบหว่า ..อิอิ)
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif36.gif
 • ลชร

  9 มกราคม 2554 13:52 น. - comment id 32945

  20.gif20.gif20.gif20.gif
 • 55555

  9 มกราคม 2554 17:46 น. - comment id 32946

  เด็กวัดบ้านนอกมาตามดูคนแก่ใกล้ตายแต่โคตรโง่
  
  จริงม่จริงพี่น้องๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  19.gif19.gif
 • เด็กวัดลิงขบ

  9 มกราคม 2554 17:48 น. - comment id 32947

  นายว่าคนแก่โง่ๆแต่ทำเท่ มีกี่คน
 • แดงอุดร

  9 มกราคม 2554 17:51 น. - comment id 32948

  ใครบอกว่าตามตื้อ เราตามดูความโง่ปัญญาอ่อนของคนแก่ๆใกล้ตายตั่งหาก จริงป่ะ
  
  นายสะสางอะไรเหรอ เราเห็น...เห็นอะไรม่รู้ คล้ายๆความโง่แต่ทำเป็นเท่ติดหางเป็นพวงเชีย
  
  จริงไหมๆๆ19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ไพร่ พลเมือง

  9 มกราคม 2554 17:55 น. - comment id 32949

  เห็นนายพูดแล้วเราชอบนะ ยิ่งคนโง่ทำเท่แล้วเรายิ่งช้อบชอบว่ะ 10.gif19.gif19.gif19.gif
  
  มันเป็นนิสัยส่วนตัวไม่ควรเลียนแบบ
  
  ยิ่งเป็นเด็กสวนฯ เราเด็กวัดลิงขบยิ่งช้อบชอบ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  บอกนายแล้วงัย  นายลงกลอนมาก็ต้องเจอเราทุกกระทู้แน่ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  นายเรียกว่าตามตื้อเหรอแต่เราเรียกตามดู ตามประจานคนแก่ใกล้ตาย มาทำเท่แต่โชว์ความโง่ว่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  นายว่ามีไหมคนแก่ๆ ทำเท่อวดรู้ แต่โคตรจะโง่ปัญญาอ่อนเลยว่ะ นายว่ามีไหม
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ดาวสัทที คนหน้าอา

  9 มกราคม 2554 18:07 น. - comment id 32951

  ถ้าเด็กวัดหมายถึงเรา นายไม่ต้องเชิญนะ
  
  พอเห็นชื่อนายดาวสัตว์ทวย เอ้ย..เขียนผิดว่ะ ขอโทษ ดาวอะไรนะ ไม่รู้สิ เราก็รีบเข้ามาแล้ว
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เฮ้ยยยไม่สบายเหรอ ดูหงอยๆไปนะ ไม่ห้าวเหมือก่อนเลยนี่หว่า
  
  เป็นรัยไปรึเปล่า เราพอช่วยอะไรนายได้บ้าง เช่นประจาน อะไรทำนองเนี้ย
  
  เห็นใครต่อใครเรียกลุง นายก็แก่แล้วสิ แถมเป็นเด็กสวนฯด้วย ต้องเชี่ยวชาญชำนาญมากใช่ไหม
  
  ลอกวิกิ กูเกิลมาอวดเท่ก็ต้องไม่ผิดใช่ไหม เช่น คนธรรม์ กุมพัน พระพรหมไม่ดี อะไรทำนองเนี้ย นายเอามาจากพระคัมภีร์เล่มไหนเหรอ  เราอยาหามาอ่านบ้าง คงไม่ปิดบังความรู้ใช่ไหม 
  
  คนแก่อายุมากขนาดนายอ้างมา แสดงว่าต้องเป็นคัมภีร์ชั้นเยี่ยม หาอ่านยากแน่เลย เราเด็กวัดบ้านนอกไม่ค่อยได้อ่าน บอกเราหน่อยสิ เราจะพยายามไปเสาะหามาอ่านว่ะ
  
  นึกว่าสงสารเด็กบ้านนอกเถอะ เราเด็กนายกทักษิน ชินวัตร วันๆโดนท่านนายกทักษินหลอก ต้องพยายามหาตำราดีๆมาอ่านจะได้ฉลาดเหมือนนาย และพวกนายงัย 
  
  ดูอะไรๆๆพวกนายทำแต่เรื่องเท่ๆๆ กู้เงี้ย โกงเงี้ย เดินไปให้เขาจับตัวเท่เดินโทรศัพท์ ถ่ายคลิปเงี้ย อื้อฮือ โคตรเท่เลยว่ะ เท่ทั่วโลกด้วยนะ
  
  แม่ง..ไอ้คนที่จับตัวไปโคตรโง่เลย นายว่าเราพูดถูกไหม
 • แดง อุดร

  9 มกราคม 2554 18:12 น. - comment id 32952

  นี่ได้ข่าวว่าพวกนาย เตรียมตัวลุกขึ้นจับอาวุธไปปราบเขาแล้วนี่ 
  
  เราว่าพวกเขาต้องโคตรกลัวพวกนายแน่เลย ยังงัยเราก็ขอเอาใจเชียพวกนายนะ
  
  พวกเสื้อแดง ยังปราบจนเหี้ยนเต้แล้ว คนบ้านใกล้เรือนเคียงนั่นจะครณามือพวกนายเร้อะ 
  
  เราดูพวกเขาจะกลัวพวกของนายมากนะ เพราะพวกนายมีแต่คนเก่งๆ ฉลาดปราดเปรื่อง 
  
  เย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขอให้เอาตัวพวกนายมาไวๆๆนา
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 9540000002608

  9 มกราคม 2554 19:26 น. - comment id 32956

  ทหารไทยสุดโหด ไล่ยิง 60 ชาวบ้านเขมรมือเปล่าที่บ้านโดนอาว เมื่อวานไล่ยิงที่บุรีรัมย์ ตาย 1 เจ็บ 1  
   
  
  สื่อเขมรประโคมข่าวอ้างทหารไทยไล่ยิงชาวกัมพูชาที่บ้านโดนอาว
  
     หนังสือพิมพ์รัศมีกัมพูเจีย เสนอพาดหัวข่าว ทหารไทยชุดดำไล่ยิงชาวกัมพูชา 60 คน ที่เข้าไปรับจ้างนายทุนชาวไทยลากไม้พยูงที่บ้านโดนอาว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จนต้องหนีเอาชีวิตรอดอย่างหวุดหวิด หลังจากเมื่อวานนี้เพิ่งเสนอข่าวในกรณีคล้ายกันที่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ จนทำให้ชาวกัมพูชาเสียชีวิตไป 1 คน บาดเจ็บ 1 คน ทั้งสองเหตุการณ์กระทบต่อความรู้สึกของชาวกัมพูชา
     ทั้งนี้ สื่อมวลชนที่กัมพูชา รายงานว่า ทางการกัมพูชาเตรียมทำหนังสือประท้วงไทยไปยังสหประชาชาติ เพราะในรอบปีที่ผ่านมา ชาวกัมพูชาถูกยิงเสียชีวิตตามแนวชายแดนไปแล้วกว่า 20 คน ถือว่าไทยทำผิดข้อตกลงชายแดน ที่จะไม่ใช้กำลังจนทำให้เกิดความสูญเสีย
  
  http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=
 • Dao

  9 มกราคม 2554 19:50 น. - comment id 32957

  อาฉาง
  พิมพ์ตกไปนะ หมายเครื่องมือ "สอง" ที่ซื้อในราคาราวๆ 3000
  จากร้านแถวๆ สะพานพระรามหกฝั่งธนฯ (ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่า)
  
  วันนี้ได้ลองใช้เครื่องใหม่ ตอนแรกก็อืด นึกว่าไม่มีแรง พอใช้ไปสักพักก็เร็วปรื๊ดเลย
  คงเป็นเพราะช่วงรันอิป้ายแดง อิอิ
  
  ได้ออกแรงจนหมดน้ำมันไปหลายลิตร
  หญ้าเตียนไปแถบนึง ยังต้องต่ออีกหลายยก
  
  ฝน ขำอาราย กินข้าวยัง
  เพิ่งอิ่มท้อง เลยเข้ามาตอบช้าหน่อย
  
  แขกมานานแล้ว
  ต้องไปต้อนรับหน่อย
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 55555

  9 มกราคม 2554 20:43 น. - comment id 32958

  คิดถูกแล้วเด็กวัดบ้านนอก จบ ป๔ วัดลิงขบมาตามที่บอกนายไว้มิเปลี่ยนแปลง
  
  เราชอบนะเด็กสวนฯเก่งๆแบบนายเนี่ย มันคุยสนุก แ ละมันทำให้เรารู้สึกฉลาดขึ้นยังงัยก็ไม่รู้บอกไม่ถูกว่ะ
  ยิ่งคนแก่ใกล้ตายแต่สมอง ไม่รู้สิบอกไม่ถูกว่ะ เราไม่ค่อยเห็นคนแก่บ้านนอกเป็นแบบนายนะ
 • เด็กวัดลิงขบ

  9 มกราคม 2554 21:07 น. - comment id 32959

  เย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เด็กวัดลิงขบได้สนุกอีกแระ
  
  ได้เห็นคนแก่ใกล้ตายแสดงความโง่ปัญญาอ่อนอีกแล้ว เย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  นายสนุกเหมือนเราไหมมนายดาวสัททวย คนหัวขาด
  
  เออ....ไปลอกวิกิ กูเกิลมาอ่านอีกก็ดีนะ เราได้ความรู้ใหม่ ได้รู้จักศัพท์ใหม่ๆ แฮะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆขำชิกหาย ขำกลิ้งลิงกะหมาเลยนะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • Dao

  9 มกราคม 2554 21:12 น. - comment id 32960

  #19
  คนแก่ใกล้ตายคือใครเหรอ
  พ่อทักของแก หรือว่า พ่อของแก
  หรือว่าพ่อแกตายไปแล้ว หรือว่าเป็นลูกไม่มีพ่อ
  เป็นลูกเลี้ยงพ่อทัก
  เอาให้แน่สักคน
  รู้แต่ว่า ฉันไม่แก่เท่า นายทัก ของแก
  
  โคตรโง่นี่ แกใช้มาตรฐานเด็กวัดบ้านนอกมาวัดไม่ได้หรอก
  ดอกเต้ออย่างนายทักแก ขายโง่ออกมาไม่รู้เท่าไร
  มีคนโคตรโง่มายอมเป็นทาสรับใช้อีกต่างหาก
  
