บางดวงดาว

บุญเพิ่ม

บางดวงดาว
๐ดาวทอแสงเรืองรองลอยล่องลิบ
งามระยิบฟ้าไกลโชนไฟฝัน
ยิ่งดึกดื่นท้องฟ้าวิลาวัณย์
หลายหมื่นพันยื้อแย่งทอแสงวาว
๐อาจบางดาวร่วงดับลาลับหาย
สิ้นแสงพรายขมขื่นในคืนหนาว
ตกสู่หล้าวิบวับลาลับดาว
ไร้ข่าวคราวเงียบงันนิรันดร์กาล
๐อาจบางดาวแสงส่องไม่ผ่องใส
เมื่อบางใครเฉิดฉายประกายผ่าน
มิอาจทอแสงจรัสชัชวาล
จึงร้าวรานมืดมัวสลัวตน
๐ในหมื่นพันดาวพร่างสว่างฟ้า
ส่องแสงมางามเด่นมิเห็นหม่น
อาจยังมีดาวน้อยที่ลอยวน
หนาวทุกข์ทนอ่อนล้าในราตรี!ฯ
             อริญชย์
           ๑๙/๔/๒๕๕๕				
comments powered by Disqus