กลอนในหน้าแรกขอให้มีชื่อนักเขียนด้วยจะได้ไหมจ๊ะ

กุ้งหนามแดง

มีรูปเล็กๆ เพิ่มขึ้นมาก็ดีแล้ว แต่อยากให้มีชื่อนักเขียนเหมือนเดิมด้วย 
จะได้เลือกอ่านได้ทันใจ จ๊ะ
				
comments powered by Disqus