  #20
  แกเรียกฉันว่านายเหรอ ฉันว่าเกิดมายังไม่เคยมีคนมาเป็นทาสเลยนะ
  จะเรียกนายดาว ก็ได้
  แล้วคนแก่โง่ๆนี่พ่อแกเหรอถึงได้มีลูกอกตัญญู
  ไปรับคนขายชาติเป็นพ่อ
  หรือเรียกตัวเองล่วงหน้าตอนแก่
  หรือว่าแกจะไม่แก่ จะตายเสียก่อนแก่ 
  สงสัยข้อสุดท้าย แน่เลย
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  อย่าอ้างพล่อยๆว่าเป็นเด็กวัดลิงขบ
  เสียชื่อเขาเปล่าๆ
  
  #21
  ถ้าไม่เรียกว่าตามตื๊อ งั้นเรียก ตามรังควาญก็ได้
  หรือว่าคอยตามจีบ
  
  19.gif19.gif20.gif19.gif19.gif
  
  แกคงไม่เป็นตุ๊ดนะ หรือเป็นหว่า เห็นชอบด่าผู้หญิงด้วย
  มีศักดิ์ศรีหน่อยสิ ไม่ให้เกียรติเพศแม่เลยรึ
  หรือว่าไม่เคยมีแม่คอยอบรมสั่งสอน
  
  อ้อ อ้างเป็นแดงอุดร หาพวกเหรอ
  คนอุดรดีๆเขาจะเคืองเอา ไปไหว้ไปเยี่ยมหลวงตาบัวมั่งป่าว
  
  วัดป่าบ้านตาดน่ะไปถูกไหม หรือไม่เคารพท่าน
  หรือไม่ได้ถือพุทธ
  
  เป็นเด็กวัดน่ะเคยเข้าวัดทำบุญมั่งมั้ย
  
  #22
  เออดี จะเขียนให้แกอ่านบ่อยๆ
  คอยติดตามให้ตลอด
  แต่ขอลบความเห็นของแกทั้งหมด เพราะขี้เกียจตอบ
  เห็นแว๊บๆว่าเป็นของแก ฉันก็ลบเลย ไม่ทันอ่าน คงไม่ขอโทษด้วย เพราะไม่อยากตอบ
  
  อ้อ ยอมรับว่าเป็นไพร่
  เป็นเด็กย้อนยุคหรือเป็นคนแก่วัยเด็ก
  
  7.gif7.gif7.gif7.gif
  
  #23-25
  แกชอบคำผวนเหรอ อยากใช้คำหยาบก็ว่ามาเลยตรงๆ
  ไม่ต้องเหนียม คนเขารู้สันดานของแกกันหมดแล้ว
  
  แกมีนิสัยชอบลองภูมิอวดฉลาดเหรอ มีปมด้อยอะไรรึเปล่า
  มีใครประจานแกตั้งแต่เด็กรึเปล่า
  ลองไปหาจิตแพทย์บ้างนะ ถ้าไม่สายเกินไป อาจมีโอกาสหายได้นะ
  
  ยอมตัวเป็นทาสเขาหัวปักหัวปำ
  
  รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ทำอะไรก็เป็นเรื่องรัฐบาล ทำไมต้องไปเหมาว่าเป็นพวกฉัน
  
  ถ้ารัฐบาลทำไม่ดี ฉันก็ไม่ชอบ ไม่ว่ารัฐบาลไหน
  สู่รู้ดีนี่ เห็นอะไรฟังอะไรก็เชื่อไปหมด
  
  แต่มองอะไรในแง่ดีเป็นมั้ย
  
  รัฐบาลไปช่วยแก้ปัญหา กลับซ้ำเติม
  
  คนไทยไม่ใช่พวกแกหรือ
  
  แกเป็นคนไทยหรือคนเขมร
  
  67.gif67.gif67.gif
 • Dao

  9 มกราคม 2554 21:14 น. - comment id 32961

  #27-28
  ตอบไปแล้ว
 • กรูเอง

  9 มกราคม 2554 21:26 น. - comment id 32962

  อ๋อพ่อกรูยังแข็งแรงดีว่ะ กรูว่าพ่อมรึงมากกว่ามั้ง จริงป่ะ แก่ยังพอว่ายังเสือกโง่อีก กรูเซ็งว่ะ
  อ้าวมรึงลูกไม่มีพ่อ มาบอกกรูทำไมเนี่ย ฟายป่ะ ดีสิเป็นลูกเลี้ยงพ่อทักษิน กรูอยากเป็นแทบขาดใจ เป็นลูกเลี้ยงคนดีทำเพื่อชาติบ้านเมืองกรูภูมิใจ
  
  มรึงเป็นลูกเลี้ยงไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อน หรือลูกเลี้ยงไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ มรึงภูมิใจตรงไหนวะ
  
  ท่านทักของกรูโคตรโง่ตรงไหนเหรอ กรูเพิ่งรู้ว่ะ คนโง่จนเป็นเศรษฐี มีคนให้เกียรติทั่วโลก จนไอ้พวกสารเลวอย่างไอ้พวกชาติชั่วมันอิจฉาริษยา อย่างนี้มันมีที่ไหนเหรอ
  
  ไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนของมรึงฉลาดมากนี่หว่าจนต้องใช้วิชามารชั่วปล้นฉกชิงวิ่งราวเอาสารพัด ฉลาดจนมุดหัวอยู่แต่ในปะเทดของตัวเอง จริงป่ะ
  
  มาตรฐานของมรึงเด็กสวนฯเป็นแบบนี้ใช่ป่ะ
  
  บอกความโง๋ของพ่อทักกรูหน่อยสิ อยากรู้อ่ะ โง่ไม่กู้ ๘ แสนล้าน โง่ไม่ลอกของคนอื่นมาใช้อย่างหน้าด้านๆใช่ป่ะ โง่ไม่แอบเช็ดเมียเพื่อน โง่ไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้าน จนออกไปไหนไม่ได้ โง่ไม่ไปลอกวิกิ กูเกิลเอาทำเท่แบบผิดๆถูกๆ เออว่ะ พ่อทักของกรูนี่โง่จริง กรูยอมรับว่ะ
 • 55555555

  9 มกราคม 2554 21:27 น. - comment id 32963

  เย่สนุกจังเลย อย่าลบนะโว้ย กรูกำลังสนุก กรูชอบโชว์โง่ว่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 21:40 น. - comment id 32964

  #31-32
  ฉันไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคใดๆ
  คำซ้ำๆซากของแกมีแค่นี้เหรอ หัวสมองไม่พัฒนามั่งรึ
  
  อ้อ ยอมเป็นทาสติดดินเลย ขอเป็นลูก
  คนโกงชาติปล้นยุยงให้เผาเผาเมืองทำลายคนในชาติของตัวเอง
  
  ว่างๆไปกราบตีนพ่อขอให้มาเข้าคุกเมืองไทยเป็นมิ่งเป็นขวัญทาสด้วยนะ
 • แดงอุดร

  9 มกราคม 2554 21:48 น. - comment id 32965

  อ้อ นายดาวสัตว์ทวย คนหัวคาสิ หรือนายดาวสัตว์ที คนหน้าหา วะ มรึงเลือกเอาสิ 
  
  อ๋อพ่อกรูไม่โง่ว่ะ เพราะไม่เคยไปลอกวิกิ กูเกิลมาทำเท่อวด มรึงไอ้ไอ้คนไปลอกมาผิดๆถูกๆนี่มันโง่ไหมวะ บ้านนอกกรูเรียกว่าไอ้คนโง่ระยำนะ มรึงเรียกว่างัยเหรอ
  
  อกตัญญู มรึงเขียนมาน่ะ มรึงรู้ความหมายเหรอ รึคิดจะไปลิกวิกิมาให้กรูอ่านอีก เออดีว่ะ 
  
  พ่อทักกรูขายชาติตรงไหนเหรอ กรูว่ามรึงตอบกรูไม่ได้ ไอ้พวกแอบเช็ดเมียเพื่อนนี่มันขายชาติไหม จอมกู้ขายชาติไหม เอ็มโอยูเจ้าปัญหาขายชาติไหม สปก๔-๐ ขายชาติไหม เออๆๆ พ่อทักกรูขายชาติจริงๆว่ะ
  
  กรูเด็กวัดลิงขบเสียชื่อยังงัยเหรอ เสียชื่อที่ไม่ไปลอกวิกิ มาอวดเท่ผิดๆถูกๆใช่ป่ะ
  
  มรึงนี่โง่อีกแระ ก็กรูบอกมรึงแล้วงัยว่ากรูตามดูความโง่ของมรึงงัย รัยวะเด็กสวนฯโง่ ตลกว่ะ รึอ่านแล้วไม่เข้าใจวะ
  
  กรูไม่เคยด่าใครมั่ว ผู้หญิงกรูยกย่อง แต่กรูมีข้อยกเว้น คัมภีร์อะไรของมรึงอีกล่ะว่าผู้หญิงทำชั่วไม่เป็น บอกมาสิ ผู้หญิงเลวๆต่างจากกรูตรงไหน หากเลวก็ต้องด่าจิงป่ะ 
  
  แม่กรูอบรมสั่งสอนกรูมาดีมาก สั่งสอนว่าอย่าทำเท่ ไปลอกเขามาอวดคนอื่นแบบผิดๆถูกๆ อย่าด่า ใส่ร้ายป้ายสีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองด้วยเรื่องเท็จ  แม่มรึงสั่งสอนแบบกรูป่ะ
  
  กรูเป็นพุทธ เต็มร้อย มรึงคิดดู มรึงไปทำเท่ลอกมากรูยังรู้เลยว่ามรึงผิด รึมรึงว่ามรึงไม่ลอกมาผิดฮึ มรึงน่ะพุทธแบบไหนว ะ รู้พุทธเท่าฮีมด  ทำบุญไหม พุทธไหม เอาเป็นว่า กรูรู้พุทธมากกว่ามรึงละกัน จิงไหม มรึงนี่โง่ถาวรว่ะ ไอ้ทุย 
  
  หลวงตามัวน่ะเร้อะ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆไม่อยากพูด ลงว่าด่าคนดี ยกย่องคนเลว กรูก็สาปส่งแล้ว  มรึงรู้จักพระสงฆ์ระดับแค่นี้งัย มรึงเลยโง่ถาวร จิงป่ะ
 • 55555

