หมูสนาม "ผมจะเลือกพรรคเพื่อไทย เพราะ..."

ดาวศรัทธา

จาก "หมูสนาม"
http://www.oknation.net/blog/attawut08/2011/05/26/entry-2
ผมจะเลือกพรรคเพื่อไทย เพราะนโยบายที่ทำได้จริงตลอดสองปีเศษที่ผ่านมา
7 สุดยอดนโยบายพรรคเพื่อไทย สมกับคำขวัญ ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ
นโยบายด้านเศรษฐกิจ
1.  แนะนำวิธีการเลี่ยงภาษีและซุกหุ้นจนถูกศาลพิพากษายึดทรัพย์
2.  โครงการนำน้ำมันล้านลิตรมาเปลี่ยนกรุงเทพเป็นทะเลเพลิง 
				
comments powered by Disqus
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 11:38 น. - comment id 33848

  7 สุดยอดนโยบายพรรคเพื่อไทย สมกับคำขวัญ ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ
  
  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  
  1.  แนะนำวิธีการเลี่ยงภาษีและซุกหุ้นจนถูกศาลพิพากษายึดทรัพย์
  
  2.  โครงการนำน้ำมันล้านลิตรมาเปลี่ยนกรุงเทพเป็นทะเลเพลิง 
  burn.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 11:42 น. - comment id 33849

  3.  อบรมและฝึกอาชีพมวลชนให้ตกใจแล้วทุบATMปล้นและเผาเพื่อกระจายราย
  atm.jpg
  
  4.  อพยพครอบครัวเจ้านายไปช้อปปิ้งต่างประเทศระหว่างก่อเหตุจลาจล
  Tfamily.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 11:50 น. - comment id 33850

  นโยบายด้านศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม
  
  1.  ปลอมโจรให้เป็นพระ
  redmonk.jpg
  
  2.  ย้อมสีกรุงเทพให้เป็นงานศิลปะด้วยเลือดสดๆ
  
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 11:56 น. - comment id 33851

  2.  ย้อมสีกรุงเทพให้เป็นงานศิลปะด้วยเลือดสดๆ
  blood1.JPG
  
  3.  ประดับศาลากลางจังหวัดด้วยเพลิง
  burn1.jpg
  
  4.  อบรมการประท้วงและต่อสู้ทางการเมืองให้พระสงฆ์
  monk2.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 12:02 น. - comment id 33852

  นโยบายด้านสาธารณสุข
  
  1.  บุกเยี่ยมผู้ป่วยในยามวิกาลที่โรงพยาบาลจุฬา
  payap.jpg
  
  นโยบายด้านการต่างประเทศ
  
  1.  ซ้อมหนีเหตุจลาจลให้ผู้นำประเทศอาเซียนที่พัทยา
  AsianSummit001.jpg
  
  2.  เซ็นอนุญาตยกเขาพระวิหารให้เป็นมรดกโลก หลังถูกเพื่อนบ้านเผาสถานฑูตไม่นาน
  nopadol.jpg
  
  3.  บริการเป็นที่ปรึกษาใหญ่ ให้กับประเทศที่มีปัญหาเขตแดนกับประเทศตัวเอง
  thaksinhunsen1.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 12:06 น. - comment id 33853

  นโยบายด้านการทหารและกลาโหม
  
  1.  ทดลองระเบิดของจริงที่สมานเมตตาแมนชั่น
  sman.jpg
  
  2.  ฝึกมวลชนให้รู้จักการปล้นและใช้อาวุธปืนของทหาร
  
  3.  สนับสนุนให้ผู้ใหญ่ใช้เด็กน้อยเป็นโล่มนุษย์
  babyshield.jpg
  
  4.  แกนนำปลอดภัยมวลชนตายก่อน
  kwanchai.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 12:11 น. - comment id 33854

  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
  
  1.  จัดคาราวานมวลชนเสื้อแดงสัญจรรอบๆกรุงเทพ ปิดถนน ปิดทางแยกทางร่วม
  kwanchai1.jpg
  
  2.  ยกพวกไปแสดงพลังและออกกำลังกายที่พัทยาจนประตูโรงแรมพัง
  asaen.jpg
  
  3.  ทำม่านบังแดงให้กรุงเทพด้วยควันจากการเผายางรถยนต์
  burn4.jpg
  
  4.  ทำแสงสีเสียงให้กรุงเทพด้วย M-79 ระเบิดปิงปอง พลุ ตะไล และเพลิงเผาห้าง
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 12:20 น. - comment id 33855

  นโยบายด้านการเมือง
  
  1.  ปิดแยกราชประสงค์รายเดือนเพื่อประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิ์คนอื่น
  rajprasong5.jpg
  
  2.  ปรองดองด้วยการนับเหมาผู้เสียชีวิตรวมกันหมด ระหว่างประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และศพผู้ก่อการร้าย
  