  9 มกราคม 2554 21:56 น. - comment id 32966

  เด็กสวนฯรัยวะ ตอบกรูโคตรกระจอกเลย อะไรเหรอคำซ้ำๆ เออกรูอยากพัฒนาแบบมรึงว่ะ
  
   บอกกรูหน่อยสิ คนธรรม์ กุมพัน พรหมไม่ดี อยู่คัมภีร์อะไร 
  
  ไม่เป็นรัย เด็กสวนฯอย่างมรึงบอกกรูหน่อยสิ โกงชาติอะไรบ้าง ขอสักอย่างเดียวพอ แต่หากมรึงเอาความเท็จมาพูดขอให้พระสยามเทวาธิราชลงโทษให้มรึงตายใน ๗ วัน บอกมาสิ 
  
  โกงภูเขายายไหม โกงบ้านหลวงไหม โกงเมียเพื่อนไหม บอกสักอย่างสิอยากรู้ เก่งเด็กสวนฯอย่างมรึงรู้แน่เลย ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เผาบ้านเผาเมืองกับปล้นชาติเข่นฆ่าประชาชน บาดเจ็บล้มตาย โกงสารพัด อะไรเลวกว่ากัน
  
  ติดคุกในฐานะอะไรเหรอ บอกหน่อยสิเด็กสวนฯผู้ฉลาด
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:01 น. - comment id 32967

  #31
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  ในที่สุด สันดานดิบของแก ก็กดไว้ไม่อยู่
  
  คนโกงชาติเห็นโทนโท่ ศาลตัดสินแล้วยังแถ
  
  นโยบายปล้นชาติแกยังมองไม่ออก
  ยักย้ายถ่ายเทเงิน หลอกคนไทย
  ขายสมบัติที่ปล้นมา ให้สิงคโปร์จนรวยเละ
  
  แถมยังจ้างต่างชาติทำลายไทย
  ยุยงปลุกปั่นป่วนเมือง
  
  แกคงไม่ได้ไปเผากะเขาด้วยนะ
  
  หรือว่าศาลากลางแถวอีสานเป็นฝีมือแก
  
  (อย่าสารภาพนะ เดี๋ยวถูกใช้เป็นพยาน จับแกเข้าคุก)
 • ไพร่ พลเมือง

  9 มกราคม 2554 22:03 น. - comment id 32968

  กรูลองภูมิ อวดฉลาดตรงไหนเหรอ บอกสิ ๙กรูก็บอกยี่ห้อ แล้วกรูมีปมด้อยตรงไหนเหรอ 
  
  มรึงน่ะโง่รึเปล่าล่ะ กรูรู้มรึงน่ะอายกรู เพราะอวดเป็นเด็กสวนฯ แต่อวดโง่เต็มๆจริงป่ะ
  
  หาจิตแพทย์น่ะควารเป็นมรึงนะ เพราะมรึงดูจะไม่รู้จักตัวเองเลยนี่จิงป่ะ
  
  กรูก็ไม่ใช่พวกใคร ไอ้พวกเลวๆกรูเกลียดที่สุด 
  
  อ้อเรียกว่าไปแก้ปัญหาเหรอ อึมมม.... คนของใครล่ะที่ไปน่ะ แก้หรือสร้างปัญหา บอกสิ
  
  คนไทยพวกกรู กรูรักคนไทย แต่คนไทยเลวๆๆกรูก็ไม่รัก 
  
  คำพูดของมรึง มันดูขัดๆกันนะ จริงไหม
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:09 น. - comment id 32969

  #34-35
  ตอบแล้ว
  
  
  19.gif20.gif19.gif
 • 55555555

  9 มกราคม 2554 22:13 น. - comment id 32970

  กรูถามมรึงงงัยว่าโกงชาติอะไรไปบ้าง ที่มรึงว่าทนโท่น่ะ บอกมาสิ 
  
  นโยบายปล้นชาติน่ะมีอะไรบ้างบอกมาสิ ๑อย่างพอ 
  
  ที่ว่าขายให้สิงคโปร์น่ะ ขายอะไร บ้าง เอไอเอส เป็นของใคร ดาวเทียมเป็นของใคร
  
  ตอนนี้ใครกำลังทำลายชาติ ต่างชาติไม่คบ ต่างชาติเขาหัวเราะเยาะความโง่เง่า  สินค้าขายไม่ออก ตอนนี่ต่างชาติบีบจนหน้าเขียวหน้าเหลือง เนี่ยใคร ผู้นำเด็กน้อยของมรึงน่ะ เคยได้ไปจับมือกับผู้นำสำคัญคนไหนบ้าง ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ คนรัยวะโง่ชิกหาย แค่นี้ยังมองไม่ออก คนบ้านนอกเขารู้ใส้พุงของไอ้คนพวกนี้หมดแล้ว ขอบอก
  
  อีสานบ้านกรูน่ะเขาไม่โง่อย่างมรึงหรอก ไอ้ทุย
  
  พวกมรึงเลวๆน่ะ มันจับได้หมดแระ ไม่ต้องมีพยงพยานหรอก จริงป่ะ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:14 น. - comment id 32971

  #37
  คนป่วย ยังไม่รู้ตัวเองว่าป่วย
  
  ลองมองคนรอบข้างดู ว่ามีใครเหมือนแกบ้าง
  
  ทำไมคนปกติดี ถึงมีอยู่คนเดียว
  
  ไม่เฉลียวใจบ้างรึ
 • 55555

  9 มกราคม 2554 22:15 น. - comment id 32972

  ๓๔ -๓๕ มรึงตอบอะไรกรูวะ ยกมาดูสิกรูอยากรู้
 • 55555

  9 มกราคม 2554 22:19 น. - comment id 32973

  กรูเฉลียวใจอย่างเดียวว่ะว่าทำไมเด็กสวนฯมันโง่จังวะ  มเด็กสวนฯจะโง่อยู่กี่คน
 • 55555

  9 มกราคม 2554 22:21 น. - comment id 32974

  มรึงน่ะรึคนปกติ  ขนาดลอกมาผิด มรึงยังโง่เนี่ยนะปกติ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เด็กสวนฯคิดได้แบบเนี้ยเหรอ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 55555555

  9 มกราคม 2554 22:23 น. - comment id 32975

  มรึงว่าคำพูดมรึงมันขัดๆกันไหม
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มรึงคนปกติแบบไหนวะ พูดขัดกันยังไม่รู้เลย
  
  ลอกมาผิดยังไม่รู้  เนี่ยรึปกติ ปกตแบบไอ้พรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้เหรอ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 55555

  9 มกราคม 2554 22:28 น. - comment id 32976

  เฮ้ยๆๆอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะ กรูกำลังสนุ๊กสนุกเลยว่ะ
  
  มรึงยังไม่บอกกรูเลยนะว่า คนธรรม์ กุมพัน มรึงเอามาจากคัมภีร์เล่มไหน
  
  รึมรึงไปเอามาจากหลวงตามัว วัดป่าๆๆอะไรของมรึงน่ะ
  
  วัดแบบนั้นนะ จ้างกรูเป็นเงินกรูยังไม่ไปเลย ไปแล้วมีสมองเท่ามรึง กรูอยู่กับหลวงพ่อหลวงปู่กรูดีกว่า รู้อะไรเยอะกว่ามรึงอีก จิงป่ะ
  
  
  ยิ่งคุยกะมรึงกรูยิ่งรู้สึกภูมิใจในความเป็นคนบ้านนอกของกรูว่ะ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:31 น. - comment id 32977

  มั่ว
  เห็นอะไรก็คิดตื้นๆ
  คิดสั้นๆ
  
  การทำดีสร้างรากฐานให้ชาติต้องใช้เวลา
  คนทำดี เจตนาดีต่อบ้านเมือง
  ต้องดูกันนานกว่าจะเห็นผล
  
  ไม่ได้แก้ตัวแทนใคร
  ไม่สนใจด้วย
  
  ถ้าเอาหลักฐานพยานเหตุผลมาถกกันข้างๆคูๆ
  รู้ครึ่งๆกลางๆ
  
  เสียเวลา ไม่มีวันจบสิ้น
  
  สมองแก วนเวียนอยู่แค่นี้รึ
 • แดงอุดร

  9 มกราคม 2554 22:39 น. - comment id 32978

  เอ้าคิดยาว มรึงบอกหน่อยสิ 
  
  " ๑ สร้างรากฐานให้ชาติมรึงใช้เกณฑ์อะไรวัด
  
  ๒ ต้องใช้เวลากี่ปี
  
  ๓ คนทำดี เจตนาดีต่อบ้านเมืองมรึงใช้เกณฑ์อะไรวัด
  
  ดีๆคุยกันด้วยเหตุผลกรูชอบว่ะ  แล้วจะได้รู้กันว่าใคร ข้างๆคูๆ ครึ่งๆกลางๆ
  
  ไอ้ ๓ ข้อที่กรูถามมรึงแล้วกรูจะมาตอบมรึง ขอดูคำตอบมรึงก่อนว่ะ มรึงมันเด็กสวนฯ กรูมันเด็กวัดลิงขบ  กรูกลัวศักดศรีมรึงว่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ก๊ากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเอิกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:43 น. - comment id 32979

  มัวคอยสงสัยตอดนิดตอดหน่อย
  ไม่มีสมองคิดมั่งหรือ
  
  หรือต้องมีคนคอยชี้นิ้วนำ
  หรือคอยรับเงินค่าตัว
 • เด็กวัดลิงขบ

  9 มกราคม 2554 22:45 น. - comment id 32980

  มรึงแก่ขนาดคนเรียกลุง  กรูคุยกะมรึงแล้วเหมือนคุยกะเด็กสวนฯอมมือว่ะ
  
  รึคนยุคนี้ มันเป็นเด็กแบบมรึงไปหมดวะ
  
  แล้วกรูก็ไม่ได้แก้ตัวแทนใครเหมือนกัน แต่มันต่างกันที่ จินตนาการกับความเป็นจริงว่ะ ใช่ไหม
  
  บ้านนอกคนเขาอยู่กันด้วยความจริงว่ะ จิงป่ะ ไม่ใช่จินตนาการเอา
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:48 น. - comment id 32981

  ถ้าคุยกับพ่อแกคงไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
  พ่อแกคงเสื้อแดงทั้งตระกูล
 • 55555555555

  9 มกราคม 2554 22:51 น. - comment id 32982

  ตอดนิดตอดหน่อยอะไรมรึง กรูถามมรึง ถ้ามรึงโง่ จะไม่ตอบกรูก็ได้กรูไม่ถือว่ะ กรูเด็กวัดลิงขบใจนักเลงไม่ถือสาคนโง่ ยิ่งคนอายุมากโง่ๆกรูคนบ้านนอกยิ่งให้อภัยว่ะ
  
  มรึงมันเป็นเลยคิดว่าคนอื่นเป็นแบบมรึงสิ ใช่ป่ะ
  
  กรูแพ้มรึงอยู้แล้ว มรึงเด็กสวนฯ มีวิกิ กูเกิลคอยช่วย เลยไม่มีใครต้องชี้นิ้ว ไม่ต้องรับเงิน
  
  กรูมีหลวงปู่หลวงตา พ่อแม่คอยช่วย เลยสู้มรึงไม่ค่อยได้ว่ะ รึกรูยอมแพ้มรึงซะดี วัดลิงขบยังงัยก็สู้เด็กสวนฯอย่างมรึงไม่ได้จิงป่ะ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:54 น. - comment id 32983

  ถ้าแกแน่จริง
  ทำไมไม่เผยตัวตนออกมา
  
  ซ่อนซุกหัวอยู่ทำไม
 • 555555555555555555555

  9 มกราคม 2554 22:55 น. - comment id 32984

  อ๊ะ มรึงนี่ฉลาดเป็นเหมือนกันแฮะ ใช่พ่อกรูเสื้อแดง ทั้งตระกูล
  
  กรูก็คุยกะพ่อแม่มรึงไม่รู้เรื่องแน่ มรึงมันทั้งตระกูลคบกับไอ้พรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้แอบเช็ดเมียเพื่อน คบกับไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ 
  ยังงัยก็ไม่รู้เรื่องว่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขำยาวหน่อยนะ มันขำอ่ะ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 22:58 น. - comment id 32985

  เป็นเสื้อแดงทำไมไม่ออกมาล่ะ
  
  อายใคร
  หรือกลัวโดนจับเข้าคุก
 • 555555555555

  9 มกราคม 2554 22:59 น. - comment id 32986

  นี่กรูมาตามดูความโง่ของมรึง เข้าไปคุยกะมรึงถึงในบ้าน ยังไม่เรียกว่าเผยตัวอีกเร้อะ 
  
  มรึงเห็นชื่อกรูก็น่าจะพอรู้แล้วนะ ยังสงสัยส้งตรีนอะไรอีกล่ะ
  
  ทำไมกรูต้องซุกหัว หัวหนึ่งซุกในกางเกงใน หัวหนึ่งอยู่บนบ่ามรึงจะเอาหัวไหนวะไอ้ดาวสัตว์ทวย คนหัวคา
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มรึงยังไม่บอกเลยนะ คนธรรม์ กุมพัน มาจากคัมภีร์พุทธศาสนาเล่มไหน
 • 555555555555555555555

  9 มกราคม 2554 23:02 น. - comment id 32987

  มรึงนี่โง่อีกแระ มรึงไม่เห็นที่ราชประสงค์เหรอ  พวกเสื้อแดงเขากลัวซะมาไม่กี่คนเอง
  
  พันทมารชั่วของมรึงสิ มาครั้งละเป็นล้านๆๆ
  
  ยังว่าเน้อะ มีเส้นซะอย่าง
  
  พอต่างเมืองไม่มีเส้น เลยเดี้ยงเลย งานี้กรูว่าคุกยาวแน่ว่ะ เชื่อป่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 23:02 น. - comment id 32988

  แน่จริงล็อคอินเข้ามาเลย
 • Dao

  9 มกราคม 2554 23:13 น. - comment id 32989

  จะไปแล้วนะ
  ถ้าอาย ส่ง email ไปคุยก็ได้
 • 555555555555555555555

  9 มกราคม 2554 23:14 น. - comment id 32990

  ล๊อกอินอะไรเนี่ยสำคัญมากสำหรับมรึงขนาดนั้นเลยเหรอ
  
  กรูถามมรึง ๔-๕ ข้อเนี่ย ล๊อกอินมนัช่วยให้มรึงเกิดสติปัญญาได้มากมายเลยใช่ไหม
  
  อึมม..กรูเพิ่งเร้ว่ะ
  
  บอกแล้วงัยว่ามรึงยอมรับว่ามรึงโง่ กรูจะให้อภัย 
  
  รึมรึงลงทุนคลานมากราบตรีนกรูนะ กรูจะสอนความฉลาดให้มรึง เอาป่ะ
  
  คนบ้านนอกล๊อกอินมนไม่สำคัญอะไร ปัญญาต่างหากสำคัญที่สุด จิงป่ะ
  
  สรุปมรึงตอบกรูได้กี่ข้อ เอาข้อเดียวก็ได้ กุมพัน เนี่ย มันอะไร กุมกะดอพันอัน รึว่ากุมอีปิ พันอันวะ เด็กสวนฯคนเก่งเฉลยหน่อยสิ เด็กวัดลิงขบอยากรู้อ่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 555555555555555555555

  9 มกราคม 2554 23:16 น. - comment id 32991

  ทำไมกรูต้องอายมรึง มรึงสิต้องอายกรูเพราะมรึงมันโง่กว่ากรู จิงป่ะ
  
  email อะไรเนี่ยกรูไม่เข้าใจ สงสัยวัดลิงขบสอนไม่ถึงว่ะ
 • Dao

  9 มกราคม 2554 23:27 น. - comment id 32992

  แกนี่ประสาทแดกรึเปล่า
  วนเวียนถามกุมนั่นนี่อะไรคัมภีร์อะไร
  
  บอกอยู่แล้วว่าเอามาจากไหน
  
  นั่นคือก๊อบ
  
  จะผิดจะถูก แกก็ไปเอาเครดิตกับแหล่ง
  
  ยังตะบันถามอยู่ได้
  
  อวดฉลาดอวดเก่งมากนักก็ไปแข่งกับไอ้ตูบข้างบ้านแก
  ไปดมขี้พ่อขี้แม่แก
  ถ้าแกดมขี้กินขี้ชนะหมาขี้เรื้อน
  
  ก็จงภูมิใจว่ายอด
  เก่งกว่าหมาขี้เรื้อน
  
  แล้วไม่ต้องมาบอกนะ
  ว่า แกชนะแล้ว
  
  ไม่สนว่ะ
 • แดง อุดร

  10 มกราคม 2554 06:18 น. - comment id 32993

  คห ๖๑ 
  
   ก็มันผิด มรึงแก่แล้ว ไม่รู้ยังโง่ทำเท่เอามาอวด มรึงก็โง่แล้ว ใช่ป่ะ มรึงก๊อปสองครั้งผิดทั้งสองครั้ง มรึงว่ามรึงโง่ไหมล่ะ กรูต้องถามสิ ไอ้ทุย เพื่อประจานความโง่ของมรึงงัย
  
  กรูเด็กวัดบ้านนอก เรียนวัดลิงขบแท้ๆ ไม่ต้องเรียนสวนฯยังรู้เลย ชาตินี้มรึงน่ะคนแก่โง่ๆไปจนตายแหละ
  
  กรูจะแข่งทำไมกับไอ้ตูบ ก็ขนาดมรึงแก่จะตายแล้ว เรียนสวนกุหลาบด้วยยังโง่ ไม่รู้คำง่ายๆ งั้นมรึงก็โง่กว่าไอ้ตูบข้างบ้านกรูน่ะสิ
  
  งั้นมรึงก็มาดมขี้พ่อขี้แม่กรู กินขี้พ่อแม่กรูได้เลย เพราะมรึงน่ะรู้น้อยกว่ากรูเด็กวัดบ้านนอก 
  
  กรูต้องบอกมรึงสิว่ากรูเด็กวัดลิงขบชนะมรึงที่เรียนสวนกุหลาบแต่โง่ชิกหายเลย โง่กว่าหมาขี้เรื้อน  จริงป่ะ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มรึงต้องไม่สนอยู่แล้ว เพราะมรึงมันโง่งัย 
  
  เด็กสวนกุหลาบ อย่างมรึง...
  - สมุนไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อน 
  - ทาสไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ 
  - หมาน้อยใต้ส้นตรีนไอ้พวกพันทมารชั่วทำลายชาติอย่างไอ้แป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศ
  ถึงสนก็ไม่มีวันฉลาดไปได้หรอก จิงป่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ขำชิกหายว่ะ
 • Dao

  10 มกราคม 2554 08:56 น. - comment id 32997

  ๑. ฉันไม่ได้อวดฉลาด เอามาจากไหน ก็บอกให้รู้
  ๒. การเอามาโดยไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลง คือการให้เกียรติเจ้าของข้อมูล
  ๓. ไม่ได้สนใจต่อความ อยากอวดฉลาดอวดเก่ง ก็เชิญ
  ๔. บอกแล้วว่าไม่ได้เป็นสมุนสมาชิกพรรคใดใด
  ป้ายคำซ้ำๆซากๆ ด่าได้สะใจ ตกส้วมโงหัวไม่ขึ้น
  สมองติดอาจมรึไง
  
  ๕. วันนี้ไม่มีเวลาคุยด้วย คงไม่เข้ามาอีก
 • กรูพ่อเมิง

  10 มกราคม 2554 10:10 น. - comment id 32998

  ความคิดเห็นที่ 63 : 
  
  กรูรู้ยังัยเด็กสวนฯโง่ๆอย่างมรึงไม่กล้าเข้ามาอีกแน่ เพราะกรูมาประจานความโง่ของมรึงงัย จริงป่ะ
  
  
  ๑. ฉันไม่ได้อวดฉลาด เอามาจากไหน ก็บอกให้รู้ - ....มรึงพูดอวดกะกรูว่ามรึงเป็นเด็กสวนฯ เพราะมรึงคิดว่าเจ๋ง กรูเด็กวัดจะกลัวใช่ป่ะ แต่มรึงผิดคาด เพราะเด็กวัดบ้านนอกอย่างกรูเก่งกว่ามรึงใช่ป่ะ 
  ๒. กรูเดาว่ามรึงไปเปลี้ยนแปลงข้อมูลแน่นอนจิงป่ะ เพราะทั้งสองเวปนั้นมีมาตรฐานสูงเขาไม่ผิดแน่ แต่มรึงคิดว่าเขาผืด เลยแก้ไขจริงป่ะ
 • 555555