  3.  สนับสนุนประชาธิปไตยในครอบครัวโดยให้เมีย ผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีคดีมาลงปาร์ตี้ลิสต์
  rajprasong6.jpg
  
  4.  แปลงผู้ต้องหาก่อการร้ายและทนายความผู้ติดสินบนศาลให้เป็นผู้แทนราษฎร
  purthai2.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 12:27 น. - comment id 33856

  หมายเหตุ
  
  จขบ.ขอเรียนเชิญแฟนๆพันธุ์แท้พรรคเพื่อไทยทุกท่าน
  
  ร่วมกันจดช่วยกันจำและร่วมกันนำเสนอนโยบายใหม่ๆ
  
  เพื่อพรรคเพื่อไทยของเราจะได้นำนำมาบริหารประเทศในโอกาสต่อๆไป
  
  หากมีนโยบายข้อไหนที่ผมหลงลืมไปบ้าง
  
  ขอให้แฟนๆช่วยกันเสริมจขบ.ก็ยินดีต้อนรับครับ
  
  จขบ.ยินดีให้นำไปเผยเพร่ได้ตามสบายไมมีลิขสิทธิ์ใดๆ
  
  7 สุดยอดนโยบายพรรคเพื่อไทย สมกับคำขวัญ ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ
  
  นโยบายด้านเศรษฐกิจ
  
  1.  แนะนำวิธีการเลี่ยงภาษีและซุกหุ้นจนถูกศาลพิพากษายึดทรัพย์
  
  2.  โครงการนำน้ำมันล้านลิตรมาเปลี่ยนกรุงเทพเป็นทะเลเพลิง
  
  3.  อบรมและฝึกอาชีพมวลชนให้ตกใจแล้วATMปล้นและเผาเพื่อกระจายรายได้
  
  4.  อพยพครอบครัวเจ้านายไปช้อปปิ้งต่างประเทศระหว่างก่อเหตุจลาจล
  
  นโยบายด้านศาสนา สังคม ศิลปวัฒนธรรม
  
  1.  ปลอมโจรให้เป็นพระ
  
  2.  ย้อมสีกรุงเทพให้เป็นงานศิลปะด้วยเลือดสดๆ
  
  3.  ประดับศาลากลางจังหวัดด้วยเพลิง
  
  4.  อบรมการประท้วงและต่อสู้ทางการเมืองให้พระสงฆ์
  
  นโยบายด้านสาธรณสุข
  
  1.  บุกเยี่ยมผู้ป่วยในยามวิกาลที่โรงพยาบาลจุฬา
  
  นโยบายด้านการต่างประเทศ
  
  1.  ซ้อมหนีเหตุจลาจลให้ผู้นำประเทศอาเซียนที่พัทยา
  
  2.  เซ็นอนุญาตยกเขาพระวิหารให้เป็นมรดกโลกหลังถูกเพื่อนบ้านเผาสถาน
  
  ฑูต
  
  3.  บริการเป็นที่ปรึกษาใหญ่ให้กับประเทศที่มีปัญหาเขตแดนกับประเทศตัว
  
  เอง
  
  นโยบายด้านการทหารและกลาโหม
  
  1.  ทดลองระเบิดของจริงที่สมานเมตตาแมนชั่น
  
  2.  ฝึกมวลชนให้รู้จักการปล้นและใช้อาวุธปืนของทหาร
  
  3.  สนับสนุนให้ผู้ใหญ่ใช้เด็กน้อยเป็นโล่มนุษย์
  
  4.  แกนนำปลอดภัยมวลชนตายก่อน
  
  นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
  
  1.  จัดคาราวานมวลชนเสื้อแดงสัญจรรอบๆกรุงเทพ ปิดถนน ปิดทางแยก
  
  ทางร่วม
  
  2.  ยกพวกไปแสดงพลังและออกกำลังกายที่พัทยาจนประตูโรงแรมพัง
  
  3.  ทำม่านบังแดงให้กรุงเทพด้วยควันจากการเผายางรถยนต์
  
  4.  ทำแสงสีเสียงให้กรุงเทพด้วย M-79 ระเบิดปิงปอง พลุ ตะไล และเพลิงเผาห้าง
  
  นโยบายด้านการเมือง
  
  1.  ปิดแยกราชประสงค์รายเดือนเพื่อประชาธิปไตยและละเมิดสิทธิ์คนอื่น
  
  2.  ปรองดองด้วยการนับเหมาผู้เสียชีวิตรวมกันหมดระหว่าง ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และศพผู้ก่อการร้าย
  
  3.  สนับสนุนประชาธิปไตยในครอบครัวโดยให้เมียผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีคดี มาลงปาร์ตี้ลิสต์
  
  4.  แปลงผู้ต้องหาก่อการร้าย และทนายความผู้ติดสินบนศาลให้เป็นผู้แทนราษฎร
  
  (หมูสนาม)
  