  10 มกราคม 2554 11:24 น. - comment id 33005

  ความคิดเห็นที่ 63
  
  ๓. มรึงน่ะมันไม่ได้สนใจแน่เพราะมรึงมันโง่งัย ยิ่งสนใจ มรึงก็ยิ่งแสดงความโง่มากขึ้น จนคนที่เคยนับถือมรึงหมดความนับถือในที่สุด ใช่ป่ะ  เดิมเขาคิดว่ามรึงเด็กสวนกุหลาบฉลาดปราดเปลื่อง เพราะมรึงทำเท่อวดกับพวกเขาไว้ พอมรึงมาเจอกรูเขาเลยรู้เลยว่ามรึงน่ะมันโง่บรม ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆสะจัยยยย ที่กรูได้ประจานความโง่ของไอ้พวกสมุนพรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้ เย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
    
  ๔. กรูก็ไม่ได้เป็นสมุนสมาชิกพรรคใดใด
  มรึงละมั้ง ตกส้วมโงหัวไม่ขึ้น  สมองติดอาจม จึงโง่ถาวร โง่แล้วยังอวดฉลาดอีก เซ็งว่ะ เห็นพวกสมุนพันทมารชั่วทำลายชาตินี่ 
  
  ๕. กรูเดาว่ามรึงน่ะไม่เข้ามายาวแน่ เพราะมรึงน่ะยิ่งคุย มรึงยิ่งแสดงความโง่เง่าเต่าตุ่น เด็กสวนกุหลาบยังงัยวะ ถามจริงๆโง่อย่างมรึงเนี่ยมีกี่คนวะ กรูว่ามีมรึงคนเดียวแน่เลย
  
  เจอกะเด็กวัดบ้านนอก ไปไม่เป็นเลยสิ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  ขำยาวว่ะ
 • 555555

  10 มกราคม 2554 14:49 น. - comment id 33006

  คำง่ายๆ คนธรรม์ กุมพัน ไอ้เด็กสวนกุหลาบไม่รู้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  บอกแล้วงัย คลานมากราบตรีนกรูนี่ แล้วจะบอกมรึงให้ จะได้ฉลาดงัยไอ้ถึกควายทุย
  
  เอาป่ะ
 • 5555555555555555555555

  10 มกราคม 2554 14:51 น. - comment id 33007

  โถ อวดเท่ทำฉลาดมาตั้งนาน จริงๆคือถึกควายทุย
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ขำยาวหน่อยนะ
 • Dao

  10 มกราคม 2554 17:41 น. - comment id 33010

  11.gif
  
  ไง เด็กวัด
  ได้ปล่อยสันดานดิบเชื้อเหง้าออกมาหมดรึยัง
  คงไม่มีวันหมดสิ้น เพราะชาตินี้ทั้งชาติ คงไม่มีวันเห็นเดือนตะวัน
  
  เสียชาติเกิด
  
  ที่เปิดบ้านให้แก ปล่อยของ ก็ไม่ได้หวังอะไร
  
  อยากด่าอะไรเชิญได้เต็มที่
  
  ไม่มีกติกา
  
  ไม่ได้ท้า แต่ จะแปะไว้ แสดงความฉลาดของแกให้ชาวโลกรู้
  อยากกร่าง เป็นตัวป่วนประจำเว็บตลอดชาติก็เชิญ
  
  ไม่มาบ่อยๆนะเชิญปลดปล่อย
  
  เพราะว่า บ้านนี้ เปิดไว้ให้เป็นส้วมของแกโดยเฉพาะ
  
  คนผ่านมาเหม็นทนไม่ไหว อาจไม่เข้ามาอีก
  
  ว่างๆ ฉันก็จะมาปล่อยไว้บ้าง
  
  จนกว่าเจ้าของเว็บจะทนไม่ไหวน่ะแหละ
  
  เชิญแสดงความฉลาดได้เต็มที่
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • แดงอุดร

  10 มกราคม 2554 23:54 น. - comment id 33014

  ความคิดเห็นที่ 68 
  
  สันดานดิบของกรูเด็กวัดเจอเด็กสวนกุหลาบโง่ๆอย่างมรึง สมุนไอ้พรรคประชาวิบัติถนัดกู้ แอบเช็ดเมียเพื่อน ยังไงก็ไม่มีวันหมดว่ะ แปลกจังเลย
  
  มรึงน่ะอย่าว่าเห็นเดือนเห็นตะวันเลย ส้นตรีนกรูมรึงก็ยังไม่เห็นจริงป่ะ 
  ได้ปล่อยสันดานดิบเชื้อเหง้าออกมาหมดรึยัง
  คงไม่มีวันหมดสิ้น เพราะชาตินี้ทั้งชาติ คงไม่มีวันเห็นเดือนตะวัน
  
  เสียชาติเกิด
   
  บอกมรึงแล้วงัยว่า เด็กสวนกุหลาบโง่ๆอย่างมรึง ไม่ต้องท้าไม่ต้องเชิญกรูก็มาประจานความโง่ของมรึง แน่จริงขอให้ทำตามที่พูด 
  
  ส่วนมากพวกเลวๆอย่างไอ้ปอ ประตูหลัง จอมมารถั่วดำ ขันทีชั่ว มักชอบกัดคนลับหลังเสมอจิงป่ะ คนโง่ๆอย่างมรึงเลยชอบจิงป่ะ
  
  
  เจ้าของเวปท่านเป็นคนดี เขาไม่ต้องการเด็กสวนกุหลาบคนโง่ๆ อย่างมรึงหรอก มรึงมาแสดงความโง่เขากลับสะอิดสะเอียนด้วยซ้ำ มรึงพูดน่ะสำคัญตัวเองผิดแล้ว เหมือนไอ้พวกพันทมารชั่วทำลายชาตินั่นแหละ จิงป่ะ
  
  อย่ามาทำเท่ว่าไม่มาบ่อยเลย กรูรู้กำพืดของพวกมรึง ที่มีไม่กี่คนหรอก ใช่ป่ะ มรึงทำเท่มาอวดรู้อวดฉลาด กรูเห็นมรึงแล้วก็สมเพชว่ะ อยากจะอ้วกแตกอ้วกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ถุยๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  คนอย่างมรึง สมุนไอ้แป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศ กินน้ำมนต์แช่โกเต็กซ์เปื้อนประจำเดือนของมัน ให้เรียน โรงเรียนดีแค่ไหน อีก ๕๐๐ ชาติ ก็ยังโง่ไม่มีวันสู้กรูได้หรอก 
  
  กรูสาธุ ด้วยนะที่มรึงจะปล่อยความคิดกรูไว้ กรูจะได้บอกคนทั่วเวปว่า ไอ้ดาวสัตว์ธวย คนหัวคา กับไอ้ดาวสัตว์ธี คนหน้าหา มันเอาคำว่า " คนธรรม์ กุมพัน พรหมไม่ดี" มาพูด มรึงมันโง่ไม่รู้คำพวกนี้ กล่าวตู่คำสอนพระพุทธเจ้าบาปมหันต์ จะตกนรกอเวจี เหมือนนายของมรึงไอ้พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อน 
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่รู้คำว่า " คนธรรม์ กุมพัน พรหมไม่ดี" 
  
  เอ้า..ใครเข้ามาดูช่วยกันถุยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆหน่อย ถุยให้กับความโง่ของไอ้ดาวสัตว์ที คนหน้าหนังหา เย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เด็กสวนกุหลาบอะไรวะ 
   
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 55555555

  11 มกราคม 2554 05:22 น. - comment id 33015

  ไอ้ดาวสัตว์ธวย คนหัวคา กับไอ้ดาวสัตว์ธี คนหน้าหา
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ไม่รู้คำว่า " คนธรรม์ กุมพัน พรหมไม่ดี" 
  
  เรียนโรงเรียนสวนกุหลาบเสียเปล่า อายุมาก แก่จนใกล้จะตาย เสียชื่อโรงเรียน เสียชื่อครูบาอาจารย์หมดเลยที่มีคนโง่ๆแบบมรึง
  
  ไอ้พรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้  ไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ ขันทีชั่ว ไอ้พวกพันทมารชั่วทำลายชาติ ไอ้แป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศจอมขมังเวท พวกมันสั่งสอนมรึงมาได้แค่เนี้ยเหรอ ถุยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มิน่าไอ้เด็กน้อยทรราชย์ฆาตกรชั่ว มันจึงฆ่าคนจนตายนับร้อย บาดเจ็บพิการนับสองพันคน วิญญาณวีรชนคนกล้าต้องตามไล่ล่ามันและพวกพ้องของมันทุกชาติแน่
  
  ชาตินี้ไอ้เด็กน้อยทรราชย์และพวกพ้องของมันไม่มีวันมีความสุข
 • 555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 21:30 น. - comment id 33016

  ความคิดเห็นที่ 96
  
  กรรมส้นตรีนอะไร กรรมพ่อกรรมแม่มรึงเร้อะ ไอ้ส้นตรีนกู
  
  ทุกข์พ่อทุกข์แม่มรึงเร้อะ กรูน่ะสุขจะตายไปแระ
  
  ยิ่งเห็นพวกมรึงติดคุกเขมรยิ่งกว่าสุขอีก
  
  ไอ้พวกประชาวิบัติ ถนัดกู้แอบเช็ดเมียเพื่อนอีก 
  
  ไอ้ ปอ ระตูหลัง ขันทีชั่วอีกตัว  
  
  ไอ้พวกพันทมารชั่วทำลายชาติอีก
  
  พวกเลวเหล่านี้ตายเมื่อไรบ้านเมืองเจริญ 
  
  สะใจว่ะ
 • ดาวศรัทธา

  12 มกราคม 2554 22:37 น. - comment id 33021

  11.gif
  
  คุณผ่านมาอีกรอบ เชิญครับ
  เลี้ยงกาแฟยามดึก แก้ง่วง
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif36.gif11.gif
  
  ไง เด็กวัด
  ยังพลุ่งพล่าน ด้วยความเกลียดคนในชาติ
  จนออกอาการคลั่งหนัก
  
  ระวังอย่าเผลอไปเตะหน้าจอคอมนะ เดี๋ยวอดเข้าห้องสุขา
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  ความสุขความทุกข์ของแก แปลกนะ
  
  สุขเมื่อเห็นคนอื่นทุกข์
  สุขเมื่อชาติบ้านเมืองป่วนปั่น
  สุขเพราะไม่ต้องการให้คนอื่นสุข
  
  ทำตามพ่อจัญไรของแก ที่ว่า
  
  "กูอยู่ไม่ได้ พวกมึงก็อย่าอยู่เป็นสุข"
  
  คนโคตรรักชาติของแกนี่ สุดยอด
  
  14.gif14.gif14.gif14.gif14.gif
 • 555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 23:05 น. - comment id 33023

  ความคิดเห็นที่ 98 
  
  ไง เด็กสวนกุหลาบ
  
  ถ้าคนในชาติเลวอย่างไอ้พวกพรรคประชาวิบัติ ถนัดกู้ เลวอย่างไอ้ปอ ประตูหลังจอมมารถั่วดำ กรูก็เกลียด และสาปแช่งให้พวกมันตายไวๆ
  
   สุขของกรูเมื่อเห็นคนเลวๆอย่างพวกพันทมารชั่วทำลายชาติทุกข์ ติดคุกเขมรว่ะ โคตรสะใจเลยว่ะ สุขที่สุด
  
  
   
  สุขเพราะไม่ต้องการให้คนเลวๆอย่างไอ้ขันทีชาติชั่ว ไอ้เด็กน้อยทรราชย์ฆาตกรชั่วมีความสุข
  
  จนออกอาการคลั่งหนัก
  
   
  เอ้าว พ่อมรึงจังไร แม่มรึงจังรัย มาบอกกรูทำไมวะ
   
  
  "กูอยู่ไม่ได้ พวกมึงก็อย่าอยู่เป็นสุข"
  
  ถูกต้องมีคนเลวๆอย่างไอ้สารเลวพวกมรึงและมรึงก็ต้องไม่มีกรู ใช่ป่ะ 
  
  ต้องรักชาติแบบยึดสนามบิน เอาโกเต็กซ์ลบหลู่ เบื้องสูง กู้มาโกง แอบเช็ดเมียเพื่อนสิของมรึงสิจึง สุดยอด ใช่ไหม
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ไอ้ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหนังคา เด็กสวนกุหลาบโง่ๆแบบมรึงมีกี่คนวะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ลูกข้าวนึ่ง

  13 มกราคม 2554 13:50 น. - comment id 33024

  จริงด้วยเหมือนเปลวสีเงินว่าเลย " เขมรจับ 7 คนไทยเหมือนภาพยนต์ใกล้อวสาน"
  
  ชั่งเหมือนจริงๆเล้ย 
  - พระเอกใกล้ตาย ไปไม่เป็น
  - คนสนับสนุนพระเอกใกล้ตายจริงตามอายุขัย
  - คนจนรากหญ้าแก้ผ้าพวกสนับสนุนพระเอกจนล่อนจ้อน จนหมู่คนทั่วโลกรู้หมดเลยว่าคนพวกนี้ทำชั่วอะไรไว้ แต่คนกลุ่มหนึ่งในบ้านเมืองนี้ไม่รู้ พยายามปิดหูปิดตาตัวเอง ไม่รับรู้ 
  - พระเอกไร้สามารถแม้บ้านมืองตัวเองก็จะไม่อาจรักษาไว้ได้ จากประเทศมีเกียรติภูมิจนมาหมดสิ้นเกียรติภูมิไม่เหลือหรอ
  
  -  ฆ่าคนจนตายกลางเมือง นับร้อย บาดเจ็บพิการ 2 พัน พยายามปิดบังกัน เหมือนใบบัวมาปิดช้างเน่า มันก็คงหายเหม็นหรอก
   - เพชรเจ้าปัญหาก็พยายามทะยอยคืนแบไม่มีที่มาที่ไป
  
  - คนบริสุทธิติดคุกไทย คน.......อะไรติดคุกเขมร 
  
  จริงเหมือนที่เปลวสีเงินพูดมาจริงๆกรูเห็นด้วย ภาพยนต์ใกล้อวสานจริงๆ
  
  กรรมเวรกำลังไล่ล่าที่ละคนสองคน 
  
  ครอบครัว ลูกเต้าของผู้นำบางคนไม่สมบูรณ์ ยังไม่สำนึก ยังพยายามก่อกรรมทำเข็ญ เข่นฆ่าผู้คน ภาพยนต์ชั่งใกล้อวสานจริงๆๆ
 • กรุเอง ปอ ประตูหลัง จอมมารถั่วดำ

  13 มกราคม 2554 14:15 น. - comment id 33025

  ไอ้เด็กสวนกุหลาบ มรึงไม่เห็นบอกกรูเลยว่า
  
  - เจริญสติ มรึงทำยังงัย
  
  - คนธรรม์ กุมพัน เป็นยังงัย
  
  -
 • ลูกชาวนา ขี่ควายเป็นอาชีพ

  13 มกราคม 2554 14:21 น. - comment id 33026

  เปลว สีเงิน จบปริญญาอะไร 
  
  ทำอะไรสำเร็จมาบ้างในชีวิต และเคยทำอะไรเป็นประโยชน์กับสังคม ประชาชนและประเทศชาติ
  
  กรูถามมรึงนะไอ้ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหนังคา
 • Dao

  11 มกราคม 2554 11:14 น. - comment id 33029

  11.gif
  
  ไง เด็กวัด
  
  สมองตกส้วมรึ ด่าซ้ำๆซากๆ หนอนกินจนคิดไรไม่เป็นแล้ว
  แผ่นเสียงตกร่องเขาขว้างทิ้งขยะไปหมดแล้ว
  คนตกร่องส้วม ทำไงดีเนี่ย
  
  ไม่มีใครล้างให้ซะด้วย
  ล้างเองก็ล้างไม่เป็น
  
  น่าสงสารว่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • ผ่านมาพอดี

  11 มกราคม 2554 12:48 น. - comment id 33030

  เข้ามาดูแล้วถุยตามคำเรียกร้อง แต่ถุยใส่คนเรียกร้องนะ เพราะสมควรจริงๆ
  
  51.gif51.gif51.gif51.gif51.gif
 • ปู่กิ่ง

  11 มกราคม 2554 13:02 น. - comment id 33031

  มีเปิดห้อง รับแขกเสียด้วยอะ...มาด้อมๆมองครับ ..อิอิ
 • ดาวศรัทธา

  11 มกราคม 2554 14:40 น. - comment id 33032

  อ้าว คุณผ่านมาพอดี เชิญเลยครับ
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif36.gif11.gif
  
  เชิญถ่มถุยได้เต็มที่
  
  20.gif20.gif20.gif
  
  โดนใครมั่งไม่ต้องห่วง ไม่มีกติกาอยู่แล้ว
  ยินดีนะครับ
  
  11.gif
  
  ปู่กิ่งก็เข้ามาเที่ยว บ้านเฉพาะกิจด้วยนิ
  ขอบคุณครับ
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif36.gif
  
  เปิดบ้าน เชิญตัวป่วนให้มาป่วนได้เต็มที่
  ไม่รู้ทำให้อาการทุเลา รึ กำเริบหนัก
  
  ถ้าหัวใจวายตายไป ขอไม่รับผิดชอบนะครับ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 01:37 น. - comment id 33035

  ความคิดเห็นที่ 71
  
  ทำไงดี เด็กวัดลิงขบรู้คำว่า" คนธรรม์ กุมพัน " มันผิด แต่ไอ้ดาวสัตว์ทวย คนหน้าหัวคา เด็กสวนกุหลาบไม่รู้ สะเหร่อไปลอกเอามาผิดๆเพื่ออวดสาว ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ โง่ชิกหาย
  
  
  
  น่าสงสารมรึงมากกว่าว่ะ ต่อไปนี้ คนเวปนี้เขารู้หมดแล้วว่ามรึงน่ะโง่  จิงป่ะๆฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • แดงอุดร

  12 มกราคม 2554 01:38 น. - comment id 33036

  ความคิดเห็นที่ 72 
  
  ถุยส้นตรีนอะไรไอ้หมาขี้เรื้อน
  
  ถุยใส่โคตรพ่อโคตรแม่มรึงเหรอ
  
  สงสัยว่าโคตรพ่อโคตรแม่มรึงตายใช่ป่ะ
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  โง่มาอีกคนหนึ่งแล้ว
 • 555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 01:41 น. - comment id 33037

  ความคิดเห็นที่ 74 
  
  กรูไม่มีวันหัวใจวายว่ะ เพราะวันๆมีแต่เรื่องสนุก
  
  " คนบริสุทธิ์ติดคุกไทย คนจังไรติดคุกเพื่อนบ้าน" ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ตอนนี้ผลกรรมกำลังตามสนองพวกคนเลวๆทำลายชาติ
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 08:01 น. - comment id 33039

  " คนบริสุทธิ์ติดคุกไทย คนจังไรติดคุกเพื่อนบ้าน" ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  โอยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มีความสุขจริงๆ
  
  ยิ่งนานวันยิ่งมีความสุข
  
  เวทีนี้ ไอ้เด็กน้อยทรราชย์ฆาตกรชั่วฆ่าคนจนตาย บาดเจ็บพิการมันไม่มีพี่เลี้ยง
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 08:03 น. - comment id 33040

  ท่านนายกฮุนเซนครับ ได้โปรดอย่าออกฟหมัดแรงนักเลยครับ
  
  ไอ้เด็กน้อยทรราชย์ฆาตกรชั่วและพวกพ้องของมันกำลังจะตายคาเวทีแล้วครับ สงสารมันเถอะครับ
  
  ผมสงสารพวกมันจริงๆ
 • Dao

  12 มกราคม 2554 09:31 น. - comment id 33041

  11.gif
  อ้อ เป็นเด็กวัดเขมร
  ดูถูกคนไทย
  เกลียดศาลไทย
  เกลียดกฏหมายไทย
  
  ยอมรับ ท่านนายกเขมรลออองค์ เลิศกว่า นายกไทย
  
  แต่มาแอบซุกอยู่ในส้วมไทย
  ไมไม่ไปนอนส้วมเขมร
  
  รึว่าไปแอบมีเมียเขมร
  รึว่า ชาตินี้
  แต่ดูท่า ชาตินี้คงไม่มีสาวใดเอาด้วย
  
  อาจได้ตุ๊ดตู่มั้ง
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • Dao

  12 มกราคม 2554 09:38 น. - comment id 33042

  เรียกให้คนมาถ่มถุยกลับโดนเสียเอง
  แล้วยังจะโวยวายอีก
  
  อาการกำเริบถึงขั้น คลั่งบ้าอาละวาดแล้วไง
  
  มีสติหน่อยสิ
  
  รู้ตัวรึเปล่าเวลาโกรธ เกลียด
  อย่าลืมหายใจล่ะ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูพ่อพวกมรึง