  
  36.gif59.gif59.gif59.gif11.gif59.gif59.gif59.gif36.gif
 • จวว

  1 กรกฎาคม 2554 13:01 น. - comment id 33859

  เดี๋ยวงานเข้าหรอกค่ะ 20.gif21.gif
 • โคลอน

  1 กรกฎาคม 2554 13:16 น. - comment id 33862

  41.gif41.gif41.gif41.gif41.gif
 • ปู่

  1 กรกฎาคม 2554 13:55 น. - comment id 33864

  โอ้....คุณดาว...
  29.gif29.gif29.gif41.gif41.gif41.gif
 • ไม่เอาเผาไทย

  1 กรกฎาคม 2554 14:48 น. - comment id 33872

  เตรียมตัว รับนโยบายใหม่จากว่าที่นายกหญิง
  
  ..ตอนแรก บอกค่าจ้าง...วันละ 300 ตอนนี้ เปลี่ยน เป็น วันละ 1000 บาท
  
  ..ตอนแรก บอกจบ ป.ตรี ..15000 ตอนนี้เปลี่ยน เป็น 30000 บาท
  
  ..โอ้ บรรเจิดมาก
  
  คนจบ ป.6 กับ และ ป.ตรี ได้เงินเดือนไม่ต่างกันเลย 
  โอ้....เยี่ยมวิสัยทัศน์ ยิ่งเละ เอ๊ย ยิ่งลักษณ์
 • ไม่เอา เผาไทย

  1 กรกฎาคม 2554 15:02 น. - comment id 33873

  โอ้ อะไร นี่ฟระ..
  
  
  อีเมล์ว่อนแฉ "ทีมงานปู" เลี้ยงดูปูเสื่อสื่อให้ช่วยลงข่าว-ภาพ หาเสียงเลือกตั้ง สัปดาห์เดียวดูแลที่ละ 2 หมื่น พร้อมเลี้ยงข้าว ขอไวน์-เหล้า "วิม" แจงเขียนเรื่องนโยบายถึง "เฮียเพ้ง" จริง แต่ไม่ได้พาดพิงสื่อ อ้างผู้ไม่หวังดีทำลาย "ปราโมทย์" โต้ไม่เคยไปกินข้าวกับวิม คมชัดลึก สอบ 2 นักข่าวแล้ว สภาการ นสพ.ประสานเพื่อไทยขอข้อมูลสอบข้อเท็จจริง 
  ...........เนื้อหายาวๆ มี แต่เอาเท่านี้ก่อน
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 17:05 น. - comment id 33876

  1_1307669763.jpg
 • คอนพุทน

  1 กรกฎาคม 2554 17:27 น. - comment id 33877

  41.gif41.gif41.gif41.gif36.gif
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 17:54 น. - comment id 33878

  1_1308633991.jpg
 • ดาวศรัทธา

  1 กรกฎาคม 2554 18:11 น. - comment id 33879

  TT13.jpg
  
  เผาอีสานให้หมดเลย.. มั้ง
 • .

  1 กรกฎาคม 2554 18:39 น. - comment id 33882

  ตอนนี้ไม่ว่าง ไปตามซองสนามราชฯก่อนค่อยมาสำราก
  46.gif21.gif20.gif19.gif
 • ใจปลายทาง

  1 กรกฎาคม 2554 21:00 น. - comment id 33884

  ข่าวล่า ส่งด่วน เวทีแดง
  
  สาวปู เลิกแถลง แม้เพิ่งเริ่ม
  
  เหตุฟ้าฝน เทซ้ำ กระหน่ำเติม
  
  จากฮึกเหิม เป็นแห้งห้อย แห้งเหี่ยวตาย
  
  
   
  
  
  เปล่า เรื่องเป็นไข้ ไม่ได้กลัว
  
  จะเปียกหู เปียกหัว เดี๋ยวก็หาย
  
  แต่กรรมเวร ราวี ไม่เว้นวาย
  
  สคริปท์เปียก หมึกหาย ไปไม่เป็น
  
   กลอนนี้ลอกมาจาก บล๊อก โอเคจ๊า
  
  http://www.oknation.net/blog/biguan/2011/07/01/entry-4
 • ใจปลายทาง

  1 กรกฎาคม 2554 21:02 น. - comment id 33885

  http://www.oknation.net/blog/StayFoolish/2011/07/01/entry-3
  
  
  แหะ ปู่ดาว ลองดูคลิ๊บสิค่ะ
  
  
    สงสารเธอจัง
 • หนูหิ่ง ฯ

  2 กรกฎาคม 2554 22:40 น. - comment id 33938

  
  
  สวัสดีเจ้า
  
  คุณดาวศรัทธา : ^^"
  
  นโยบายต่าง ๆ เหล่านี้เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าศึกษา 
  
  
  
  มีความสุขสม่ำเสมอเจ้า
  
  
  11.gif11.gif11.gif