  12 มกราคม 2554 09:52 น. - comment id 33043

  ความคิดเห็นที่ 80 
  
  ไอ้/อีคนใดทำให้ไทยเสียชื่อเสียง กรูจงเกลียดจงชังหมด ไม่ว่ามันคนนั้นจะเป็นใคร
  
  อ๋อมรึงยกย่องแม้ว่าไอ้/อีคนนั้นทำชั่ว ทำให้ไทยเสียหายใช่ไหม
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มิน่าไทยจึงตกต่ำแบบนี้  นายเตช บุญนาค อดีต รมว.ไทยสมัยท่านนายกฯสมัครกล่าวในการอภิปราบฃยว่า ในยุคท่านนายกทักษิน ชาติทั่วโลกยกย่องนับถือประเทศไทย อย่างนี้ท่านเตชกำลังคิดอะไร ท่านเป็นเหมือนมรึงพูดเหรอ ไอ้กร๊วก
  
  หนังสือพิมพ์เขมร กล่าวว่า คนไทยเหล่านั้นที่ไปโจรกรรมข้อมูลจะติดคุก 3-7 ปี โอ้ ทำไมประเทศเขมรโหดร้ายจังเลยเน้อะ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  นายกฯเขมรเลิศเลอหรือไม่ ก็ให้ดูว่า ตอนนี้ นายกคนไหน เดินไม่ได้ไปไม่ถูก  นายกคนไหนที่แม้ป่านนี้ก็ยังไม่เคยได้จับมือกับผู้นำสำคัญคนไหนๆ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ทำไมโลกโหดร้ายจัง หรือเวทีโลกมันคนนั้นไม่มีพี่เลี้ยงฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ถ้าไทยเป็นสมบัติมรึง แม้ขี้ตีนกูก็ไม่ให้สัมผัส ขอบอก แต่บังเอิญ บรรพบุรุษกูเสียเลือดเสียเนื้อปกป้องไว้ กูจึงอยู่ดูความฉิบหายของพวกมรึงงัย และมันก็ใกล้เข้ามาแล้ว อย่างไม่น่าเชื่อ
  
  ใครทำบ้านเมืองกูเสียชื่อกูจึงออกมาด่าสาปแช่งพวกมันงัย รู้ไอ้โง่
  
  ถ้าสาวเขมรมันไม่ทำชั่วช้าสามานย์ยึดสนามบิน 3 แห่ง ยึดทำเนียบ ยึดราชดำเนิน กูก็ว่าเขาดีทั้งนั้น  
  
  พวกมรึงมันชอบดูถูกคนอื่น ชาติอื่นงัย พวกมรึงเลยอยู่ลำบากในโลกใบนี้ รอบบ้านเมืองนี้จึงไม่มีใครอยากคบกับพวกมรึงงัย จิงป่ะ
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 09:59 น. - comment id 33044

  ความคิดเห็นที่ 81 
  
  คนเลวๆถ่มถุยกู แบบมรึงน่ะมีไม่กี่คนหรอก นำลายของมันเปื้อนโกเต็กซ์ไอ้แป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศถ่มไปก็ถูกหน้ามันเอง และหน้ามรึง กูจะเดือดร้อนอะไร
  
  
  กูอาละวาดะคนโง่ๆอย่างมรึง ทำไมกรูต้องโกรธ เสียสติล่ะ
  
  มรึงนั่นแหละแทบจะบ้าแล้วหละ  เพราะกูมาประจานความโง่ของมรึงให้คนบ้านกลอนได้รู้ เขาหมดสิ้นความนับถือมรึงแล้ว 
  
  มรึงเคยเอาหนังเสือมาห่ม พอกูกระชากหนังเสือออก เขาจึงเห็นร่างหมาของมรึงหมดเลย
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  
  สะใจๆๆๆ
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 10:20 น. - comment id 33045

  พี่น้องเสื้อแดงชาวรากหญ้าครับ  ในประเทศนี้พวกเราไม่มีพี่เลี้ยงสู้ไปก็มีแต่แพ้ และบาดเจ็บล้มตาย และจะตายอีกไม่รู้กี่ชีวิต
  
  แต่บาปกรรมเวรไม่เลียกแบ่งแยกใครมีพี่เลี้ยงหรือไม่ พร้อมจะส่งผลอย่างทบดอกทบต้นครบถ้วนแก่คนเลวทำชั่วฆ่าคนตาย
  
  ดูสิกรรมตามไล่ล่ามาทันแล้วหลายคน
  
  ใครไม่รู้เคยพูดว่า เวลาติดคุกไม่เห็นห้าวเลย ตอนนี้ มีบางคนที่คุกเขมรบอกอย่างเครียดว่า ผมถูกใส่ร้าย
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  เวทีไม่มีพี่เลี้ยงก็เป็นแบบนี้แหละ
  
  ผมแบบนี้หากเป็นเมืองไทยก็หลุดไปแล้ว ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  โคตรสะใจเลย ทำๆไมท่านนายกฮุนเซนช่างโหดร้ายกับคนไทยกลุ่มนี้จังเลย คนในรัฐบาลท่านเคยพูดว่าให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้หาตะกร้อครอบปากใครไม่รู้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  ใจร้ายจังเลย  นี้ถ้าพวกเขาฟ้องแม่ละก็เสร็จแน่ๆท่านนายกฯฮุนเซนครับ อย่าใจร้ายมากกว่านี้เลยครับ เดี๋ยวผมหัวใจวายซะก่อนครับด้วยความดีใจ
 • Dao

  12 มกราคม 2554 11:00 น. - comment id 33046

  11.gif
  
  ไง เด็กวัด
  
  ฟุ้งซ่านเกินไปป่าว
  รู้อะไรคิดอะไร ไกลนอกตัว ถูกมั่งผิดมั่ง
  
  ใครคิดอะไรทำอะไร ไม่ตรงตามใจ ก็เป็นทุกข์
  
  แถมยังมีความสุขเวลาเห็นคนอื่นทุกข์
  มันจะสุกเอา
  
  กะจะจองเวรจองกรรมกันข้ามภพข้ามชาติ
  ก็เชิญ
  
  อยากด่าอยากปลดปล่อยอะไรออกมาอีกก็เชิญ
  ตามสบาย
  
  บ้านนี้เป็นบ้านสุขาให้แกระบายได้เต็มที่
  
  11.gif11.gif11.gif11.gif11.gif
 • ปะ..กลับบ้านกันเต๊อะ

  12 มกราคม 2554 11:29 น. - comment id 33047

  17.gif โรงพยาบาลบ้า เขาปล่อยคนไข้เล่นเน็ตด้วยเหรอเนี่ย.....19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 11:44 น. - comment id 33048

  ความคิดเห็นที่ 85 : 
  
  ไอ้เด็กสวนกุหลาบโง่ ไหนบอกกรูมาสิ กรูพูดผิดตรงไหน 1-2-3ฯลฯ  บอกมาเหมือนที่กรูบอกมรึงว่ามรึงโง่พูดผิด ไม่รู้ " คนธรรม์ กุมพัน พรหมไม่ดี" 
  
  ฮ่าๆบอกกรูไม่ได้ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  โง่อีกแล้วมรึง ไอ้เด็กสวนกุลาบโง่
  
  แน่นอนกรูมาประจานความโง่ของมรึงแน่ อย่าห่วง  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  มรึงมันหมดสภาพไปแล้ว ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ สะจั๋ย
  
  กรูไม่ได้กะจะจองเวรจองกรรมพวกมรึงข้ามภพข้ามชาติ แต่กรรมเวรที่พวกมรึงทำตั่งหากที่ตามให้ผลพวกมรึง แค่นี้มรึงก็พูดผิด โธ่ๆๆๆๆ มรึงรู้ธรรมพระพุทธเจ้าอะไรมั่ง ที่พูดนี่เท่เหรอ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  โง่ชัดๆ
  
  อ้าว นี่พวกมรึงทุกข์เหรอ วันก่อนมรึงเองยังพูดเลยว่า เด็กน้อยนั่แก้ปัญหานี่นะ และไอ้ขี้คุกนั่นมันก็ก่นด่าท่านผู้นำเขมรไว้เยอะ จนผู้นำเขมรท่านบอกว่าให้มาประท้วงใกล้ๆเขาพระวิหาร ท่านจะเตรียมลูกปืนไว้กำนัลนี่นะ แล้วพวกเขาก็มาประท้วงที่เขาพระวิหารเมืองโบราณ กรูเห็นแล้วละโคตรจะขำเลยว่ะ แล้วนี่อยู่ดีๆ ลูกบอลก็ไหลไปเข้าเท้าเขมรอีก ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ผู้นำมรึงง่อยแดก ไปไม่เป็นเลยนี่หว่า รึมรึงว่างัย  
  
  กรูรู้มันเก่งแต่ในบ้านเมืองนี้ เพราะมีพี่เลี้ยง พอไม่มีพี่เลี้ยง พวกมรึงหก็ตาย ตายอย่างเดียว  งวดนี้ติดคุกยาวแน่ ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  พวกมรึงเก่งนี่หว่า เอาคนเหล่านนั้นออกมาให้ได้สิ  ตอนนี้กรูขอขำก่อนว่ะ
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
  
  กรูละโคตรสุขใจเลยว่ะ วิญญาณวีรชนคนกล้ารากหญ้า หลับให้สบายเถอะ กรรมเวรได้ลงโทษคนพวกนั้นแล้ว อย่างทบต้นทบดอกนะ
 • ประชาวิบัติ ถนัดกู้

  12 มกราคม 2554 11:47 น. - comment id 33049

  ความคิดเห็นที่ 86 
  
  พ่อแม่มรึงบ้าอยู่โงพยาบาลบ้า เขาปล่อยให้มาเล่นเน๊ตเหรอ 
  
  มรึงดูแลพ่อแม่มรึงให้ดีนะ ไปกัดใครเขาละยุ่งเชียว 
  
  บาปกรรมนะโว้ย
  
  เฮ้ยแล้วมรึงบ้าป่ะ เชื้อพ่อแม่แรง กรูว่าถ่ายทอดมาถึงมรึงแน่นอน ชัวส์
  
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 12:00 น. - comment id 33050

  เฮ้ยไอ้ดาวสัตว์ทวย คนหัวคา ภาพออกวันนี้ คนของมรึงดิ้นรนมากในศาลเขมรนะ
  
  มรึงน่าจะไปช่วยพวกเขาประท้วงให้เขมรปล่อยตัวนะ
  
  จำได้ วันแรกใครไม่รู้บอกให้ release immediately อื้อฮือ ทรงพลังมากคงนึกว่ามีแม่ช่วยสิ เลยสั่งเต็มที่เลย มรึงต้องไปช่วยพวกเขานะโว้ย
 • ปอ ประตูหลัง จอมมารถั่วดำ

  12 มกราคม 2554 13:29 น. - comment id 33051

  " คนบริสุทธิติดคุกไทย คนจังไรติดคุกเขมร"
  
  คำขวัญของผู้ใหญ่ปีนี้
 • ปอ ประตูหลัง จอมมารถั่วดำ

  12 มกราคม 2554 13:30 น. - comment id 33052

  เด็กสวนกุหลาบเจอเด็กวัดลิงขบไปไม่เป็นเลย
 • Dao

  12 มกราคม 2554 14:42 น. - comment id 33056

  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
  
  ขยันดีนี่ เด็กวัด
  เมื่อไรจะสมัคร สส ล่ะ
  
  11.gif
  
  มีเงินพอซื้อเสียงป่าว
  แถวบ้านแก คงไม่ต้องใช้เงินแล้ว
  
  พวกเสื้อแดง กินอุดมคติทั้งนั้น
  
  60.gif60.gif60.gif60.gif60.gif60.gif11.gif
 • Dao

  12 มกราคม 2554 15:59 น. - comment id 33057

  อ้อ มีหมอมาตามแกกลับบ้านหลังคาแดงแล้ว
  
  หรือว่า กลับไม่ถูก
  
  เห็นศาลาแดงเป็นหลังคาแดง
  
  พอไม่ใช่เลยระเบิดใส่ซะ
  
  อะไรแดงๆ เป็นของแกหมดนี่
  
  11.gif
  
  แกคงไม่บ้าหรอก
  แค่คลั่ง แดง ๆๆๆๆๆๆ
  67.gif67.gif67.gif67.gif67.gif
  
  รอวันแดงทั้งแผ่นดิน
  
  อย่าเพิ่งตายนะ อยู่ไปอีกสักร้อยสองร้อยปี อาจได้เห็น ...มั้ง
  
  ถ้าชาตินี้ทั้งชาติ ยังไม่เห็นก็ อย่าเพิ่งรีบไปตายนะ
  เดี๋ยวชาติหน้า ไม่ได้เกิดเป็นคน อดเห็นเลย
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 16:35 น. - comment id 33058

  ความคิดเห็นที่ 92 
  
  มาประจานความโง่ของมรึงเด็กสวนกุหลาบงัย ไอ้โง่ 
  
  ทำไมต้องซื้อเสียง ดูสิไอ้เด็กน้อยทราชย์ฆาตกรชั่ว พรรคเก่าแก่นรกแอบเช็ดเมียเพื่อนซื้อเสียงแทบตายเขาก็ไม่เลือกมัน เพราะมันเลวงัย มีเลือกแต่คนโง่แบบมรึงนี่แหละใช่ป่ะ
  
  
  พวกเสื้อแดง กินอุดมคติแน่นอน รอวันกรรมตัดสินคนชั่วๆอย่างไอ้ปอ รตูหลังจอมมารถั่วดำ แค่นั้นเอง
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • 5555555555555555555555

  12 มกราคม 2554 16:37 น. - comment id 33059

  ความคิดเห็นที่ 93 
  
  กรูแค่รอดูพวกมรึงได้รับกรรมว่ะ 
  
  ตอนนี้ก็ใกล้แล้ว เริ่มทีละคนสองคนแล้ว
  
  ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ผ่านมาอีกรอบ 555

  12 มกราคม 2554 19:22 น. - comment id 33060

  แต่นายแดงรากหญ้ารับกรรมมานานแล้วทุกวันจมอยู่กับความทุกข์ จึงอาละวาดซะปานนี้
  ผจญกรรมต่อไปเถิดนะ
  
  แถวนี้มีใครชื่นชมนายบ้างเนี่ย
  
  ขออำภัยครับคุณดาว อิอิ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูเอง พ่อมรึง

  13 มกราคม 2554 15:20 น. - comment id 33064

  เทียบสงครามเก้าทัพ อย่างที่เปลว สีเงินพูด งั้นคนไทยทุกคนก็ต้องสำนึกบุญคุณ บุคคลทั้ง 7 นั้นไว้หเนือเกล้าเหนือกระหม่อมเลยใช่ไหม
  
  งั้นช่วยบอกนายอภิสิทธิด้วยพอเขาทั้ง 7 คน กลับมา รีบจัดงบสร้างอนุสาวรีย์วีรบุรุษทั้ง 7 นั้นไว้ทุกมุมเมืองเลยนะ เอาไว้ให้พวกมรึงทุกคนกราบไหว้บูชา มรึงว่าเข้าท่าดีไหม  กรูว่ามันดีมากเลยนะโว้ย  
  
  แต่กรูและพวกสเสื้อแดงขอบายก่อน 
  
  เปลวสีเงินเขาเคยเสนอรัฐบาลอภิสิทธิว่าการฆ่าเสื้อแดงไม่บาปนะเว้ย ก็คงจริงเพราะฆ่าคนจนยากไร้รากหญ้า ยังงัยๆก็ไม่บาปในความคิดของพวกมรึงงัย จริงไหม
  
  อึมมมม ความคิดมรึงไอ้เด็กสวนกุหลาบและเปลวสีเงินนี่มันสุดยอดเลยจริงๆๆ
 • กรูพ่อมรึง

  13 มกราคม 2554 16:33 น. - comment id 33068

  มรึงไปแอบแก้ข้อมูลวิกิ กูเกิล ใช่ป่ะ จึงมีรคำว่า คนธรรม์ กุมพัน  เพราะมรึงอวดรู้
  
  เขาเวประดับ เขาไม่มีวันผิดหรอก มรึงมันสะเหร่อ สมองเท่าฮีมด เลยอวดโง่เต็มที่ใช่ป่ะ
 • Dao

  13 มกราคม 2554 17:50 น. - comment id 33069

  11.gif
  
  ไง เด็กวัด
  
  ถ้าวนเวียนซ้ำซาก ก็ไม่มีเรื่องคุยด้วยแล้ว
  
  เฝ้าบ้านไว้นะ
  อยากระบายอะไร ได้เลย
  
  ถ้วหิวกระหายก็ซดกาแฟไป มีให้ไม่อั้น
  
  
  
  59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif59.gif11.gif
 • แดงอุดร

  13 มกราคม 2554 22:28 น. - comment id 33076

  มรึงไม่มีเรื่องคุยด้วยแน่เพราะมรึงเด็กสวนกุหลาบมันโง่งัย จิงป่ะ
  
  คุยมากไปมรึงเด็กสวนกุหลาบก็ยิ่งแสดงความโง่ให้คนในเวปนี้ไดเห็นได้รู้มากขึ้น มรึงก็ยิ่งหมดสภาพ คนทั้งหลายก็ยิ่งถ่มถุยในความโง่ของมรึง
  
  เมื่อก่อนมรึงกร่างเพราะกรูยังไม่มาประจานความโง่ของมรึงให้ใครเห็นจริงป่ะ
  
  มรึงไม่คิดตอบกรูสักข้อเหรอว่าอย่างเปลวสีเงิน จบปริญญาระดับไหน ประสบความสำเร็จอาชีพอะไร กรูเด็กวัดอยากรู้ ลงขนาดเด็กสวนกุหลาบอย่างมรึงยกย่องนับถือ ต้องแสดงว่าเขาไม่ธรรมดาแน่ 
  
  เปลวสีเงินด่าท่านนายกทักษิน ด่าเสื้อแดงขนาดสนับสนุนให้รัฐบาลอภิสิทธิเข่นฆ่า แสดงว่าต้องทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมายมหาศาล  มรึงบอกกรูเด็กวัดบ้านนอกหน่อยสิ
  
  มรึงเด็กสวนกุหลาบจะหนีกรูไปทำไม กรูมันแค่เด็กวัดลิงขบเอง วันๆก็แค่ท่านนายกทักษินหลอก มรึงรู้อะไรดีๆก็มาแบ่งปันความรู้กะกรูบ้าง
 • ไพร่ พลเมือง

  13 มกราคม 2554 22:34 น. - comment id 33077

  กรูเชื่อว่าเด็กสวนกุหลาบอย่างมรึงนอนไม่ค่อยหลับหรอก สติแตกไปแล้ว แต่พยายามบอกว่าเจริญสติ
  
  แต่พอกรูถามว่าเจริญสติคือยังงัย มรึงไม่กล้าตอบ เพราะมรึงรู้ว่ากรูเด็กวัดลิงขบรู้จริง และจะประจานความโง่ของมรึง 
  
  มรึงพูดเจริญสติ เพียงแค่เท่ๆๆ หลอกคนอื่น จิงป่ะ  ชีวิตของพวกมรึงมันกินน้ำมนต์แช่โกเต็กซ์ของไอ้แป๊ะกะทิลิ้มดอกทองโกงสิบทิศไปเยอะ เลยติดนิสัยหลอกลวง หลอกตัวเองก็ยังหลอกได้  มรึงเด็กสวนกุหลาบยังจะต้องโง่ไปอีกหลายชาติหลายภพ
 • ผ่านมาอีกที 555

  13 มกราคม 2554 22:38 น. - comment id 33078

  ใครสติแตกกันแน่หว่า งงนะเนี่ย 
  
  ขำจริงๆ
  
  19.gif19.gif19.gif19.gif19.gif
 • กรูเอง

  13 มกราคม 2554 22:47 น. - comment id 33079

  ความคิดเห็นที่ 11
  
  ก็โครพ่อโคตรแม่มรึงรวมทั้งตัวมรึงงัย สติแตก  มรึงจะงงไปทำไม
  
  กรูไม่เห็นจะน่างงตรงไหน
  
  มรึงต้องขำสิ เพราะมรึงสติแตกงงัย ไอ้โง่ เรื่องโง่ๆละฉลาดนักนะมรึงน่ะ
 • กรูเอง

  13 มกราคม 2554 22:48 น. - comment id 33080

  ผ่านมาบ่อยๆสิ โง่ๆแบบมรึงเนี่ยกรูชอบ ขอบอก
 • กรูเอง

  14 มกราคม 2554 15:02 น. - comment id 33085

  มรึงไอ้เด็กสวนกุหลาบ และไอ้นรกผ่านมาอีกที 555 
  
  
  มรึงจะหายหัวไปซุกใต้ส้นตรีนกรูอยู่ทำไมฮึ
  
  มาแสดงความโง่โชว์ฏรูหน่อยสิ  กรูกำลังสนุกมากเลยว่ะ